Poslovni prostor s parkirnimi prostori v Kromberku

Objavljamo POVABILO ZA ODDAJO PISNIH NEZAVEZUJOČIH PONUDB za nakup poslovnih prostorov površine 72,80 kvadratnih metrov in pripadajočih štirih zunanjih parkirnih mest v pritličju poslovne stavbe v industrijski coni Kromberk, na naslovu Cesta 25. junija 1j v Novi Gorici.

Ponudba mora vsebovati: naziv in točen naslov ponudnika, matično številko, davčno številko, vse zakonite zastopnike oziroma pooblaščence, kontaktno osebo in kontaktne podatke, obrazložitev načina in virov financiranja.

Ponudnik je lahko vsak, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju Republike Slovenije in je registriran za namene DDV.

Rok za oddajo pisnih ponudb je do vključno 30. junija 2019.

Pisne ponudbe pošljite v zaprti ovojnici na naslov:

NLB Leasing d.o.o. – v likvidaciji, Šlandrova ulica 2, 1231 Ljubljana – Črnuče,

s pripisom:

»Za oddajo pisne ponudbe – Nova Gorica«.

Vse podrobnosti javnega povabila in pogoji za udeležbo so objavljeni na spletnih straneh https://www.nlbrealestate.com.

Za dodatne informacije se lahko obrnete tudi na:

NLB Leasing d.o.o. – v likvidaciji, Šlandrova ulica 2, 1231 Ljubljana Črnuče.

T: 01/5862 941

E-pošta: info@nlbleasing.si


Najbolj brano