“Mi na potrebe in obljube ne pozabljamo!”

Civilna iniciativa ŠPET se je znašla v navzkrižnem ognju političnih interesov, čeprav smo se aktivirali preprosto zgolj zato, da po desetih letih agonije otrok in učiteljev v tehnično neustreznem objektu Škofije ti vendar dobijo obljubljeno novo šolo in ne zgolj »energetsko saniranega« nadomestka.

Ponavljamo našo odločitev, da ne bomo sodelovali pri nadzoru del tako imenovane energetske sanacije, saj za to nismo nastali in nismo usposobljeni. Nadzor nad opravljenim delom je zagotovljen in denarno ovrednoten v Investicijskem načrtu izvedbe. Ne/Prisotnost CI pri gradbenih delih zato sploh ni pogoj za izvedbo.

V zadnjem času smo priča poskusom diskreditacije naše civilne iniciative, tudi na osebni ravni, na kar ne pristajamo. Namesto ustreznih odgovorov se pozornost preusmerja drugam. A odgovorni so bili obveščeni o vseh naših pomislekih! Mi smo svoje delo opravili in še zdaleč nismo prvi, ki smo se izrekli za novo šolo in ne zgolj sanacijo stare. Zbor krajanov je sanacijo zavrnil že leta 2016.

Podpisi, za katere smo od KS dobili tudi uradno potrdilo, so bili zbrani na pošten in transparentni način, z jasno izraženim razlogom zbiranja na podpisnih polah. 653 jih je zbranih in prav vsak od podpisnikov je lahko ponosen, ker si želi najboljše rešitve za naše otroke. Zbor krajanov se je letos izrekel enako kot leta 2016, kot leta 2012.

Zaradi varovanja osebnih podatkov, skladno z zakonodajo, se podpisnih pol ne sme javno objavljati .

CI lahko na naslednji seji KS, če dobi besedo, pred vsemi svetniki ponovno povzame svoje ugotovitve, ti pa naj na podlagi lastne presoje odločajo dalje. Če še koga s pozicije moči odločanja (politika) zanimajo naše ugotovitve, smo vedno na voljo. Prav bi bilo, da o sklepih zborov krajanov in prizadevanjih CI ŠPET razpravlja tudi občinski svet, ki je sprejemal sklepe glede OŠ Škofije. Te se zdaj samovoljno spreminja.

Krajani smo bili prikrajšani za dane obljube nove šole, ki tako očitno ostajajo le mrtva črka na papirju zaradi privilegija "premislil sem si" dosedanjih odločevalcev. Tako nam je ponujena zgolj nepopolna sanacija ( tlaki nimajo predvidene toplotne izolacije, brez ventilacije z rekuperacijo, brez obnove elekroinstalacij, brez več kot potrebne prometne ureditve … ) z neustreznimi prostorsko -prometnimi rešitvami in ureditvami. Drugod po Sloveniji so se takšni objekti odstranili in nadomestile so jih novogradje primerne današnjemu času in načinu poučevanja.

Mi na potrebe in obljube ne pozabljamo!

ŠPET - Krajani za napredno KS Škofije


Pišite nam


Najbolj brano