Monografija o Slovencih v Italiji

A Community at the Heart of Europe. Slovenes in Italy and the Challenges of the Third Millennium - tako se glasi posrečen naslov nove monografije, ki jo je pred nedavnim izdala priznana angleška založba Cambridge Scholars Publishing v sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim inštitutom (SLORI).

Tri naslovnice, ista vsebina: poglobljeni pogled v življenje Slovencev v Italiji.
Tri naslovnice, ista vsebina: poglobljeni pogled v življenje Slovencev v Italiji. 

Knjiga, ki je bila septembra predstavljena na tržaškem Evropskem forumu znanosti ESOF2020, prinaša poglobljeni vpogled v sodobno družbeno stvarnost Slovencev v Italiji, predvsem pa analizira razvoj te skupnosti po zgodovinskih ločnicah od padca Berlinskega zidu, nastanka Republike Slovenije, njene demokratizacije in poznejše pridružitve Evropski uniji.

Monografija pomeni mednarodno priznanje že objavljene italijanske (Una comunità nel cuore dell'Europa. Gli sloveni in Italia dal crollo del Muro di Berlino alle sfide del terzo millennio, Carocci editore, 2016) in slovenske izdaje (Skupnost v središču Evrope. Slovenci v Italiji od padca Berlinskega zidu do izzivov tretjega tisočletja, ZTT in SLORI, 2017). Posebno pozornost namenja družbenim in gospodarskim spremembam znotraj slovenske manjšine v zadnjih petindvajsetih letih, ki izhajajo iz novih političnih okoliščin, povezanih z lokalnim in mednarodnim dogajanjem, in iz novih življenjskih izzivov, s katerimi se skupnost sooča zaradi posebne vpetosti v svoje okolje.

Temeljito raziskovalno delo ponuja podobo skupnosti, ki se v svojem malem sooča s prednostmi in slabostmi sodobnosti.

Objava poglobljene monografije o Slovencih v Italiji v treh jezikih je največji publicistični projekt SLORI-ja v zadnjih letih, pri katerem so sodelovali raziskovalci inštituta in številni zunanji sodelavci. Uredniško delo sta vodili raziskovalki Norina Bogatec in Zaira Vidau, ob podpori preostalih članov uredniškega odbora, ki so ga sestavljali strokovnjaki s področja narodnih in jezikovnih skupnosti. Avtorji člankov so raziskovalci, akademiki in poznavalci različnih ved, nekateri pa so tudi predstavniki skupnosti, s katerimi Slovenci v Italiji razvijajo medkulturne in čezmejne dejavnosti: to so predstavniki italijanske večinske skupnosti in nosilci furlanskega jezika iz dežele Furlanije Julijske krajine ter slovenske in italijanske skupnosti v Sloveniji in na Hrvaškem. Interdisciplinarni pristop raziskovalnega dela je omogočil poglobljeno in razčlenjeno analizo, ki temelji na znanstveni in strokovni metodologiji dela ter bogatem bibliografskem gradivu.

Temeljito raziskovalno delo ponuja podobo skupnosti, ki se v svojem malem sooča s prednostmi in slabostmi sodobnosti. Zaradi “prirojene” ranljivosti, značilne za manjšinske skupnosti, imajo družbeno-politične spremembe, ki smo jim od padca Berlinskega zidu priča tako na krajevni kot na evropski ravni, močnejši vpliv tudi na skupnost Slovencev v Italiji. Izrazitejši migracijski tokovi, globalizacijski procesi in povečana mobilnost mladih dodatno pogojujejo kulturno dogajanje v ožjem in širšem družbenem okolju.

Ob splošnem izboljšanju odnosov med slovensko in italijansko skupnostjo v deželi Furlaniji Julijski krajini in pozitivnih rezultatih čezmejnega sodelovanja med Italijo in Slovenijo se oblikujejo nova medkulturna razmerja in identitete, znotraj katerih se različni jeziki in kulture prepletajo, soočajo, a tudi stapljajo. Kako ohraniti in utrditi slovensko zgodovinsko specifiko v deželi FJK v kompleksnejših in naglo spreminjajočih se razmerah sodobne družbe, je najzahtevnejši izziv, s katerim se Slovenci v Italiji soočajo na začetku tretjega tisočletja.

Angleška knjiga je namenjena mednarodni publiki, uporabna pa je zlasti za raziskovalce, študente in dijake, ki bi se radi podrobneje seznanili z razčlenjeno stvarnostjo Slovencev v Italiji. Interesenti jo lahko kupijo na spletni strani založbe: www.cambridgescholars.com/a-community-at-the-heart-of-europe.


Najbolj brano