V Evropi se najbolj zdravi počutijo Italijani

Slovenija je po samooceni zdravja državljanov pod svetovnim in evropskim povprečjem. Svoje zdravje pozitivno ocenjujeta manj kot dve tretjini prebivalcev, ugotavlja mednarodna raziskava, v kateri je sodelovala tudi Mediana. V Evropi sicer svoje zdravje najbolje ocenjujejo Italijani.

Svoje zdravje najbolje ocenjujejo prebivalci Vietnama, v Evropi pa 
Italijani. Foto: Pixabay.com
Svoje zdravje najbolje ocenjujejo prebivalci Vietnama, v Evropi pa Italijani. Foto: Pixabay.com

LJUBLJANA > Prebivalci Slovenije slabše kot leto poprej ocenjujejo tudi svojo telesno pripravljenost, težo in razpoloženje. V Sloveniji je še leta 2021 77 odstotkov vprašanih ocenjevalo, da so zdravi ali zelo zdravi, ta delež pa je letos upadel na 64 odstotkov.

Globalno gledano se več kot tri četrtine vprašanih strinja, da so zelo ali nekoliko zdravi. V Evropi se s tem strinja 7 od 10 vprašanih, v Sloveniji pa 64 odstotkov oziroma manj kot dve tretjini. Da so zelo zdravi, se v večji meri strinjajo moški ter mlajši (med 18 in 34 let).

Najbolj zdravi se počutijo Vietnamci

Svoje zdravje najbolje ocenjujejo prebivalci Vietnama (93 odstotkov), v Evropi pa Italijani (84 odstotkov). Najslabše svoje zdravje ocenjujejo prebivalci Poljske, kjer jih le 47 odstotkov pravi, da so zdravi.

Najbolje prebivalci sveta, Evrope, Slovenije in tudi držav v regiji ocenjujejo svojo sposobnost za samostojno opravljanje opravil. V Sloveniji kar devet od desetih vprašanih pravi, da so sposobni opravila opravljati samostojno. Delež tistih, ki se s tem strinjajo, je globalno najvišji v Mehiki (98 odstotkov), v Evropi pa v Srbiji (95 odstotkov).

Dokaj dobro vprašani ocenjujejo tudi svoje razpoloženje. Globalno kar 78 odstotkov vprašanih pravi, da je njihovo razpoloženje zelo dobro oziroma precej dobro. Ta delež je še višji v Sloveniji, kjer to velja za štiri od petih prebivalcev, vendar pa v primerjavi z letom 2021 ugotavljajo padec za pet odstotnih točk (s 85 na 80 odstotkov).

Nekoliko nižji so deleži tistih, ki kot zelo dobro ali precej dobro ocenjujejo svojo telesno pripravljenost. Takšnih je globalno 72 odstotkov, v Evropi pa je povprečje še precej nižje, in sicer 63 odstotkov. Slovenija, kjer svojo telesno pripravljenost kot zelo dobro ali precej dobro ocenjuje 68 odstotkov prebivalcev, pozitivno izstopa v regiji in tudi v primerjavi z evropskim povprečjem. Svojo telesno pripravljenost najbolje ocenjujejo prebivalci Vietnama in Paragvaja (92 odstotkov), v Evropi pa izstopajo prebivalci Italije (75 odstotkov).

Vprašani so odgovarjali tudi na vprašanja o svoji telesni teži. To globalno kot dobro ocenjuje 68 odstotkov vprašanih, v Evropi in Sloveniji pa je ta delež 63-odstoten, kar je manj kot v regiji. V evropskem vrhu je Srbija (73 odstotkov), globalno pa prednjačijo prebivalci Vietnama (95 odstotkov). V Sloveniji je delež pozitivnih ocen od 2021 upadel za pet odstotnih točk.

Težave pri spopadanju s stresom

Najslabše ocene so anketiranci podajali za raven stresa. Da se uspešno spopadajo s stresom, globalno ocenjuje 57 odstotkov vprašanih, v Evropi 56 odstotkov, v Sloveniji pa 60 odstotkov. Globalno se s stresom najbolje soočajo prebivalci Paragvaja (80 odstotkov), v Evropi pa prebivalci Nizozemske (65 odstotkov).

Raziskavo je opravilo svetovno združenje za raziskovanje trga in javnega mnenja WIN v sodelovanju z Inštitutom Mediana. Potekala je med 9. oktobrom ter 10. decembrom 2022 v 36 državah sveta, skupaj je v njej sodelovalo 29.739 ljudi.


Najbolj brano