Hitler and Mussolini in Churches

V Oxfordu je pri ugledni svetovni znanstveni založbi Peter Lang izšla knjiga prof. dr. Egona Pelikana o slovenskem slikarju Tonetu Kralju in Primorski pod fašizmom: Hitler and Mussolini in Churches (The Church Painter’s Subversion of Fascism. The Ideological Marking of Space along the Slovene-Italian Border).

Dr. Egon Pelikan Foto: Tomaž Primožič/FPA
Dr. Egon Pelikan Foto: Tomaž Primožič/FPA

Knjiga najprej prikaže vlogo katoliške Cerkve pri vzpostavljanju slovenskega naroda v 19. stoletju, nato pa na podlagi novih, prej nedostopnih dokumentov iz Vatikanskih arhivov predstavlja zgodovino Cerkve v Julijski krajini v času med obema vojnama in še posebej po vatikanskem konkordatu z Mussolinijevo vlado leta 1929.

Nekatera likovna sporočila prepoznavamo šele danes

To je obdobje, v katerem v primorskih cerkvah ustvarja slikar Tone Kralj. Knjiga obravnava Kraljev likovni ekspresionizem v širšem evropskem kontekstu, potem pa iz zgodovinskega konteksta Kraljevih cerkvenih poslikav razbira njihovo skrito antifašistično sporočilo.

Knjiga razkriva, kako je Kralj zakodiral svoj antifašistični in narodni angažma v likovna sporočila navidezno nedolžnih biblijskih motivov in prizorov, ki prikazujejo Mussolinija in Hitlerja kot morilca, rablja ali pajaca, a jih fašistične in potem nacistične oblasti niso odkrile. Mnoge od njih so lahko že tedaj prepoznali Slovenci, ker je Kralj prikazal fašistične in nacistične figure kot biblijske negativce in njim nasproti postavil simbole iz slovenskega kulturnega izročila in to povezal s krščansko vero v odrešitev. Nekatera likovna sporočila pa prepoznavamo šele danes in med njimi predvsem sporočilo celote: to je “slovenska nacionalna in antifašistična markacija prostora od Triglava do Jadranskega morja”, v poslikavah skoraj petdesetih cerkev na več kot sto kilometrov dolgi slovensko-italijanski etnični meji. Knjiga odgovarja na vprašanje, kdo je bil genij, ki nam je zapustil to “sporočilo v steklenici”, da ga v celoti razkrivamo šele danes? Zakaj je naslikal v prostoru “limes”, “nevidno črto”, s katero je slovensko etnično mejo “označil” z antifašizmom in antinacizmom? Pelikan odkriva, da je slikar uresničil ta projekt sistematičnega cerkveno-slikarskega “pokritja” narodnega ozemlja v sodelovanju s Tajno krščanskosocialno organizacijo. Stara avstrijska politična meja je z Rapallom leta 1920 dokončno izginila, etnično mejo pa je režim po letu 1922 v kontekstu “obmejnega fašizma” sistematično prilagajal politični in na primorskem ozemlju izvajal politiko raznarodovanja.

Avtor knjige, prof. dr. Egon Pelikan, je predstojnik Inštituta za zgodovinske študije Znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Je član ustanove Alexander von Humboldtin, poleg objav pri številnih evropskih znanstvenih založbah je tudi prejemnik prestižnih znanstvenih nagrad v Republiki Sloveniji.

Ideološka markacija

Temu se je uprla Tajna krščanskosocialna organizacija in eden izmed njenih članov je očitno prišel na originalno idejo: zarisati “izgubljeno” etnično mejo s poslikavami v cerkvah obmejnega prostora.

Antifašistični upor primorskih krščanskih socialcev in duhovnikov se prepleta z zgodbo slikarjevega upora, skupaj pa sta ustvarila fenomen ideološke markacije prostora, ki v Evropi nima primerjave.


Najbolj brano