Od kolesarskih poti, mobilnih iger do 3D predstavitev gradov

Avgusta je na gradu Kromberk pri Novi Gorici potekala sklepna predstavitev čezmejnega strateškega projekta MerlinCV. Projekt na izzive okolja ponuja evropsko relevantne rešitve v smeri razvoja trajnostnega tematskega turizma.

Grad Kromberk Foto: Leo Caharija
Grad Kromberk Foto: Leo Caharija

Glavni cilj projekta MerlinCV: Večsenzorna doživetja, povezana z gradovi in vilami čezmejne regije za odličnost v turizmu, sofinanciranega iz programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija, ki je potekal od 1. 1. 2019 do 30. 8. 2022, je bil povečanje turistične atraktivnosti in prepoznavnosti čezmejne regije prek integriranih trajnostnih modelov, ki spodbujajo kreacijo inovativnih in trajnostnih turističnih produktov na slovensko-italijanskem čezmejnem območju. Ovrednotenje kulturne dediščine kot so gradovi, dvorci in vile ter izjemnih ekotipov načrtno urejene krajine je tako potekalo trajnostno z namenom uporabnikom na prijazen način zagotoviti kakovostne in raznovrstne informacije.

Izpostavljeni so bili trije ključni doprinosi ZRS Koper, vodilnega partnerja projekta: pomen primerne valorizacije kulturne dediščine dvorcev in vil se je realiziral prek t. i. uličnega muzeja s številnimi točkami v Kopru, kjer so bile postavljene nove informativne table, ki nas popeljejo v koprsko preteklost preko (ne)vidnih ostalin kulturne dediščine. Kolesarski vodniki so zasnovali tri tematske kolesarske poti po Vipavski dolini in okolici Kopra, ki povezujejo bogato kulturno in naravno dediščino dvorcev in vil in so namenjene zlasti družinam z otroki. Med skupnimi rezultati je bila izpostavljena zlasti spletna platforma (https://merlincv.zrs-kp.si/sl), ki omogoča uporabnikom kreiranje lastnih izletov na čezmejnem prostoru ter niza zanimive etape iz zgodovine izbranih lokacij. V platformi so na voljo tudi podatki o kolesarskih poteh, ki so bile razvite v okviru projekta s strani projektnih partnerjev. Točke so podkrepljene z vizualnim gradivom, multimedijske vsebine pa zagotavljajo večplastno doživljanje kulturne in naravne dediščine, ki je posebej blizu mlajšim generacijam.

Partnerji projekta:

Znanstveno-raziskovalno središče Koper,

Univerza Ca’ Foscari,

Turistično gostinska zbornica Slovenije,

Konzorcij Comunità Collinare del Friuli,

Občina Salzano,

ARIES,

Občina Pivka,

Občina Tolmin.

S strani Občine Pivka je bila izpostavljena tematska kolesarska pot “Pot gradov”, ki je tudi dostopna na platformi, dokumentarni film in 3D rekonstrukcijo gradu Šilentabor. Atraktivna mobilna igra - aplikacija po Parku vojaške zgodovine “Vitezov izziv” združuje elemente sobe pobega, lova za zakladom in pripovedovanja zgodbe in je zelo dobro sprejeta med obiskovalci. Pripravili so tudi zbornik, dokumentarni film in razstavo o dvorcu Ravne ter elaborat o možnostih za prenovo tega dvorca, prazni dvorec pa so na inovativen način zavarovali pred propadanjem.

15 tematskih kolesarskih poti z informacijskimi tablami, ki so jih zasnovali po furlanskem gričevju, priročnik modela CLO (“comunità locale d’offerta”), tj. inovativnega omrežja lokalnih operaterjev, dobaviteljev, distributerjev in lokalnih deležnikov, ki predstavlja inovativen način za povezovanje ponudnikov na področju turizma, ter “potopna soba” - multimedijska soba na gradu Colloredo di Monte Albano - so bile plod dela Konzorcija Comunità Collinare del Friuli.

S strani Občine Tolmin so bile predstavljene aktivnosti za revitalizacijo gradu Kozlov rob: od arheoloških raziskav, ki so med drugim prinesle izjemno odkritje ostalin srednjeveškega dvorca Dor v Tolminu, idejne zasnove za revitalizacijo gradu, nove učne poti po naravni dediščini Kozlovega roba, nove učno-rekreacijske poti do gradu, ki je v zaključni fazi izdelave, do 3D rekonstrukcije Kozlovega roba, ki je na ogled prek mobilnih telefonov in prek QR kod tudi na gradu Kozlov rob. V Tolminskem muzeju pa bo v kratkem na voljo 3D doživetje grajskega okolja Kozlovega roba skozi VR očala.

Univerza Ca’ Foscari v Benetkah je z vidika trajnosti prepoznala pomen vključevanja najmlajših generacij pri predstavitvah kulturne in naravne dediščine. Kot medija za to so pri projektnem partnerju izbrali strip in računalniški igrici. Osrednji lik v obeh je škrat Tin, ki vodi deklico in dečka skozi skrivnosti beneške vile in gradu na kraškem robu. Tudi te vsebine bodo na voljo prek platforme MerlinCV.

Pri Turistično gostinski zbornici Slovenije so s poudarkom na vrednosti čezmejnega mreženja za razvoj turističnih produktov in dodatne turistične ponudbe destinacij in čezmejne regije, ki bo v pomoč tudi turističnim ponudnikom, ne samo individualnim gostom, ob organizaciji odmevnih delavnic pripravili promocijsko gradivo v obliki brošur, zgibank in vlogov.

Za organizacije dogodkov v naravi - dogodka “Walk and Play” na območju od Križa do Miramara kot kombinaciji edutainmenta in izkustvenega turizma - ki predstavljajo inovativne oblike prenosa znanja - ter izvedbo več kot 10-ih delavnic pa so zaslužni pri trgovski zbornici ARIES.

Med projektnimi rezultati Občine Salzano izstopata prenova prvega nadstropja glavne stavbe nekdanje predilnice Romanin-Jacur, imenovanem tudi “dvorana vreten” (“salone della trattura”), kjer se je z vgradnjo dvigala omogočilo dostop do prostora gibalno omejenim. Prostor bo namenjen predvsem za kulturne dogodke; obiskovalci pa lahko zgodovino in pomen predilnice - glavnega simbola mesta Salzano - doživijo tudi v multimedijski “potopni sobi”.


Najbolj brano