Občine želijo v NS neodvisnega kandidata

V Primorskih novicah je bil dne 20. junija 2020, na strani 8, objavljen članek z naslovom Prunkovi v komunali preglasovali občine. Članek je korekten, v njem novinarka Lea Kalc Furlanič sicer pravilno povzema potek skupščine in izjave udeleženih, vendar pa izjave gospoda Andreja Prunka in gospoda Marka Prunka terjajo od vključenih občin odziv zaradi zagotavljanja javnega interesa po objektivni, vsestranski in pravočasni informiranosti kot enega od nujnih pogojev demokratičnega odločanja o javnih zadevah.

Občine Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana imajo v lastniški strukturi Komunalno stanovanjskega podjetja Sežana nezanemarljiv delež, ki znaša skoraj 40 odstotkov, KSP ima v lasti še 9,9 odstotka lastnih delnic brez glasovalnih pravic, delež v lasti Postojnske Mesnine pa je torej malenkost čez 50 odstotkov.

Občine so bile prepričane, da bodo imele tudi po prevzemu oziroma z novim večinskim lastnikom KSP, možnost spremljati oziroma nadzirati javna sredstva, še posebej, ker je gospod Marko Prunk za Primorske novice dne 19.2.2020 izjavil: “Na vrsti bodo občine, da izberejo svojega novega predstavnika v nadzornem svetu, v njihovo odločitev ne bomo posegali”. Le nekaj mesecev po tej izjavi pa se je izkazalo, da temu ni tako.

Občine Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana želijo v nadzornem svetu KSP neodvisnega kandidata, ki mu zaupajo, kar je praktično edina možnost, da bi imele nadzor nad javnimi sredstvi in dostop do informacij, ki zadevajo lastnino vseh njihovih občanov, saj bi jih sicer lahko večinski lastnik - Postojnske Mesnine, kadarkoli preglasoval in popolnoma samovoljno razpolagal z občinskimi sredstvi v KSP.

Iz navedenih razlogov so Občine Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana za skupnega predstavnika v nadzornem svetu KSP predlagale Anito Hiti, univ. dipl. pravnico, sicer odvetnico v Sežani, ki jo poznajo in ji zaupajo, da bo ravnala v skladu z njihovimi usmeritvami in pričakovanji. Pred pripravo oziroma podajo predloga so občine preverile vse morebitne zadržke, ki bi skladno z Zakonom o gospodarskih družbah, Statutom KSP in priporočili Združenja nadzornikov lahko vplivali na imenovanje kandidatke.

Očitek družinske povezanosti in pristranskosti kandidatke Anite Hiti, kot razlog Prunkovih za nasprotovanje njenemu imenovanju za članico NS KSP, je glede na zgoraj obrazloženo neutemeljen. Prav tako je za lase privlečen izgovor, “da bi občine predlagateljice na skupščini kandidatko lahko predstavile bolj popolno”. Občine so upravi KSP poslale pisno predstavitev kandidatke, ki je vsebovala vse potrebne podatke. Zakaj uprava KSP, ki je pripravila dnevni red, kandidatke Anite Hiti ni povabila na skupščino, da se predstavi, nam ni znano. Zagotovo pa ni v pristojnosti občin, da bi na skupščino vabile kandidate.

Prav tako čudi izjava gospoda Prunka, da so “pričakovali predhodno medsebojno usklajevanje, kar ocenjujejo za ustrezno in korektno, do česar ni prišlo.” Za občine, lastnice skoraj 40 odstotkov delnic, je bilo nepričakovano, da so Prunkovi kot novi večinski delničarji KSP v družbi postavili prokurista družbe Andreja Prunka, ne da bi se v zvezi s tem posvetovali z občinami oziroma jih o tem vsaj obvestili, sami pa izjavljajo, da bi bilo ustrezneje, če bi se z občinami o novem kandidatu za nadzornika predhodno uskladili. Za občine pa je še bolj presenetljivo, da novi večinski lastniki že na prvi skupščini prelomijo lastno obljubo in zavrnejo predlog občin po njihovem članu v NS.

Takšno ravnanje lahko le nakazuje, da bo do podobnih preglasovanj prihajalo tudi v bodoče in bodo javna sredstva občin brez ustreznega nadzora. Verjamemo, da bi Prunkovi želeli kandidata, ki bi jim bil bliže. Ob tem pa se postavlja logično vprašanje ali bi tak kandidat lahko neodvisno skrbel za javne interese in bdel nad občinskim premoženjem, oziroma premoženjem velikega deleža kraško-brkinskih občanov.

Občine Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana, Predlagatelj članice občin v NS KSP

Alenka Štrucl Dovgan, županja Občine Divača


Pišite nam


Najbolj brano