Boljše rešitve za zaščito kakovosti in pristnosti oljčnega olja

Center mediteranskih kultur ZRS Koper (CMK ZRS Koper) je infrastrukturna enota, ki deluje v okviru ZRS Koper. Poslanstvo CMK ZRS Koper je v ustvarjanju, širjenju in prenosu znanja na področju izkoriščanja naravnih virov okolja, s poudarkom na oljkarstvu, sredozemskem kmetijstvu in biodiverziteti.

Senzorično preizkušanje oljčnega olja.
Senzorično preizkušanje oljčnega olja. 

Glavne programske usmeritve so bile v okviru ZRS Koper začrtane že leta 1994, ko so ustanovitev CMK podprle vse obalne občine in pristojna ministrstva. Inštitut za oljkarstvo ZRS Koper nadaljuje poslanstvo CMK s koordiniranjem javne službe iz oljkarstva, z delovanjem referenčnega laboratorija, s spodbujanjem znanstvenega sodelovanja in sodelovanja med različnimi interesnimi skupinami in s postavljanjem raziskovalnih nasadov, poskusnih polj ter vključevanjem sredozemske prehrane za potrebe lokalne, čezmejne in mednarodne skupnosti.

Zaključujejo odmeven raziskovalni projekt

V teh mesecih osebje Laboratorija Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper zaključuje v mednarodnem prostoru zelo odmeven raziskovalni projekt OLEUM, ki je uspel nadgraditi obstoječe analizne metode za ugotavljanje kakovosti in pristnosti oljčnega olja. Z novimi orodji bo tako prispeval k preprečevanju goljufij (potvorb) oljčnega olja, ki pogosto prerastejo v medijske škandale in tako vplivajo na nezaupanje potrošnikov v oljčne izdelke. Oljčno olje ponarejajo z nezakonitim mešanjem cenejših semenskih olj oziroma z drugimi olji rastlinskega izvora in tudi z mešanjem različnih kategorij oljčnega olja.

Z novimi orodji bo projekt OLEUM prispeval k preprečevanju goljufij (potvorb) oljčnega olja, ki pogosto prerastejo v medijske škandale in tako vplivajo na nezaupanje potrošnikov v oljčne izdelke.

Štiriletni projekt je v celoti financirala EU iz sredstev iz programa Obzorje 2020. V projektu OLEUM sodeluje 21 partnerjev (16 iz EU, Švica, Turčija, Izrael, Argentina in Kitajska), vsi z odličnim raziskovalnim znanjem na področju oljčnega olja. ZRS Koper tako, kljub skromni ekipi raziskovalcev in težkim pogojem dela, potrjuje svojo mednarodno raziskovalno odličnost na področju oljkarstva.

Izboljšava štirih zelo pomembnih metod

V okviru projekta so raziskovalci razvili in izboljšali vrsto analiznih metod, ki so tudi cenovno in okoljsko primernejše od dosedanjih. Delo se nadaljuje z njihovim obsežnim medlaboratorijskim testiranjem, saj je postopek za njihov prehod v zakonodajo dolgotrajen in zahteva tako strokovni kot tudi politični konsenz znotraj mednarodne javnosti.

Osebje Laboratorija Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper je sodelovalo pri izboljšavi štirih zelo pomembnih metod: določanje vsebnosti biofenolov za preverjanje zdravstvene trditve, določanje hlapnih komponent oljčnega olja za potrditev senzoričnih napak, izboljšani metodi za odkrivanje potvorb z rafiniranimi olji in z drugimi vrstami olj. S partnerji so vzpostavili mrežo OLEUM s 103 članicami iz 22-ih držav. Vljudno vabljeni na ogled spletne strani:

http://www.oleumproject.eu in videa https://www.youtube.com/watch?v=FoSRUJNKxY0

Dr. Milena Bučar Miklavčič, vodja Centra mediteranskih kultur ZRS Koper in vodja Laboratorija Inštituta za oljkarstvo ZRS Koper


Preberite še


Najbolj brano