Zaradi epidemije letno število umrlih preseglo dolgoletno povprečje

Zaradi epidemije covida-19 je letno število umrlih v Sloveniji preseglo dolgoletno povprečje in leta 2020 znašalo več kot 24.000. Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu tako moških kot žensk se je podaljševalo vse do leta 2020, ko se je v primerjavi z letom prej skrajšalo za skoraj eno leto, so navedli na državnem statističnem uradu.

 Foto: Rawpixel.com
Foto: Rawpixel.com

LJUBLJANA > Število umrlih prebivalcev se je med letoma 1980 in 2019 gibalo med 19.000 in 20.000. S pojavom epidemije covida-19 leta 2020 pa se je njihovo število hitro povečalo in tega leta preseglo 24.000. Medtem je lani umrlo 23.261 prebivalcev, kar je bilo za tri odstotke manj kot leta 2020, a za 13 odstotkov več kot leta 2019, ko epidemije covida-19 še ni bilo.

Povečano število umrlih zlasti v zadnjih dveh letih se kaže tudi v tem, da je leta 2020 na dan povprečno umrlo 66 prebivalcev, leta 2019 pa 56. V povprečju sta lani na dan umrla dva človeka manj kot leto prej, in sicer 64.

Največ smrti v zimskih mesecih

Največje povprečno število smrti na dan je bilo leta 2020 novembra in decembra. Tako so novembra v povprečju umrli 103, decembra pa 104 prebivalci na dan. Dni, v katerih je umrlo več kot 100 prebivalcev, je bilo 38, vsi pa so bili v novembru ali decembru. V obdobju med letoma 2000 in 2019 je bil medtem le en dan, v katerem je umrlo več kot 100 prebivalcev.

Število umrlih je v prvi polovici leta 2021 začelo upadati, proti koncu leta pa znova naraščati. Tako je lani novembra na dan umrlo povprečno 81 prebivalcev, decembra pa 74. Dnevi, v katerih je umrlo 100 prebivalcev ali več, so bili štirje. Začasni podatki za letošnje leto v prvi polovici leta kažejo podoben trend upada števila umrlih kot v prvi polovici lanskega leta.

V Sloveniji se je pričakovano trajanje življenja tako moških kot žensk ob rojstvu podaljševalo vse do leta 2020. V zadnjih 30 letih se je pričakovano trajanje življenja moških ob rojstvu podaljšalo za osem in žensk za šest let.

Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu se je leta 2020 v primerjavi z letom prej znižalo za skoraj eno leto. V letu 2021 je bilo še vedno nižje kot v letu 2019, a se je pri ženskah že nekoliko zvišalo in je znašalo 83 let, medtem ko se je pri moških še bolj znižalo in je znašalo 77 let.

V večini članic EU pričakovano trajanje življenja nižje kot pred pandemijo covida-19

Pandemija covida-19, ki je v Evropi izbruhnila marca 2020, je negativno vplivala na pričakovano trajanje življenja ob rojstvu v 25 od 27 držav članic EU. Izjemi sta bili le Danska in Ciper, kjer se je nekoliko podaljšalo.

Po začasnih podatkih za lani se je v zlasti v državah članicah v zahodnem delu Evrope krajšanje pričakovanega trajanja življenja ob rojstvu ustavilo. Države v vzhodnem delu pa so posledice pandemije občutile nekoliko pozneje, tako da se je pričakovano trajanje življenja ob rojstvu tega leta še bolj znižalo. Najdaljše življenje so ob rojstvu lahko pričakovali v Španiji, in sicer 83,3 leta, najkrajše pa v Bolgariji, in sicer 71,4 leta.


Najbolj brano