Slovensko gospodarstvo na Tržaškem in Goriškem

Znanstvena produkcija o slovenski narodni skupnosti v Italiji je od nedavnega bogatejša. V poletnem času je namreč luč zagledalo novo monografsko delo, ki ponuja izčrpen pregled razvoja slovenskega manjšinskega gospodarstva in neprecenljivo podlago za razmislek o njegovih razvojnih perspektivah.

Znanstvena monografija dr. Igorja Guardiancicha z naslovom Slovensko gospodarstvo na Tržaškem in Goriškem: razvoj, stanje, perspektive je rezultat izsledkov večletnega raziskovalnega projekta, ki sta ga podprla Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) in Sklad Libera in Zore Polojaz. Delo je svež, izviren in pomemben prispevek k raziskovanju gospodarskega in družbenega položaja Slovencev v Italiji na prehodu iz prejšnjega v novo tisočletje. Knjigo je založila znanstvena založba Annales Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper.

Avtor monografije je raziskovalec na Oddelku za politologijo, pravo in mednarodne študije Univerze v Padovi, za seboj pa ima že vidno raziskovalno in svetovalno kariero na različnih akademskih in mednarodnih institucijah. Njegove raziskave se osredotočajo na primerjalno politično ekonomijo in socialne politike, tokrat pa je svojo pozornost posvetil analizi gospodarstva slovenske narodne skupnosti v Italiji, ki ji kot Tržačan tudi sam pripada.

Delo obravnava razvoj slovenskega gospodarstva v Italiji v povojnem času, natančneje od podpisa Londonskega memoranduma leta 1954 do nastopa pandemije covida 19. “Opirajoč se na teorijo institucionalne ekonomije avtor osvetli politično-ekonomski kontekst obdobja, v katerem je manjšinsko gospodarstvo doživelo neverjeten vzpon, in razmere, ki so po razpadu Jugoslavije pripeljale do zloma tedanjega modela družbenega gospodarstva in do posledične prilagoditve novi realnosti, ki je v končni fazi privedla manjšinsko skupnost v položaj ekonomske odvisnosti od državnega financiranja. Povojno gospodarsko parabolo Slovencev na Tržaškem in Goriškem avtor razdeli na tri pomenljive faze - vzpon, propad in odvisnost,” je v svoji recenziji napisala dr. Sara Brezigar.

Avtor v monografiji oriše zapleteno obdobje razvoja manjšinske skupnosti, ki so ga zaznamovali številni, pogosto nasprotujoči si notranji in zunanji, lokalni, nacionalni in mednarodni, politični in gospodarski vplivi. Po mnenju drugega recenzenta, dr. Giovannija Panjeka, je Guardiancich sprejel veliko in pogumno nalogo, “saj so dogodki še aktualni in jih ni lahko obravnavati s potrebno odmaknjenostjo”.

Igor Guardiancich ponuja novo podlago za premisleke o razvojnih perspektivah slovenske skupnosti na hitro spreminjajočem se mednarodnem, čezmejnem in regionalnem prizorišču. Svoje delo zaključuje tudi s konkretnimi napotki za prihodnji razvoj manjšinskega gospodarstva. Avtorjevo razmišljanje o prihodnosti je mogoče strniti v en pojem, in sicer povezovanje: to je ključno na lokalni ravni in v čezmejnem prostoru, nenazadnje tudi zato, ker je slovensko gospodarstvo v primerjavi z italijanskim trenutno bolj dinamično.

Monografija je bila prvič predstavljena 22. junija v Barkovljah pri Trstu, pred številnim občinstvom. Z avtorjem se je takrat pogovarjal tržaški novinar Peter Verč. Naslednja predstavitev bo na Goriškem, in sicer 6. oktobra ob 18.30 v prostorih Feiglove knjižnice v Trgovskem domu. Razpravo bo povezoval goriški novinar Andrej Černic.


Najbolj brano