Je otrok zrel za šolsko delo?

Pri veliko starših prvošolčkov so priprave na šolsko leto povezane tudi s skrbmi in ugibanji, ali bo njihov otrok sposoben slediti pouku in izpolnjevati pričakovanja ter zahtevane naloge. Kaj pomeni biti zrel za šolo?

 Vse več staršev se zadnja leta zaradi prevelikih obremenitev prvošolčkov odloča za prošnjo za odlog 
šolanja za leto dni.  Foto: STA
Vse več staršev se zadnja leta zaradi prevelikih obremenitev prvošolčkov odloča za prošnjo za odlog šolanja za leto dni.  Foto: STA

Strokovnjaki poudarjajo, da je otrok zrel za šolo takrat, ko je sposoben slediti zahtevam učnega načrta za prvi razred osnovne šole in se lahko vživi v način delovanja šole. Zato so preverjanju namenjeni tudi strokovni pregledi in testiranja že v postopku vpisovanja v šolo.

Uradni podatki navajajo, čemur pritrjujejo pedopsihologi, da v Sloveniji, zlasti v večjih mestih, zadnja leta narašča število prošenj za odlog vstopa v šolo. Odločitvi pritrjuje tudi vse več pediatrov in pedagogov. Stroka ugotavlja tudi, da so prvošolčki preveč obremenjeni in je v načrtih premalo igre, ki jo v tej dobi še potrebujejo.

Veliko pedopsihologov opozarja, da je predvideno vodilno vlogo vzgojiteljice v prvem razredu zaradi natlačenega učnega načrta izpodrinila učiteljica.

Na zrelost otroka vpliva več dejavnikov (telesni in duševni razvoj, okolje, družina in način vzgoje). Pri telesni zrelosti strokovna ocena zajema upoštevanje otrokove starosti, teže, višine rasti, razvitosti čutil in sposobnosti fine motorike ter splošno zdravstveno stanje. Ocenjujejo še osebnostno zrelost, pri kateri gre za socialno in čustveno zrelost, ki vsebuje sposobnosti prenesti ločitev od staršev in doma, sprejemanje novega okolja, odnos do vrstnikov in odraslih, sposobnost sprejemanja uspeha in poraza, dovzetnosti za nova znanja, reševanje nalog in sposobnost biti samostojen.

Pri samostojnosti je pomembno, da gre otrok sam na stranišče, se zna sam obuti in si zavezati vezalke, skrbeti za oblačila, obutev in šolske potrebščine, si sam pravilno obrisati nos in robček odvreči v koš, samostojno uporabljati jedilni pribor in jesti, sam odkleniti in zakleniti garderobno omarico.

Pri intelektualni zrelosti mora šolar obvladati govor - znati mora razločno izražati svoje potrebe, občutke, misli in želje, povedati osnovne podatke o sebi, opisati znane osebe, predmete in pojave. Znati mora smiselno odgovarjati na vprašanja. Mora se znati koncentrirati vsaj 30 minut. Poznati in razlikovati mora osnovne barve in jih imenovati, pravilno mora znati držati svinčnik, obvladati risanje preprostih likov, barvanje do črte, šteti do deset ...

Otrok bo rad šel v šolo, če bo sodeloval pri nakupu šolske torbe. Dobro je, da z njim prej prehodite pot do šole in nazaj. Če vključuje vožnjo z avtobusom, se nanjo z njim odpravite že prej skupaj. Ne opisujte mu šolskega dela preveč resno, še manj v rožnatih barvah in ga ne idealizirajte.

Otroka navajajte, da že zvečer pripravi oblačila, ki jih bo oblekel naslednji dan, da gre dovolj zgodaj v posteljo in zjutraj pravočasno vstane ter se pripravi. Ne izpustite jutranjega zajtrka.


Najbolj brano