Pismo podpore Andreju Medvedu in razstavi “Momental-mente”

Status avtorja razstavnega projekta, bodisi da gre za kustosa, ki je delavec v okviru določene umetnostne institucije, bodisi da gre za kustosa, ki v taki instituciji gostuje kot zunanji sodelavec, mora biti zaščiten: in sicer kot strokovnjak, ki stoji za izborom, če gre za skupinsko ali samostojno razstavo, z vso svojo strokovno kompetenco, ki jo izkazuje tudi s teoretskim, utemeljenim pisnim zagovorom.

Status gostujočega kustosa se je uveljavil zlasti že v drugi polovici prejšnjega stoletja, ko ga je tudi pri nas začela priznavati večina uradnih umetnostnih institucij: z izborom takega kustosa se je samo še dodatno obogatil javni razstavni program in na tak način se je uradna institucija tudi odprla navzven za obogatitev in izmenjavo tako pragmatičnih kot po drugi strani visoko teoretskih izkušenj.

Ta kratek uvod naj govori v neke vrste zaščito kritiškega kolega Andreja Medveda ob njegovem projektu Momental-mente, ki je na ogled v Moderni galeriji. Očitek dela zaposlenih v isti galeriji v javnem pismu je med drugim, da “ima takšno preprosto tolmačenje sodobnih umetniških praks daljnosežne posledice za mišljenje o umetnosti, saj jo vrača v konservativno polje zasebnega užitka in ji tako omeji širšo kulturno ali nasploh družbeno relevantnost”. Če se je s tem mislilo na označevanje posameznih umetnikov in umetnic ob njihovih eksponatih s pridevniki, ki so bili zapisani kot prvo občutje za njihov umetniški izraz, ki pa so bili že dan po otvoritvi odstranjeni, da ne bi koga zavajali v smislu prej navedenega očitka dela zaposlenih v galeriji, potem jim je bilo, še preden so razposlali svoje pismo, zadoščeno.

Ni pa dobil svojega zadoščenja gostujoči kustos, ki je sicer pripravil bogat in raznovrsten avtorski projekt aktualne in aktivne slovenske umetniške generacije. Poleg te generacije pa se dejansko solidariziramo z zaščito svobodnega in gostujočega kustosa v njegovem delovanju večina umetniških ustvarjalcev, ki smo združeni v regijskih društvih in skupaj v naši krovni organizaciji.

S tem pismom podpore, ki ga pošiljamo zainteresirani tako strokovni kot širši javnosti, želimo opozoriti in preprečiti, da bi se take konfliktne situacije znotraj zlasti nacionalne institucije za sodobno umetnost zaustavile, ne pa morda celo ponavljale in pod tako imenovanim okriljem stroke zavajale tisto javnost, ki sicer po obiskih razstavnih projektov z notranjim zadovoljstvom ob ustvarjalnih umetniških dosežkih odhaja iz razstavnih prostorov.

UMETNIŠKI SVET IN IZVRŠNI ODBOR zVEZE DRUŠTEV SLOVENSKIH LIKOVNIH UMETNIKOV


Pišite nam


Najbolj brano