Energetsko varnost zagotavlja tudi energija vetra in sonca

Vetrne in sončne elektrarne, ki rastejo v regiji, namreč prispevajo k večji energetski neodvisnosti in skrbijo za zanesljivo oskrbo. Povečanje deleža obnovljivih virov energije je že nekaj časa na evropski agendi, saj pomembno prispeva k zmanjšanju emisij, zmanjšuje odvisnost od fosilnih goriv in povečuje energetsko varnost.

Vetrni park Ljubač. FOTO: Petrol
Vetrni park Ljubač. FOTO: Petrol  

Pomemben korak v reševanju aktualne energetske krize prinaša proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije, pravijo strokovnjaki.

Vključevanje obnovljivih virov v elektroenergetski sistem, zniževanje ogljičnega odtisa in ukrepi za energetsko učinkovitost na vseh segmentih so tako pomembna gonila energetske transformacije, vedo v Petrolu. V podjetju bodo z mislijo na jutri do leta 2025 za zeleni prehod namenili kar tretjino skupnega investicijskega potenciala.

V Petrolu razvijajo celovite energetske rešitve, s katerimi omogočajo nižjo rabo energije, obenem pa s pomočjo obnovljivih virov energije tudi prispevajo k večji energetski samooskrbi in k večji energetski neodvisnosti Slovenije in tudi Evrope. Verjamejo namreč, da obnovljivi viri dolgoročno krepijo energetsko samooskrbo gospodinjstev, gospodarstva in celo države, zato bodo zgradili več proizvodnih objektov energije iz obnovljivih virov, skupne planirane moči 164 MW.

Gradijo vetrna polja in sončne elektrarne

Med njimi so vetrne elektrarne, najnovejša v Ljubaču na Hrvaškem, ki so jo uradno otvorili pred kratkim. Gre za prvi Petrolov projekt, ki je bil v celoti izveden brez finančnih podpor ali subvencij, devet vetrnih elektrarn pa na leto proizvede 96 GWh elektrike, kar zadosti potrebam okoli 30.000 povprečnih gospodinjstev.

V okviru skupine Petrol tako trenutno obratujeta že dve vetrni polji, obe na Hrvaškem, ki imata skupaj kar 18 vetrnih elektrarn. V Ljubaču in Glunči tako neodvisna in nizkoogljična elektrika, proizvedena v regiji, napaja kar 45.000 gospodinjstev.

V Petrolu vlagajo tudi v sončne elektrarne. Na svojih objektih so do sedaj namestili 30 manjših sončnih elektrarn. Do vsaj delne samooskrbe z električno energijo pa pomagajo tudi svojim kupcem. Tako so pred kratkim v Cinkarni Celje otvorili njihovo do sedaj največjo sončno elektrarno, moči 1 MW. Njena predvidena letna proizvodnja električne energije je 1.160 MWh, kar zadošča potrebam približno 330 povprečnih gospodinjstev. Tovrstna rešitev poleg energetske neodvisnosti prinaša še manjše izpuste CO2 – v primeru Cinkarne Celje za 568 ton na leto, kar je enako količini CO2, kot jo letno absorbira približno 10.780 dreves.

Sončna elektrarna na industrijskem objektu Cinkarne Celje. FOTO: Petrol

S partnerstvi do lepšega jutri

Pri zelenem prehodu so izredno pomembna partnerstva, še dodajajo v Petrolu, saj lahko le s skupnimi trajnostnimi močmi dosežemo prave učinke.

Zato so v podjetju ponosni, da je v teku še pomemben projekt na Hrvaškem, kjer gradijo tri velike samostoječe sončne elektrarne na območju Knina. Sončne elektrarne Suknovci, Pliskovo in Vrbnik, skupne inštalirane moči 22 MW, bodo s proizvodnjo elektrike pričele v začetku leta 2023.


Najbolj brano