Evropska unija in njen domet

V Sloveniji, kot tudi v drugih članicah Evropske unije (EU), si ne moremo načrtovati možnih poti razvoja, če nimamo prereza obstoječega stanja materialne osnove naše države in predvsem vpogleda v to, kje se nahajamo.

Politično gledano je to, kar se nam dogaja s pretvezo zaščite javnega zdravja, lažno oziroma je dimna zavesa. Če bi bilo res, bi se močno povečalo financiranje javnega zdravstva, pri čemer se ne misli na visoke honorarje in na eksperimentalne učinkovine. Ne bi delovali na ustrahovanju ljudi, na razdoru družbe ter na razkroju malega in srednjega gospodarstva. Svetovno ubrana pandemija je torej dimna zavesa za dobro organizirana dogajanja, o katerih ljudje se ne bi smeli zavedati.

Od leta 1989 do 1991, s padcem socialističnih ureditev, je prišlo v svetu do zloma ravnotežja, ki mu je sledil točno določeni politični projekt. Finance, multinacionalke in oligopoli so začeli prevladovati in podrejati politiko. Politika je zamrla. Parlamenti le potrjujejo sklepe vlad. Vodilni razred se je preoblikoval in deluje izven demokratičnih okvirov. Vidni so velikanski premiki v smeri privatizacije (vse je podvrženo privatizaciji, vključno s človekom) in socializacije zasebnega (osebni podatki in njihova obdelava). Tako EU pomeni Evropo brez demokracije, ki jo ženejo interesi gigantskih transnacionalnih korporacij in naddržavne tehnokracije. Demokratična in humana načela izpuhtijo brž, ko so soočeni z realno močjo.

EU je med mednarodnimi ustanovami izjema, ker ima neposredno zakonodajno oblast. Direktive in uredbe Evropske komisije (z vključitvijo Evropskega parlamenta) in Sveta ministrov so zavezujoče za države članice, za njihova podjetja in za državljane, brez možnosti posredovanja s strani svojih državnih parlamentov. Sodišča držav članic, vključno z vrhovnimi in ustavnimi, so primorana, v primeru konflikta, prepustiti prednost evropskemu pravu pred nacionalnim. Skratka, države članice so Bruslju predale svojo suverenost z zakonodajno, izvršilno in sodno oblastjo.

Gledano od znotraj so pogodbe EU podobne navadnim mednarodnim dokumentom, gledano od zunaj pa ima EU vedno več lastnosti države brez demokracije, ki daje legitimnost nacionalnim državam. Demokracije na ravni EU ne more biti že zato, ker ne obstaja nikakršno vseevropsko ljudstvo, ki bi lahko sankcioniralo pravila, sprejeta v organih EU, ter se z njimi emocionalno poistovetila. Zaradi tega so institucije EU brezpogojno zgrešene, saj nimajo javne legitimnosti in so po definiciji nezmožne, da bi si to legitimnost kdaj koli pridobila.

V državah, članicah EU, se uradniki, vsaj ključnih ministrstev (gospodarsko, kmetijsko, finančno), večinoma ukvarjajo s prevajanjem in usklajevanjem evropske zakonodaje z domačo, pri čemer nacionalni zakonodajalci nimajo več nikakršne vloge. Državni parlamenti ne razpravljajo več niti o najpomembnejših ekonomskih ukrepih, saj so ti določeni v Bruslju. Njihove pristojnosti so čedalje bolj podobne pristojnostim regionalnih in lokalnih organov oblasti.

Glede na povedano, kaj pomenijo volitve v državni parlament? Politične stranke in gibanja v svojih programih vtkejo zasnove, ki jih EU namerava izvajati in želje volivcev ter prisegajo, da jih bodo izpolnjevali. Nekateri politično bolj podkovani kandidati vedo, da so jih ljudje, na osnovi predhodnih izkušenj, prepoznali. Zaradi tega nenehno prihaja do reorganizacije političnega prostora v obliki novih strank, prestopov kandidatov iz ene v drugo, do koalicij in predvsem do novih, za ljudi zaupanja vrednih, imen. Porajajo se tudi druge pobude z dobronamernimi kandidati, ki pa ne obvladajo mehanizmov naddržavne EU. Kakor koli že, za obstoječi “globalni” sistem sploh ni pomembna politična sestava parlamenta, temveč le udeležba volilcev. To je privolitev njihovih podanikov.

Izhod iz primeža bi lahko bil samo vzporedni sistem političnega samoorganiziranja. Suvereni ljudje premorejo modrost, da si prevzamejo odgovornost za življenjske izzive in za svojo usodo. Ne potrebujejo starševske skrbi državnega aparata, ki naj bi jih nagradil, in to le, če bodo poslušni.

ČRT TAVŠ, Koper


Pišite nam


Najbolj brano