Salonit Anhovo omogoča cepljenje zaposlenim in članom Društva obolelih zaradi azbesta

Sredstva za donacijo Društvu obolelih zaradi azbesta v višini 7.500 
evrov so zagotovili predstavniki lastnikov ter poslovodstvo družb 
Wietersdorfer Alpacem in Salonit Anhovo.
Sredstva za donacijo Društvu obolelih zaradi azbesta v višini 7.500 evrov so zagotovili predstavniki lastnikov ter poslovodstvo družb Wietersdorfer Alpacem in Salonit Anhovo. 

Po podatkih stroke je cepljenje proti sezonski gripi dokazano najbolj učinkovit ukrep za preprečevanje obolevnosti in zapletov, ki so lahko posledica gripe. Nekatera slovenska podjetja so že v preteklosti ponujala možnost brezplačnega cepljenja, med njimi tudi Salonit Anhovo, ki letos vsem zaposlenim in članom Društva obolelih zaradi azbesta omogoča cepljenje proti gripi in tudi proti pnevmokoknim okužbam.

Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da je letos bolj kot kdaj koli prej pomembno, da se čim več ljudi s cepljenjem zaščiti pred gripo, še posebej to velja za skupine, pri katerih lahko gripa poteka težje ali z zapleti. S tem se strinja tudi infektologinja dr. Bojana Beović, vodja strokovne komisije za Covid-19 pri Ministrstvu za zdravje, ki poudarja, da letos infektologi vsekakor svetujejo cepljenje proti gripi, saj bo tako zmanjšano število bolnikov, ki bodo jeseni potrebovali zdravstveno obravnavo.

Nevarnosti gripe in pnevmokoknih okužb

Gripa je nalezljiva virusna bolezen dihal, ki se hitro prenaša med ljudmi s kapljicami med govorjenjem, kašljanjem, kihanjem ter preko rok. Gripa ima lahko hude zaplete pri ranljivih skupinah, kot so starejši od 65 let, bolniki s kroničnimi boleznimi pljuč, srca, ledvic, bolniki z rakom in nevrološkimi okvarami. Pogosto je potrebno zdravljenje v bolnišnici, neredko pa se konča celo s smrtjo.

Pnevmokokne okužbe pa povzroča bakterija Streptococcus pneumoniae (pnevmokok), ki je vse bolj odporna proti številnim antibiotikom, kar otežuje zdravljenje okužb, zato je njihovo preprečevanje s cepljenjem še toliko bolj pomembno. Ogroženi so zlasti starejši ljudje, ljudje s kroničnimi boleznimi in imunskimi pomanjkljivostmi. Tveganje za nastanek pnevmokoknih bolezni povečujejo tudi predhodne virusne okužbe dihal, ki oslabijo lokalno odpornost. Pnevmokok lahko povzroči vnetje obnosnih votlin, vnetje srednjega ušesa, pljučnico, okužbo krvi (bakteriemijo, sepso) in vnetje možganskih ovojnic (meningitis). Nekatere hujše pnevmokokne okužbe (invazivna pljučnica, sepsa, meningitis) se lahko končajo tudi s smrtjo.

Strokovnjaki torej kot najbolj učinkovit ukrep za preprečevanje obolevnosti in zapletov, ki so lahko posledica gripe in pnevmokoknih okužb, priporočajo cepljenje.

Možnost cepljenja je del programa za promocijo zdravja med zaposlenimi

»V Salonitu Anhovo kot del programa za promocijo zdravja že več let svojim zaposlenim omogočamo cepljenje proti gripi. Posebno pozornost posvečamo ljudem, ki so bili izpostavljeni azbestu, zato smo se na osnovi priporočil strokovnjakov odločili, da letos ponudimo poleg cepljenja proti gripi tudi možnost cepljenja proti pnevmokoknim okužbam in to ne samo zaposlenim, ampak tudi članom Društva obolelih zaradi azbesta,« je povedal Julijan Fortunat, predsednik uprave Salonita Anhovo.

Termini cepljenja dogovorjeni z NIJZ OE Nova Gorica

Zaradi zagotavljanja najvišje stopnje varnosti in zaščite pred širjenjem okužb potekajo dela na območnih enotah NIJZ nekoliko drugače. V podjetju Salonit Anhovo in v Društvu obolelih zaradi azbesta so se zato z novogoriško območno enoto NIJZ dogovorili, da zaposlenim in članom društva omogoči lastne termine za uspešno in pravočasno cepljenje. Milan Krek direktor NIJZ je povedal, da so bolniške odsotnosti med zaposlenimi v zimskem času že same po sebi resna težava, zato je namen pred sezono gripe precepiti čim več prebivalcev.

Člani Društva obolelih zaradi azbesta v veliki meri spadajo v posebej rizično skupino in sta zanje omenjeni cepljenji še toliko bolj koristni. V želji po čim večji ozaveščenosti so za zaposlene in za člane društva pripravili zgibanko s podrobnimi informativnimi informacijami o cepljenju. Hkrati s cepljenjem proti gripi je namreč priporočljivo opraviti tudi cepljenje proti pnevmokoknim okužbam. Namen tega cepljenja je zaščititi starejše osebe in bolnike s kroničnimi obolenji in stanji, pri katerih obstaja večje tveganje za invazivni potek bolezni. Mag. Eva Grilc iz NIJZ je o kompatibilnosti cepiv oziroma cepljenj proti različnim sezonskim boleznim (npr. gripa, pnevmokokne okužbe ter druge nalezljive bolezni), povedala, da se različna cepiva lahko daje sočasno, vendar na različna mesta. V praksi se najpogosteje izvaja cepljenje z dvema cepivoma hkrati.

Posvetovali so se s strokovnjaki

Koristnost obeh cepljenj so potrdili tudi nekateri strokovnjaki, ki najbolj poznajo bolnike z boleznimi, ki so posledica izpostavljenosti azbestu, na primer prof. dr. Viljem Kovač, dr. med., dolgoletni strokovni direktor onkološkega inštituta in velik strokovnjak za zdravljenje bolezni, ki so posledica azbesta ter mag. Marko Bitenc, dr. med., vodilni kirurg za področje raka pljuč.

prof. dr. Alenka Franko, dr. med. specialistka na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa je povedala: »Seznanjena sem z akcijo Društva obolelih zaradi azbesta, ki želi med svojimi člani čim bolj vzpodbuditi odziv na cepljenje. Seveda zelo podpiram cepljenje proti gripi in proti pnevmokoknim okužbam, zlasti pa še zdaj, v času korona virusa in zlasti za ljudi, ki so bili v preteklosti izpostavljeni negativnim vplivom azbesta. Veseli me lep odziv članov društva in priporočam in želim, da društvo še naprej uspešno deluje

Pobudo podjetja podpirajo tudi zaposleni, kot je povedal Vili Gorjanc, predsednik Sveta delavcev podjetja Salonit Anhovo: »Svet delavcev podjetja Salonit Anhovo ter njegov Odbor za varstvo in zdravje pri delu v celoti podpirata dober namen uprave o izvedbi in financiranju cepljenja za naše zaposlene in člane Društva obolelih zaradi azbesta. Zagovarjamo stališče, da je potrebno v največji meri zaščititi zdravje in zagotoviti varnost naših delavcev

“Društvo OZA dobro sodeluje s Sindikalno organizacijo Brda, ki so že leta 2016 na predavanju v Brdih predstavili možnost cepljenja »proti pljučnici« oz. proti pnevmokoknim okužbam, ki je pomembno predvsem za bolnike z kroničnimi pljučnimi bolezni, kamor spadajo tudi azbestne bolezni. Težava je, da so ta cepljenja plačljiva. Že od začetka tega leta v društvu razmišljamo, kako bi to možnost približali našim članom. Po sklepu izvršnega odbora in po pridobitvi pozitivih mnenj vseh strokovnjakov, ki bolnike z azbestom najbolj poznajo, smo morali najti še vir financiranja. Obrnili smo se na Salonit Anhovo, ki tudi sicer podpira delovanje našega društva in je bil takoj pripravljen pomagat z donacijo. Zdaj nas veseli velik odziv, na cepljenje proti pnevmokokom se je prijavilo več kot 90 naših članov. Veseli pa smo tudi odziva večine osebnih zdravnikov, ki cepljenje svojim pacientom zelo priporočajo. Upamo, da nam bo kljub tem težkim časom zaradi korona ukrepov akcijo uspelo speljati v korist naših članov,« je izpostavil Hasib Brdar, predsednik Društva obolelih zaradi azbesta.

Med pandemijo Covida-19 je zelo pomembno zmanjšati breme okužb dihal za zaščito ranljivih skupin ter zmanjšati dodaten pritisk na že tako preobremenjen zdravstveni sistem in drugih nujnih služb.

Kot družbeno odgovorni delodajalec, bo vse stroške cepljenja, tako za zaposlene kot člane društva, krilo podjetje Salonit Anhovo , d.d..


Najbolj brano