Kako sodobnemu človeku zagotoviti zdravo življenje?

Annales Kinesiologiae je mednarodna interdisciplinarna znanstvena revija, ki jo izdaja ZRS Koper ter objavlja članke s področja kineziologije in z njo povezanih področij. Združuje vede, ki se ukvarjajo s preučevanjem človekovega gibanja, fizične aktivnosti, vadbe in športa v kontekstu človekovega življenjskega sloga in vpliva specifičnih okolij. Revija objavlja izvirne in pregledne znanstvene članke, strokovne prispevke in poročila.

Revija Annales Kinesiologiae izhaja v tiskani (ISSN 2232-2620) in spletni (ISSN 2335-4240 ) izdaji ter je uvrščena v mednarodni citatni bazi SportDiscus in Directory of Open Access Journals (DOAJ).

V desetih letih obstoja je revija izdala številne prispevke, ki znanstveno utemeljujejo vlogo in pomen gibalne/športne aktivnosti, vadbe in treninga za ohranjanje ravnovesja delovanja organizma človeka, za njegovo zdravje, gibalne kompetence in kakovost življenja v različnih vlogah in dejavnostih.

Vzorci obnašanja današnjih otrok se v primerjavi z vzorci njihovih staršev hitro spreminjajo, žal v smeri povečevanja časa gibalne neaktivnosti in zaslonskega časa. Hkrati pa se čas igre v zunanjem naravnem okolju istih otrocih zmanjšuje.

Vloga gibalne aktivnosti in športne vadbe

Avtorji znanstvenih prispevkov v 11. letniku (2020) revije nadaljujejo pomembno poslanstvo znanstvene utemeljitve vloge gibalne aktivnosti in športne vadbe kot vzvoda zdravega razvoja in ohranjanja ravnovesja pod vplivom socialnega in fizičnega okolja. Tudi v tokratnem letniku revije lahko sledimo pomembnim prispevkom kineziološki znanosti in stroki, ki jih dopolnjujejo predstavitve novih raziskovalnih projektov, publikacij in konferenc s področja.

Prispevki prve številke revije predstavljajo povezave med prehranskih statusom in vplivom le tega na rezultate v različnih športnih panogah ter vpliv telesne dejavnosti na linearno rast otrok in mladostnikov. Zadnji prispevek številke pa opisuje uporabnost ergonomskih prilagoditev šolskega pohištva z vidika končnega uporabnika.

Druga številka revije pomembno osvetljuje pogled staršev in pomen celotne družine za skladen gibalni razvoj otroka. Študije, ki preučujejo okolje družine kot enega izmed dejavnikov otrokovega razvoja, vedno znova potrjujejo izreden pomen prvih izkušenj za oblikovanje bodočih navad in vedenjskih vzorcev posameznika. Po drugi strani pa so generacijske spremembe predvsem negativnih vplivov in vzorcev gibalne neaktivnosti silovite in jih ni več mogoče zanikati.

Vzorci se hitro spreminjajo

Vzorci obnašanja današnjih otrok se v primerjavi z vzorci njihovih staršev hitro spreminjajo, žal v smeri povečevanja časa gibalne neaktivnosti in zaslonskega časa. Hkrati pa se čas igre v zunanjem naravnem okolju istih otrocih zmanjšuje. S tem izgubljajo priložnost za pomembne izkušnje, ki jih nudi naravno okolje in igra v njem. Preostala dva prispevka druge številke opisujeta povezave med telesno sestavo in gibalnimi sposobnostmi pri otrocih ter zmerno intenzivno gibalno aktivnost kot dejavnik preventivnega obnašanja in izboljšanja stanja sladkorne bolezni.

Predstavljeni rezultati v prispevkih obeh številk poudarjajo pomen delovanja strokovnjakov interdisciplinarnega področja kineziologije s ciljem vedno znova spodbujati in dokazovati pomen redne gibalne aktivnosti, aktivnega življenjskega sloga in aktivnega preživetega prostega časa za kvaliteto življenja in zdravja posameznika kot tudi celotne družbe.

V prihodnjih letnikih bo usmeritev revije še naprej iskala odgovore na naslednje vprašanje: kako sodobnemu človeku, zapletenemu v številne (virtualne) komunikacijske mreže, podprte z inovativnimi tehnologijami digitaliziranega sveta, ki je zaradi svojega razvoja padel v bolj ali manj načrtovane, večkrat pa žal tudi neslutene in neželene antropološke in ekološke transformacije, zagotoviti zdravo in kakovostno življenje?

Večkrat menimo, da poznamo ogromno rešitev, že bežen pogled okoli sebe, predvsem pa raziskani kazalniki kažejo prav nasprotno. Nikoli v nam znani zgodovini človeštva nismo tako slabo komunicirali, se družili, bili duševno in funkcionalno tako labilni in nezmožni. Torej je prostora za raziskave in delo kineziologov in številnih drugih strokovnjakov, ki si prizadevajo za to, še veliko.

Dr. Rado Pišot, direktor ZRS Koper, odgovorni urednik in dr. Matej Plevnik, Univerza na Primorskem, urednik


Preberite še


Najbolj brano