7. Val
Knjižni jezik in narečje sta pogosto v medsebojni vojni
Knjižni jezik in narečje sta pogosto v medsebojni vojni

Vse se spreminja in nič ni dokončnega v tem svetu, kjer je ljudem usojeno, da v njem živimo in minemo. Vsi verjamemo, da ga usmerjamo na boljše, k popolnosti in míru. Toda kam drvi, ko pa divjajo v njem nenehne vojne? Tudi jezik se ves čas razvija in spreminja, toda v njem gre povečini vse na boljše. Usmerjen je k popolnejšemu poimenovanju vsega novega.

Kombajn in mlin za domači kruh
Kombajn in mlin za domači kruh

V sklopu projekta Revitum LAS Dolina Soče so občine Tolmin, Kobarid, Bovec in Kanal ob Soči kupile mini kombajn, s katerim bodo spodbujali pridelavo žit in s tem obdelovanje njiv s kolobarjenjem, s poudarkom na trajnostnem razvoju. Žita so lahko tudi sestavni del močnih krmil, do katerih pa je posoška mlekarska industrija zadržana, češ da bi bila kakovost in neoporečnost lahko sporna.

Najprej so na silo vzeli Italijani, sedaj bi še Občina Idrija
Najprej so na silo vzeli Italijani, sedaj bi še Občina Idrija

Zgodb o neodmerjenih in neodplačanih javnih poteh in o razlastitvah zasebnih zemljišč je v Sloveniji na tisoče. Ena grših se dogaja na Vrsniku na Ledinski planoti. Občina Idrija želi družino Mlinarjevih za vsako ceno razlastiti štirih parcel, čez katere so Italijani pred drugo svetovno vojno speljali pot za svoje potrebe. Ker jo je družina premaknila, tega zakonito ne more storiti. Čeprav sta pristojna organa zavrnila že dve razlastitveni odločbi, krajani bes stresajo na družino.