Tadej Slabe, novembrska osebnost Primorske, uspešno vodi Inštitut za raziskovanje krasa, ki sodi v svetovni vrh krasoslovja

Tadej Slabe, geograf in krasoslovec, že več kot 20 let vodi Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, ki se je pod njegovim vodstvom razvil v eno vodilnih mednarodnih raziskovalnih in študijskih krasoslovnih središč.

 Foto: Lea Kalc Furlanič
Foto: Lea Kalc Furlanič

Ob lanski obeležitvi 70-letnice inštituta, ki je ena mednarodno najbolj uveljavljenih raziskovalnih ustanov Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), so z izborom dr. Tadeja Slabeta za novembrsko osebnost Primorske priznanje njihovemu delu izrekli tudi Primorke in Primorci.

“Prav gotovo sem bil vesel, da je dobilo priznanje krasoslovje, znanost kot taka, saj se velikokrat borimo za primerno mesto znanosti v družbi. Po drugi strani pa je to priznanje za celotno skupino raziskovalcev, ki jo jaz samo predstavljam,” se je na izbor odzval Slabe.

Kot predstojnik se ves čas zavzema, da bi inštitut kar najbolje opravljal svoje osnovno poslanstvo, to je poglabljanje temeljnega znanja, ki je osnova za načrtovanje življenja na krasu. In to znanje obenem prenašal v prakso. “Ves čas se trudimo, da bi bilo naše znanje čim bolj učinkovito uporabljeno pri trajnostnem razvoju družbe na krasu. Tako pri načrtovanju oskrbe z vodo, pri različnih projektih, kot so avtoceste, zdaj drugi tir železnice, pa vse do čim boljšega varovanja tega okolja. Kras ima namreč značilnosti, ki jih je treba pri tem upoštevati,” poudarja. Inštitut je samo lani sodeloval pri kar 40 projektih, od katerih jih je bilo 30 neposredno uporabnih.

Slabe veliko pozornosti posveča tudi mednarodnemu sodelovanju in razvoju krasoslovja po svetu, pa tudi pedagoškemu delu. Med drugim je bil tudi pobudnik in soustanovitelj edinega študija krasoslovja v svetu.

Kljub številnim strokovnim obveznostim pa si Slabe, ki velja za enega od pionirjev športnega plezanja pri nas, čas še vedno rad vzame za plezanje. Prav to ga je že v mladosti povezalo tudi s Primorsko. Njegovo družinsko življenje je danes razpeto med Jakovico pri Logatcu in Piranom, kjer vsak teden preživi nekaj dni.


Najbolj brano