Vloženega je bilo veliko dela, rezultat je zdaj vprašljiv

V poplavi raznih pisem, člankov ter polresnic sem se odločil, da tudi sam napišem nekaj o ambulanti na Škofijah.

Pred dvema letoma mi je bil dan mandat Sveta KS Škofije, da izpeljem projekt ambulante splošne medicine na Škofijah.

Začel sem z akcijo, tako da sem na Ministrstvo za zdravje RS poslal prošnjo, ali obstaja realna možnost, da občani na Škofijah dobimo prepotrebno ambulanto splošne medicine. Prebivalstvo v Škofijah se nezadržno stara; javni prevoz iz našega kraja v center Kopra je v zadnjih letih postal minimalen, tako da je za veliko predvsem starejših občanov težko priti do osebnega zdravnika. Idejo o ambulanti je podprl Svet KS, kar mi je dalo še dodatno motivacijo.

Po uvodnih pogovorih z Ministrstvom za zdravje RS sem nadaljeval s pogovori na občinski ravni, tako da sem govoril z direktorjem Zdravstvenega doma Koper Matevžem Ravnikarjem, ki mi je zagotovil finančno in kadrovsko pomoč. Nadaljeval sem pogovore z županom Mestne občine Koper Borisom Popovičem, ki mi je prav tako obljubil vso pomoč. O svojih napredkih sem obveščal Svet KS Škofije na rednih sejah.

Svet krajevne skupnosti Škofije, katerega član sem, mi je na svoji seji s sklepom dodelil določena pooblastila glede ureditve ambulante na Škofijah. Če citiram sklep iz zapisnika 29. Seje Sveta KS Škofije z dne 29.03.2018: “Predsednik Sveta KS Edmond Gašper je predstavil začetek pogajanj ter dogovarjanj glede ustanovitve ambulante splošne medicine. Svet KS je s sklepom dodelil Milanu Markočiču določena pooblastila glede koordinacije in pogajanj z vsemi odločevalci. Milan Markočič je poudaril, da so sedaj sredstva namenjena za vzpostavitev splošne ambulante v ZD Škofije, v prostoru, kjer se trenutno nahaja fitnes. Potrebno pa je skupno podpreti to lokacijo.”

Od tega sklepa naprej pa se s pomočjo predsednika Sveta KS Škofije konstantno in načrtno podira moj namen pridobitve ambulante splošne medicine na Škofijah tako, da se nenehno ponuja nove prostore, s katerimi razpolaga KS, in sicer najprej v avli dvorane KS; nato čez čas v stavbi sredi vasi, kjer se nahaja pekarna in prostore zaseda nepremičninska agencija; pa zopet v prvem nadstropju stavbe, kjer je sedež sveta KS, kar je pa spet vezano na gradnjo dvigala za gibalno ovirane in druge lokacije.

Stara pekarna

Nedvomno je bil prostor, kjer se zdaj nahaja fitnes, najboljša izbira, saj je bil že izdelan načrt in idejni projekt s strani Nevija Kavrečiča. Prav tako je bil zagotovljen nadomestni prostor za preselitev fitnesa, s katerim se je strinjala tudi najemnica. Razne nerazumne igrice pa so podrle tudi to možnost.

Poudariti želim, da sem opravil ogromno dela; da sem se dogovarjal z županom Borisom Popovičem, z direktorjem Zdravstvenega doma Koper Matevžem Ravnikarjem in drugimi odgovornimi na Mestni občini Koper, ki so mi vsi zagotovili, da bo projekt izpeljan ter da so za to že zagotovili namenska sredstva.

Kaže, da z ambulanto splošne medicine na Škofijah ne bo nič; vsaj v tem mandatnem obdobju ne. Ne razumem, ali dela Svet KS za sebe in svoje interese ali naj bi delal v dobro vseh krajanov. Najlažje je napisati članek v obalnem časopisu in zvaliti vso krivdo o usodi ambulante splošne medicine na Mestno občino in na župana Borisa Popoviča. Torej nič novega na Škofijah.

MILAN MARKOČIČ, svetnik KS Škofije


Pišite nam


Najbolj brano