Animacije o Slovencih v Italiji in drugih manjšinah v FJK

Širjenje informacij in znanja o narodnih manjšinah med učenci, dijaki, študenti in v širši javnosti je ena izmed temeljih nalog Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI). V zadnjih dveh desetletjih je SLORI objavil vrsto publikacij in drugih pripomočkov, ki na sistematičen ter grafično privlačen način predstavljajo ključne informacije o narodnih manjšinah v Evropi, Italiji in Furlaniji - Julijski krajini, s posebnim poudarkom na družbeni stvarnosti Slovencev v Italiji.

Poleg tega inštitut redno prireja tudi predavanja in predstavitve za šole in univerze, ki so svojo izobraževalno dejavnost v zadnjem letu zaradi izrednih razmer preselile na splet.

Nastale so štiri animacije

Pred dvema letoma se je inštitut odločil za nov korak na tem področju. V okviru projekta Minoranze animate / Animirane manjšine, financiranega iz javnega razpisa Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine ob 20. obletnici odobritve Zakona št. 482/1999 o varstvu jezikovnih manjšin v Italiji, je poskrbel za pripravo štirih kratkih animiranih filmov, namenjenih širjenju informacij o narodnih manjšinah v Evropi in deželi Furlaniji - Julijski krajini, s posebnim poudarkom na Slovencih v Italiji. Poleg SLORI-ja sta pri projektu sodelovali tudi organizaciji drugih dveh uradno priznanih jezikovnih skupnosti v FJK: in sicer Furlansko filološko društvo / Societât Filologjiche Furlane “Graziadio Isaia Ascoli” za furlansko skupnost in Kulturno društvo “Fulgenzio Schneider” iz Saurisa za nemško govorečo skupnost.

Pri projektu so nastale štiri animacije, ki so uporabne kot didaktični pripomoček za problemsko obravnavo v šolah in univerzah, na splošno pa tudi kot informativno ter promocijsko gradivo za širšo publiko. Animacije so kratke (tri do štiri minute vsaka), zgoščeno vsebino pa podajajo sodobno, preprosto, sproščeno in igrivo.

Prispevki v več jezikih

Prvi animirani prispevek obravnava temeljne pojme in izhodišča, navaja primere narodnih manjšin v Evropi in Italiji ter povzema ključne manjšinske pravice. Z ogledom drugega posnetka spoznamo družbene, kulturne in jezikovne značilnosti treh skupnosti, ki živijo v deželi FJK, in sicer furlanske, nemške in slovenske, vključno z veljavno zaščitno zakonodajo na državni in deželni ravni. Obe animaciji sta na voljo kar v petih jezikih, in sicer v slovenskem, furlanskem, nemškem, italijanskem in angleškem, s ciljem, da bosta tako lahko nagovorili različne ciljne uporabnike.

Druga dva animirana prispevka se poglabljata v javno življenje Slovencev v Italiji, dostopna pa sta v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku. Tretji posnetek sestavljajo animacije o naselitvenem območju in zgodovinskem razvoju te skupnosti, s poudarkom na obdobju od 19. stoletja do danes. Četrta animacija pa prinaša vpogled v organizirano delovanje Slovencev v Italiji, ki ga predstavlja razvejana mreža organizacij in društev na gospodarskem, medijskem, kulturnem, športnem in verskem področju.

Vodja projekta in odgovorna za vsebine animacij je SLORI-jeva raziskovalka dr. Zaira Vidau. Za tehnično izdelavo in likovno izvedbo animacij pa je poskrbela oblikovalka Nika Troha. Pri pripravi vsebin so sodelovali tudi dr. Devan Jagodic (SLORI), Cristina Di Gleria (Furlansko filološko društvo) in Lucia Protto (Kulturno društvo iz Saurisa).

Animacije bodo predstavljene na spletnem dogodku, ki bo v torek, 29. junija, ob 17. uri. Prvi trije posnetki pa so že na voljo na SLORI-jevi spletni strani: www.slori.org.


Preberite še


Najbolj brano