Dodatni seznami žrtev med Slovenci v italijanski vojaški suknji

V prilogah 7. val petkovih Primorskih novic so bili med 25. novembrom 2022 in 13. januarjem 2023 objavljeni seznami mrtvih in pogrešanih Slovencev v italijanskih oboroženih silah, v posebnih bataljonih in v ujetništvu od severnoafriškega do vzhodnega bojišča.

Tokratni seznam predstavlja dodatek k že objavljenim seznamom. V prihodnje bosta sledila še seznam žrtev brez podatkov o kraju smrti in seznam žrtev med mobiliziranimi italijanskimi prebivalci na Slovenskem med 2. svetovno vojno. Po doslej znanih podatkih je največ primorskih Slovencev izgubilo življenje na vzhodnem bojišču, na Sardiniji, Apeninskem polotoku in v Afriki, nekoliko manj pa na območju Balkana, v nemških taboriščih, na slovenskem ozemlju, Siciliji in v Sredozemskem morju.

V vojnem ujetništvu v deželah Commonwealtha

Italijanske vojake slovenskega rodu so tako kot druge vojake sil osi, ki so jih zajele anglo-ameriške oborožene sile, premeščali v ujetniška taborišča po vsem svetu, v Veliko Britanijo, Združene države Amerike in na ozemlje nekdanjega Britanskega imperija, v dežele Commonwealtha. Toda v nasprotju z ruskimi in nemškimi taborišči je v anglo-ameriških ujetniških taboriščih umrlo le nekaj zajetih mobilizirancev. Med žrtvami v vojnem ujetništvu zavezniških sil je bil Danilo Dušan Baša iz Dornberka. Na tu priloženem seznamu sta navedena dva kraja smrti oziroma pogrešanosti. Po doslej zbranih podatkih Inštituta za novejšo zgodovino se je sled za njim izgubila avgusta 1942, kot kraj smrti oziroma izginotja pa je navedena severna Afrika. Eden od temeljnih virov za dotični zapis je bila matična knjiga umrlih pristojne upravne enote. Toda s pomočjo vse več digitaliziranih in s tem dostopnih baz podatkov je za Danila Dušana Bašo razvidno, da je umrl že 8. avgusta 1941 na Šri Lanki. Najdemo ga na spletnem iskalniku vojnih grobišč v državah Commonwealtha pod naslovom Commonwealth War Graves. Pokopan je na vojaškem pokopališču Liveramentu v Kolombu. Znana je tudi točna lokacija groba: Plot IX Row D Grave 8. Na spletni strani z naslovom Poišči grob - Find a grave - pa je zapisu dodana tudi fotografija groba.

Temeljni vir Inštituta za novejšo zgodovino pri ustvarjanju seznama žrtev so bile Matične knjige umrlih, ki jih hranijo na matičnih uradih upravnih enot.

Podatki iz slovenskih virov

Temeljni vir Inštituta za novejšo zgodovino pri ustvarjanju seznama žrtev so bile matične knjige umrlih, ki jih hranijo na matičnih uradih upravnih enot. Analizirani so bili tudi popisi vojne škode, ki jih hranijo v Pokrajinskem arhivu v Kopru, Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici in enoti Idrija Zgodovinskega arhiva Ljubljana.

Približno tretjina vseh žrtev je bila evidentirana s pomočjo popisov vojne škode. Po pravilniku o prijavljanju in ugotavljanju vojne škode iz leta 1945 se je namreč kot del vojne škode - škode povzročene na življenju - lahko prijavljalo tudi vojne žrtve. Podoben delež je bil evidentiran iz Uradnih listov Federativne ljudske republike Jugoslavije. Le manjši delež je bil ugotovljen s pregledom popisa žrtev iz druge svetovne vojne, izvedenem leta 1964 za vso Jugoslavijo, neobjavljenem in dolgo časa nedostopnem ter ohranjenem le v Beogradu.

Evidentiranje žrtev

V že zbranih seznamih o žrtvah in objavljenih v več knjigah Furlanskega inštituta za zgodovino osvobodilnega gibanja iz Vidma z naslovom Caduti, dispersi e vittime civili dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia nella seconda guerra mondiale je bilo od skupno 1316 žrtev evidentiranih le 51 slovenskih žrtev z območja matične Slovenije. Omenjeni seznami se sicer nanašajo na padle, pogrešane in civilne žrtve v občinah dežele Furlanije-Julijske krajine med drugo svetovno vojno. Po leta 1987 objavljenih seznamih za Videmsko pokrajino in leta 1989 za pokrajino Pordenone sta v letih 1990 in 1991/1992 izšla tretji in četrti zvezek z evidenco žrtev iz Goriške in Tržaške pokrajine. Pri tem je evidentiranje žrtev iz Tržaške pokrajine geografsko obsegalo le Trst in pet zamejskih slovenskih občin, ne pa Tržaške pokrajine v obsegu iz obdobja fašizma. V arhivskem gradivu, ki je nastalo v okviru Komisije za ugotavljanje zločinov okupatorja in njihovih pomagačev, je bilo evidentiranih le 27 žrtev med Slovenci v italijanski vojski, iz popisov ZZB NOV pa le 13 žrtev.

S skupnimi prizadevanji, z dragocenimi odzivi svojcev in sorodnikov žrtev, s preverjanjem in iskanjem podatkov v tujih, vse bolj dostopnih in digitaliziranih virih, lahko pripomoremo k natančnejšim seznamom in dostojnemu spominu na primorske rojake, ki so umrli kot italijanski vojaki ali vojni ujetniki.

Irena Uršič, Muzej novejše zgodovine Slovenije

Dodaten seznam mrtvih in pogrešanih Slovencev v italijanski vojski in v ujetništvu na vzhodnem bojišču

Priimek Ime Leto rojstva Kraj rojstva (v oklepaju kraj prebivališča) Leto smrti Kraj smrti
Arčon Alojz 1922 Renče 1943 Rusija, Stalingrad
Arčon Zoran 1921 Renče 1943 Rusija, Stalingrad
Barbiš Stanislav Andrej 1919 Šembije 1942 Rusija
Barut Viktor 1922 Gabrovica 1942 Rusija
Benko Jožef 1921 Šmarje ? Rusija
Benko Zoran 1918 Branik 1942 Rusija
Berdon Andrej 1920 Lovišče pri Ligu 1943 Rusija
Berginc Marij 1920 Trst (Log Čezsoški) 1942 Rusija
Bertok Andrej 1918 Bertoki 1942 Rusija
Bevk Ciril 1920 Poče 1942 Rusija
Bevk Ivan 1922 Poče 1942 Rusija
Bevk Ivan 1921 Vipavski Križ, Cesta 1942 Rusija
Birsa Stojan 1922 Branik 1943 Rusija
Bizjak Jožef 1921 Dol 1942 Rusija
Bizjak Vladimir 1921 Grahovo Brdo 1942 Rusija
Blaško Anton 1922 Predmeja 1942 Rusija
Blažič Teodor 1921 Lig 1942 Rusija
Bole Frančišek Bernard 1921 Slavinje 1942 Rusija
Bratuž Jožef 1920 Čepovan 1943 Rusija
Brence Julijan 1919 Korita 1943 Rusija
Brundula Alojz 1921 Žirje 1942 Rusija
Cej Jože 1911 Šmihel 1943 Rusija
Colja Viktor 1919 Ponikve 1942 Rusija
Colja Viljem Ivan 1917 Ljubljana (Branik) 1942 Rusija
Cuder Jožef 1922 Soča 1942 Rusija
Čadež Oskar 1916 Ljubljana (Vipolže) 1942 Rusija
Černigoj Viktor 1916 Ajdovščina 1942 Rusija
Česnik Florijan 1922 Dolga Poljana 1942 Rusija
Čučat Ivan 1911 Šempeter pri Gorici 1942 Rusija
Čuk Ladislav 1922 Predgriže 1942 Rusija
Dekleva Milan Karel 1920 Novokračine 1942 Rusija
Dolgan Štefan 1911 Koče 1942 Rusija
Erzetič Jožef 1920 Brdice pri Kožbani 1942 Rusija
Erzetič Stanislav 1921 Plave 1943 Rusija
Fabjan Aleksander 1922 Hruševica 1942 Rusija
Fabjan Vladimir 1921 Ravne 1942 Rusija
Fior Mihael 1921 Pristavo 1942 Rusija
Furlan Ladislav 1921 Manče 1942 Rusija
Furlan Stojan 1920 Branik 1942 Rusija
Furlanič Ivan 1922 Škofije 1943 Rusija
Gabrijelčič Stanislav 1921 Anhovo 1942 Rusija
Gerdevič Jožef 1914 Poljane pri Podgradu 1942 Rusija
Glavina Anton 1910 Šmarje 1942 Rusija
Gnjezda Vladimir 1920 Idrija 1942 Rusija
Gorkič Radoslav Jakob 1914 Orehek 1942 Rusija
Gregorič Jožef 1914 Sočerga 1941 Rusija
Gregorič Stanislav 1921 Vogrsko 1943 Rusija
Grižon Anton 1919 Nova vas 1942 Rusija
Hrib Franc 1922 Veliko Polje 1943 Rusija
Humar Alojzij 1921 Spodnji Lokovec 1942 Rusija
Hvala Alojz 1920 Pečine 1942 Rusija
Hvalič Miroslav 1921 Loke 1942 Rusija
Inamo Slavko - Alojz 1921 Plače 1942 Rusija
Ipavec Jožef 1906 Mrcinje 1942 Rusija
Iskra Ivan 1920 Dolenje 1942 Rusija
Ivančič Ivan 1919 Artviže 1943 Rusija
Jarc Jožef 1909 Vrtojba 1942 Rusija
Jazbec Ljubomir 1919 Komen 1942 Rusija
Priimek Ime Leto rojstva Kraj rojstva (v oklepaju kraj prebivališča) Leto smrti Kraj smrti
Jerman Avguštin 1914 Glem ? Rusija
Jerman Franc 1922 Glem 1942 Rusija
Jurca Emil 1914 Brje pri Koprivi 1942 Rusija
Kačič Stanislav 1922 Hudi Log 1942 Rusija
Kavalič Ludvik 1910 Kavaliči 1943 Rusija
Kenda Oskar 1922 Bovec 1942 Rusija
Kerševan Danilo 1922 Gradišče 1942 Rusija
Kerševan Herman 1922 Gradišče 1942 Rusija
Kinkela Florjan 1915 Jelšane 1943 Rusija
Klemenc Ladomir 1922 Rakitnik 1942 Rusija
Kobal Maks 1922 Gradišče nad Prvačino 1942 Rusija
Kodele Rafael 1919 Budanje 1942 Rusija
Kompare Alojz 1918 Mahniči 1942 Rusija
Konjedic Alojz 1920 Deskle 1942 Rusija
Koron Franc 1915 Selo 1942 Rusija
Kovačič Aleksander ? Tolmin 1942 Rusija
Kralj Jožef ? Doblar 1943 Ukrajina
Kralj Rafael 1922 Breg 1942 Rusija
Kravanja Jožef 1922 Plužna 1944 Rusija
Kravos Alojz 1919 Male Žablje 1943 Rusija
Lah Jože 1910 Gorica 1942 Rusija
Langenwalter Janez 1914 Godovič 1942 Rusija
Lapanja Ludvik 1909 Pečine 1943 Rusija
Leban Andrej 1918 Čadrg 1943 Rusija
Lesica Franc 1913 Fojana 1942 Rusija
Leskovec Jožef ? Godovič 1942 Rusija
Likar Bogomir 1921 Otlica 1942 Rusija
Likar Franc 1919 Predmeja 1942 Rusija
Lulik Silvan 1924 Cesta 1942 Rusija
Madon Jožef 1921 Dragovica 1942 Rusija
Majer Marjan 1919 Bezovica ? Rusija
Makovec Alojz Vladimir 1922 Šibelji 1942 Ukrajina
Makuc Jožef 1921 Loke 1942 Rusija
Mankoč Alojz 1921 Kal 1943 Rusija
Marancin Danilo 1922 Potok 1943 Rusija
Marc Vladimir Dragotin 1921 Piran 1941 Rusija
Marinič Franc 1913 Vedrijan 1942 Rusija
Markežič Štefan Umbert 1920 Pregara 1943 Rusija
Markočič Mario 1921 Slapnik 1942 Rusija
Mautingar (Mavtingar) Stanislav 1922 Dolnja Košana 1942 Rusija
Mavrič Ferdinand 1921 Plešivo 1942 Rusija
Medved Jožef 1913 Stopnik 1944 Rusija
Mesar Rudolf ? Volčji Grad 1942 Rusija
Mezgec Rudolf 1913 Mrše 1943 Rusija
Mihelj Stanislav 1922 Preserje 1942 Rusija
Mikol Viktor 1921 Javorje 1942 Rusija
Mikolj Jožef 1915 Brezovica 1942 Rusija
Mikolj Milan 1921 Brezovica 1943 Rusija
Mislej Svetoslav 1922 Kazlje 1943 Rusija
Mugerli Anton 1915 Lig, Melinki 1942 Rusija
Mugerli Franc 1921 Želinje 1942 Rusija
Nežič Izidor ? Bonini 1942 Rusija
Ozebek Franc ? Šentviška Gora 1944 Belorusija, Minsk
Pahor Angel Marij 1921 Tržič (Opatje selo) ? Rusija
Pavzin Drago 1922 Hrastje 1943 Rusija
Peric Alojz 1919 Brestovica pri Komnu 1942 Rusija
Peršolja Karel ? Ozeljan 1942 Rusija
Peršolja Stanislav 1921 Hlevnik 1943 Rusija
Priimek Ime Leto rojstva Kraj rojstva (v oklepaju kraj prebivališča) Leto smrti Kraj smrti
Petruša Dominik Peter 1922 Golo Brdo 1943 Rusija
Pirjevec Milan 1921 Vrtovin 1942 Rusija
Plahuta Alojz 1922 Vogrsko 1943 Rusija
Počkaj Angel 1916 Tublje pri Hrpeljah 1942 Rusija
Počkar Ivan 1920 Dane pri Sežani 1943 Rusija
Podobnik Jožef 1922 Spodnja Idrija 1942 Rusija
Podobnik Jožef 1920 Spodnja Idrija 1942 Rusija
Polh Ivan 1910 Harije 1942 Rusija
Poženel Franc 1917 Godovič 1942 Rusija
Prem Avguštin 1916 Otlica 1942 Rusija
Prinčič Karel 1921 Gornje Cerovo 1943 Rusija
Radovac Mirko Enrik 1921 Sočerga 1942 Rusija
Remec Edvard 1911 Vitovlje 1943 Rusija
Rener Stanislav Leopold 1921 Dolenje 1943 Rusija
Rijavec Jožef 1921 Osek 1943 Rusija
Rudež Dušan 1921 Kobjeglava 1942 Rusija
Rusjan Rok Jožef 1919 Renče 1942 Rusija
Saražin Janez 1910 Dolenje 1942 Rusija
Sardon Feliks 1922 Landol 1942 Rusija
Sčukovt Angel 1911 Branik, Zajči 1942 Rusija
Sergaš Josip 1922 Grintovec 1944 Rusija
Silič Ivan 1911 Bilje 1942 Rusija
Sirk Božidar 1921 Višnjevik 1943 Rusija
Slavec Danilo 1922 Selca 1942 Rusija
Srebrnič Ciril 1911 Solkan 1942 Rusija
Starc Avguštin 1914 Smokvica ? Rusija
Stegovec Stanislav 1915 Erzelj 1942 Rusija
Stegovec Stanislav 1919 (Gaberje) 1942 Rusija
Stopar Ivan 1916 Dolenje 1942 Rusija
Šajn Miroslav 1919 Juršče 1942 Rusija
Ščuka Ernest 1920 Vipava 1943 Rusija
Ščukovt Angel 1911 Preserje 1942 Rusija
Ščukovt Miroslav 1921 Branik 1942 Rusija
Šinigoj Rudolf 1921 Brdo 1942 Rusija
Širca Ludvik 1914 Pliskovica 1942 Rusija
Škapin Stanislav 1921 Tabor 1943 Rusija
Špacapan Miroslav 1917 Ozeljan 1942 Rusija
Štok Vladimir Zdravko 1921 Brestovica pri Povirju 1942 Ukrajina
Štor Alojzij 1921 Velike Žablje 1942 Rusija
Štucin Pavel 1916 Srednja Kanomlja 1943 Rusija
Trbižan Rudolf 1921 Planina 1943 Rusija
Turk Silvester 1918 Gaberje 1942 Rusija
Ukmar Radoslav 1922 Avber 1942 Ukrajina
Ušaj Leopold 1911 Ravne 1942 Rusija
Valenčič Anton 1921 Huje 1943 Rusija?
Velikonja Anton 1913 Kromberk 1942 Rusija
Vidmar Cvetko 1919 Otlica 1941 Rusija
Vidmar Edvard 1922 Godovič 1942 Rusija
Vižin Anton 1922 Solkan 1943 Rusija
Vodičar Franc 1922 Ravne 1942 Rusija
Vodopivec Franc 1921 Čipnje 1942 Rusija
Vogrič Julijan 1921 Puštale 1943 Rusija
Vrabec Franc 1912 Pliskovica 1942 Rusija
Vuga Alojz 1919 Solkan 1943 Rusija
Vuga Jožef 1912 Ajba 1942 Rusija
Zajc Jožef 1916 Lazec 1943 Rusija
Zalar Franc Jožef 1921 Senožeče 1942 Rusija
Zalar Ivan 1918 Duplje 1942 Rusija
Živic Karel 1922 Merče 1942 Rusija

Dodaten seznam mrtvih in pogrešanih Slovencev v italijanski vojski in v ujetništvu v Evropi, Afriki, Aziji in ZDA

Priimek Ime Leto rojstva Kraj rojstva (v oklepaju kraj prebivališča) Leto smrti Kraj smrti
Arčon Stanislav 1919 Renče 1942 Afrika
Baša Danilo Dušan 1920 Breg 1941 ali 1942 Afrika ali Šri Lanka
Batista Anton 1919 Velika Bukovica 1943 Afrika?
Bizjak Dušan Gvido 1921 Branik 1944 Nemčija, Kreis Siegen
Brenčič France 1920 Vrhnika 1944 Egipt, Aleksandrija
Ceglar Jožef 1919 Obrov 1941 Albanija, Tirana
Cvetrežnik Anton 1914 Vrhovč 1943 Velika Britanija, Chepstow
Černac Angel 1914 Marezige 1942 BIH, Meka Gruda
Černe Viljem 1922 Vrtojba 1943 Tunizija, pokop. Susa
Čok Franc 1914 Lokev 1944 Alžirija
Feran Ivan 1921 Raven 1943 ?
Gregorčič Franc 1911 Krn 1943 BIH, Prozor
Humar Božidar 1920 Kal nad Kanalom 1941 Albanija, Gepova (Zhepovë)?
Jan Matevž 1910 Dolenja Trebuša 1943 Italija
Kavčič Anton 1918 Jelični Vrh 1943 Črna Gora, Nikšić
Kirin Anton ? Krkavče 1941 BIH, Drvar
Kjarel Ivan ? Medoši 1942 Hrvaška, pri Ključu
Kobal Karel 1919 Slap 1941 Albanija, Berat
Kocjančič Mario 1922 Solkan 1943 Balkan
Kofol Alojz 1905 (Loke) 1941 Grčija
Kofol Miroslav 1918 Kortine 1943 Podgorica?
Koradin Lino 1920 Bonini 1941 Albanija
Koren Ivan ? Podkraj 1942 Lampedusa
Krajnik Franc 1914 Poljubinj 1943 BIH, Jablanica
Lavrenčič Anton 1917 Kred 1941 Albanija, Durrës
Macarol Jožef Miroslav 1913 Tomaj 1941 Albanija
Mišogoj Anton 1902 Hum 1943 Italija
Mlakar Ciril 1911 Cerkljanski Vrh 1944 Nemčija, Dora
Možina Franc ? Skrilje 1943 Šempeter
Mrak Peter 1914 Tolminski Lom 1944 Italija
Mužič Anton 1918 Anhovo 1943 Črna Gora, Berane
Penko Anton ? Podstenje 1943 Velika Britanija
Peršič Anton 1912 Vitovlje 1943 Montevecchio
Podgornik Ciril 1914 Tesno 1943 Alžirija
Podobnik Ivan 1917 Lokev 1944 Grčija
Podobnik Janez 1917 Spodnja Kanomlja 1944 Grčija
Poljak Anton ? Šmihel 1943 Afrika
Rosa Alojz 1909 Podnanos 1943 BIH, Zelengora
Sedej Anton 1906 Otlica 1943 Sardinija
Seler Franc ? Prem 1943 Indija, Bombaj?
Stergar Anton 1915 Selnica (Volčanski Ruti) 1940 Italija
Tavčar Alojzij 1919 Merče 1943 BIH, Trebinje
Urbančič Bogoljub 1914 Dekani 1943 Hrvaška, Gospić
Vidmar Franc 1922 Jelični Vrh 1945 Nemčija
Zadel Anton 1908 Podbeže 1944 ZDA, Charleston
Zorn Dominik 1921 Bilje 1945 Francija, Bourg
Zorzut Anton 1914 Vipolže 1940 Indijski ocean
Žerjav Anton 1910 Krvavi Potok 1943 Izrael, Haifa

Najbolj brano