Jezikovni svetovalec LORIS

V zadnjih desetletjih je splet v spregi z digitalnimi tehnologijami poskrbel za revolucijo malodane vsega, tudi rabe jezika. S spletom smo namreč vsi postali pisci, ne glede na to, kaj pišemo: zasebna sporočila, bloge, forumske komentarje, komentarje novic ... možnosti je vsak dan več, vsem nam pa je skupno to, da pisni jezik uporabljamo v novih okoliščinah. To pomeni, da je pisne komunikacije veliko, bistveno več kot prej, kar lahko povzroča težave oziroma nerazumevanje, zlasti v javni rabi.

Znanstveni koordinator aplikacije je strokovnjak za jezikovne 
tehnologije dr. Damjan Popič Foto: Vir: Slori
Znanstveni koordinator aplikacije je strokovnjak za jezikovne tehnologije dr. Damjan Popič Foto: Vir: Slori

Digitalne tehnologije pa poleg priložnosti za pisanje prinašajo še nekaj drugega: orodja za lažjo, pa tudi boljšo komunikacijo. Da je digitalno okolje izjemno pripravno za jezikovne pomočnike, so snovalci programske opreme začutili že ob samem začetku dela z osebnimi računalniki - tako so črkovalniki, kot jih poznamo še danes, z nami že štiri desetletja. V teh 40 letih smo seveda dobili še bistveno naprednejša jezikovna pomagala: elektronske slovarje, terminološke zbirke, jezikovne svetovalnice, slovnične pregledovalnike in druge jezikovne tehnologije - nedavno smo dobili celo digitalno zdravilo za najbolj zloveščo tegobo pišočih v slovenščini: vejico.

Zaradi tega smo se pri Slovenskem raziskovalnem inštitutu SLORI odločili, da izrabimo možnosti, ki nam jih ponuja digitalno okolje, in pripravimo orodje, ki bo prosto dostopno in posvečeno predvsem svetovanju pri jezikovnih pojavih, ki izhajajo iz jezikovnega stikanja med italijanščino in slovenščino: v praksi gre predvsem za besede, strukture in oblike, ki so v rabi zgolj “onkraj” slovensko-italijanske meje, zaradi česar so lahko drugim govorcem in govorkam slovenščine težje razumljive ali sploh nerazumljive.

Poleg digitalnega pomočnika za odpravo tovrstnih zadreg smo želeli izdelati tudi pripomoček, ki bi znal reševati povsem standardne težave piscev v slovenščini, ne glede na to, od kod prihajajo, hkrati pa bi bil po zasnovi tudi modularen - da bi torej omogočal pripojitev različnih jezikovnotehnoloških rešitev in pripomočkov v eno večjo celoto, ki se lahko ves čas nadgrajuje in je na ta način ves čas aktualna.

Tako se je rodil jezikovni svetovalec LORIS, ki bo od septembra 2021 domoval na spletišču Jezik na klik, prilagojenem jezikovnim orodjem za slovenščino v Italiji. Ta jezikovni služabnik bo deloval na spletu, in sicer tako, da bomo v okence prilepili besedilo, LORIS pa ga bo pregledal in označil vse potencialno neustrezne ubeseditve. Pri tem bo poleg morebitnih težav, značilnih za slovenščino v Italiji, prepoznal tudi najpogostejše pravopisne in slovnične težave (ločila, veliko in malo začetnico ipd.), opiral pa se bo na že obstoječe raziskave o težavah pri pisanju v slovenščini.

Loris nikakor ne bo pomočnik vsiljive sorte: pri morebitnih težavah bo uporabnika zgolj opozarjal in mu svetoval z informacijami o tem, zakaj bi lahko bila določena beseda, ločilo, struktura ipd. problematična. Na ta način smo želeli napraviti jezikovnega pomagača, ki bo pišočim vedno na voljo, hkrati pa bo učljiv in informativen, tako da bodo pisci pri pisanju imeli zvestega in prijaznega zaveznika, jezikovna skupnost pa bo imela nov pripomoček, ki bo izkoriščal vse prednosti digitalnega okolja.

Dr. Matejka Grgič (foto: Damjan Balbi)

Obe spletni orodji - jezikovni svetovalec LORIS in spletišče Jezik na klik - nastajata v tesnem sodelovanju med SLORI-jem in Centralnim uradom za slovenski jezik pri Avtonomni deželi Furlaniji - Julijski krajini, na voljo pa bosta v kratkem. Spletišče Jezik na klik bo javnosti predstavljeno v prihodnjih tednih, LORIS pa na Deželni konferenci o zaščiti slovenske jezikovne manjšine, ki bo predvidoma jeseni. Znanstveni koordinator aplikacije je strokovnjak za jezikovne tehnologije dr. Damjan Popič, vsebinsko zasnovo projekta pa je prispevala jezikoslovka dr. Matejka Grgič, medtem ko mag. Andreja Kalc skrbi za jezikovno utemeljenost in konsistentnost popravkov. Z njimi sodeluje mlada ekipa sposobnih in motiviranih sodelavcev: David Bordon, Jasmin Franza, Dafne Marko in Tina Munda.


Najbolj brano