Pomjanska in druge obalne pravljice

Življenje na obali ima veliko prednosti, med temi so gotovo številne možnosti, da lahko veliko časa skozi vse leto preživimo na prostem in v naravi. Ko sem se po nekajletni odsotnosti vrnila v Koper, sem z veseljem začela ponovno hoditi in kolesariti po poteh slovenske Istre. Z vsakega izleta se vračam navdušena nad številnimi pozitivnimi spremembami. Vasi so dobile novo podobo, naselili so se mladi prebivalci, zelo se je izboljšala infrastruktura. Najbolj pa me je presenetila vzorna ureditev planinskih, pohodnih in kolesarskih poti od koprske do piranske občine.

Veliko sem hodila po svetu, obiskala nekatere svetovno znane pohodniške poti, a take urejenosti, kot je pri nas, nisem videla nikjer. Počiščene in utrjene poti, pokošeni robovi, nove markacije in usmerjevalne table na zabetoniranih nosilcih, urejeno odvodnjavanje in proti erozijska zaščita navdušijo prav vsakega, ki sem ga srečala na poti.

Zadnji pohod pred nekaj dnevi po Lovrečičevi poti na Pomjan ali, kot ji pravijo, Pomjansko pravljico, je pa resnično presenečenje, ki ga morate doživeti. Brezhibno urejena in utrjena pot z bočnimi lesenimi oporami in stopnicami, ponekod na zelo zahtevnih predelih, ki so bili prej v mokrem vremenu lahko tudi nevarni, vodi sedaj pohodnika po prelepi trasi in ga nagradi s čudovitimi razgledi daleč naokrog.

Ob povratku sem srečala člana Obalnega planinskega društva (OPD), ki se je vračal z urejanja ene od poti. Na vprašanje, kako poteka to urejanje, mi je predstavil nekaj podatkov, ki so me pustili brez besed. Zato sem se odločila, da jih javno predstavim, saj verjamem, da mnogi, ki uživate na pohodu ali kolesu, nimate prave in celovite predstave, kaj vse je potrebno za ureditev tako vzornih in varnih poti.

Obalno planinsko društvo, ki ima okoli 500 članov, skrbi za različne poti od Markovščine, preko Slavnika in kraškega roba do morja in hrvaške meje. Planinskih poti je 245 kilometrov, sem sodijo: slovenska planinska pot (Transverzala), evropske pešpoti ( E6 in E12), slovenska turno kolesarska pot in vse ostale markirane planinske poti. Slovenska turna kolesarska pot (STKP) je na območju OPD dolga 114 kilometrov, tematske poti Mestne občine Koper (MOK) 95 kilometrov in odsek Parencane osem kilometrov.

Kot mi je povedal sogovornik, so s sistematično obnovo celotne mreže začeli leta 2010. Dela samo okoli 13 članov - prostovoljcev, od tega pet markacistk in dva markacista. Občasno jim pomagajo prostovoljci Parka Istra iz Kastelca in zadnji dve leti en član Obalnega alpinističnega kluba. Za obsežno delo so izvedli 473 delovnih akcij in 9787 prostovoljnih delovnih ur. Za tematske poti MOK, ki obsegajo devet krožnih itinererjev za pohodnike, so imeli 196 delovnih akcij oziroma 5432 ur. Pred leti so obnavljali tudi poti po Slovenski Istri v okviru projekta Revitas in v 89 delovnih akcijah porabili 3767 ur. Od leta 2000, odkar redno vzdržujejo tudi Parencano od Bertokov do meje z Italijo, so izvedli 106 delovnih akcij oziroma 2631 prostovoljnih delovnih ur. Skupno je bilo v desetih letih 864 prostovoljnih delovnih akcij in opravljenih 21617 delovnih ur. Samo za oznake in kažipote so izkopali več kot 200 lukenj 50 centimetrov globoko, da so lahko zabetonirali nosilne drogove.

Čeprav je vse delo opravljeno brez plačila, so materialni stroški (prevozi, gorivo, orodje ...) znašali približno 80.000 evrov. Približno tri četrtine je za vzdrževalna dela prispevala MOK, ostalo so lastna sredstva OPD, ki so jih pridobili z delom na drugih projektih (ekoloških, kolesarskih, promocijskih). V delo niso vštete ure, ki jih porabijo za pridobivanje različnih soglasij lastnikov terena, krajevnih skupnosti, občine ... Prav tako vzame veliko časa nabava in priprava strojev in orodja, brušenje verig, mazanje žag, servisiranje ...

Paradni konj OPD je gotovo Tumova koča na Slavniku, ki je ena najbolj obiskanih točk mnogih domačih in tujih planincev in kolesarjev. Društveni prostovoljci so v zadnjih osmih letih poskrbeli za celovito obnovo v skladu z vsemi zahtevanimi standardi in predpisi. Za obsežna in zahtevna dela so porabili 4737 delovnih ur. Vgradili so tudi čistilno napravo, saj je skrb za čisto okolje ena temeljnih usmeritev društva.

Sogovornik mi je podatke stresal kot iz rokava, zato sem jih beležila, saj nisem mogla verjeti, da delajo vse to člani, ki so v glavnem upokojenci in povprečno stari skoraj 70 let.

Pomjanska in druge “pravljice” ponujajo izjemne pohodniške ali kolesarske užitke in navdušijo še tako razvajenega obiskovalca ter ga nagradijo s prelepimi panoramskimi pogledi, raznoliko vegetacijo in srečanji z živalmi.

Zato iskrena zahvala vsem prizadevnim članicam in članom OPD za opravljeno delo in vzorno skrb, da so naši izleti po obalnih poteh lahko tako doživeti in varni.

Jadranka Šturm Kocjan, Hrvatini


Pišite nam


Najbolj brano