Sto let tabora v Sežani

Pred 49 leti so se v Sežani z vseh koncev, tudi iz zamejstva, zbirali ljudje, da bi obeležili 100. obletnico tabora, ki so ga leta 1870 organizirali kremeniti Kraševci.

Praznovanje 100. obletnice sežanskega tabora je bilo še posebej praznično, saj je sovpadalo s 25-letnico osvoboditve in združitve vseh jugoslovanskih narodov v enotno državo, za kar so se potegovali že pred sto leti. Beno Zupančič, generalni sekretar zvezne konference SZDL, je orisal pomen taborskega gibanja, ki je po neizoblikovani dobi čitalništva prineslo Slovencem prvi politični program, katerega glavni cilj je bila združena Slovenija.


Najbolj brano