Po pomoč brez napotnice

Tesnoba, depresivna občutja, težave v družini in v medosebnih odnosih nasploh so najpogostejši vzroki, da ljudje potrkajo na vrata Slovenskega združenja za preprečevanje samomora - Centra za psihološko svetovanje Posvet. V dobrih enajstih letih od odprtja prve svetovalnice v Ljubljani so z 22.000 svetovanji pomagali več kot 7400 uporabnikom. Center Posvet deluje tudi v Kopru, Novi Gorici in Idriji.

Stiske, depresivnost, tesnoba in podobne težave zahtevajo strokovno pomoč.
Stiske, depresivnost, tesnoba in podobne težave zahtevajo strokovno pomoč.  

Center za psihološko svetovanje Posvet deluje v okviru društva v javnem interesu na področju varovanja zdravja in humanitarne organizacije Slovensko združenje za preprečevanje samomora. Posvet je vrata prvič odprl leta 2006 v Ljubljani. V njegovi mreži zdaj deluje dvanajst posvetovalnic, a jih bo najbrž v prihodnje še več. Poslovna vodja Centra Posvet, psihoterapevtka Mojca Vatovec pravi, da porast števila svetovanj jasno kaže na naraščajočo potrebo družbe po psiholoških svetovalnicah. V enajstih letih dela so z 22.000 svetovanji pomagali več kot 7400 uporabnikom.

Brez napotnice

Uporabniki za vključitev v svetovanje ne potrebujejo napotnice ali kartice zdravstvenega zavarovanja, strokovna pomoč je brezplačna, tudi čakalne dobe so razmeroma kratke in znašajo največ en mesec, pravijo v združenju. Njihovo delovanje podpirajo ministrstvo za zdravje, FIHO fundacija in občine.

Uporabniki svetovanj

Po statistiki za prvo polovico leta 2017 prevladujejo med uporabniki psihološkega svetovanja Centra Posvet ženske, vključuje se več oseb v partnerski zvezi, povprečna starost je približno 42 let.

Kot poudarja Vatovčeva, je psihološko svetovanje v Centru Posvet namenjeno odraslim posameznikom, parom in družinam pri razreševanju duševnih stisk. Te so povezane z različnimi področji. “Stiska je nekaj subjektivnega, za vsakega posameznika je prav njegova najtežja oziroma najpomembnejša. Posamezniki prihajajo tudi zaradi težav pri študiju ali v službi, v medosebnih ali partnerskih odnosih, v družini. Ljudje nas obiščejo tudi zaradi osamljenosti, brezvoljnosti, preobremenjenosti. To, kdaj se nekdo odloči obiskati svetovalnico, se razlikuje od posameznika do posameznika, navadno pa je to takrat, ko prepozna, da trenutne stiske ne bo zmogel obvladati sam z dosedanjimi strategijami. Več kot polovica klientov pride po priporočilu tistih, ki so pri nas že bili,” pravi Mojca Vatovec.

Uporabniki se za obisk svetovalnice lahko naročijo na telefonski številki 031/ 704-707. Več informacij je na spletni strani www.posvet.org.

Mojca Vatovec, poslovna vodja in psihoterapevtka: “V prihodnje pričakujemo porast števila svetovanj, kar bo zagotovo pripomoglo k bolj zdravi družbi.”

Pomoč na poti do želenih sprememb

Pogovor z usposobljenim svetovalcem je usmerjen v nudenje opore, razbremenitve in je lahko posamezniku v pomoč pri iskanju poti do želenih sprememb. “Klientom pomagamo pri učenju strategij za razreševanje težav, izboljšanju komunikacije, premagovanju stresa, predelovanju izgub ter stisk ob pomembnih življenjskih odločitvah,” navaja sogovornica. Tako omogočajo preventivo v duševnem zdravju, saj bi lahko takšne duševne stiske ob poglobitvi povzročile zdrs v duševno bolezen ali v samomorilno vedenje.

46 strokovnih sodelavcev, večinoma psihologov in psihoterapevtov, ki delujejo pod strokovnim vodstvom prof. dr. Onje Tekavčič Grad in Anamarije Zavasnik, sodeluje tudi v kriznih intervencijah. “Te nudijo posameznikom takrat, ko pokličejo v času akutne stiske. V pogovoru se razbremenijo in lahko varno počakajo na termin za osebno svetovanje ali pa jih usmerimo v druge zdravstvene ali socialnovarstvene ustanove. Pogosto so to urgentne psihiatrične ambulante, ambulante za mentalno zdravje v okviru zdravstvenih domov, različna društva. Ker je naš način dela psihološko svetovanje, ne pa psihoterapija, kliente v primerih, ko se izkaže, da potrebujejo bolj poglobljeno pomoč, usmerjamo tudi v tovrstne oblike strokovne pomoči,” je sklenila sogovornica.


Najbolj brano