Državna skrivalnica?

Po kar nekaj zamenjavah vodstev v koprskem pristanišču se javnost po zadnji zamenjavi upravičeno sprašuje za razloge, če pa je zadnja uprava vkljub nemogočim pogojem poslovanja dosegla zavidljive uspehe: prek 200 milijonov dobička in približno 45 milijonov čistega dobička. Luka Koper je pod vodstvom zadnje uprave celo povečala promet kljub kronični zasičenosti železniške proge in stotinam tovornjakov, ki vsak dan prihajajo v pristanišče in ovirajo normalno izvajanje prekladalnih operacij vseh mogočih tovorov po celotnem ozemlju pristanišča. Luka Koper se je soočala tudi z nagajanjem lokalnih oblasti, še bolje z vnaprejšnjem nasprotovanjem koprskega župana tako podaljšanju prvega pomola, kot tudi glede novega vhoda in to zato, ker Luka Koper ni več hotela sponzorirati zdrah in malverzacij okrog nogometnega kluba. Je mogoče to bil razlog za zamenjavo vodstva v pristanišču?

Javnost se upravičeno sprašuje, zakaj vlada oziroma državne inštitucije, ki so izvedle zamenjavo, ne objavijo razlogov za zamenjavo oziroma kršitve, ki naj bi jih prejšnja uprava naredila! Ker se samo zatrjuje, da niso delali dobro (kar negirajo rezultati poslovanja), je javnosti ta ukrep upravičeno sumljiv.

Podobno se dogaja tudi s financiranjem gradnje drugega tira. Vlada noče in noče odkriti pogojev, pod katerimi bi v financiranju gradnje sodelovali Madžari z 200 milijoni, oziroma kaj bodo dobili v zamenjavo za ta znesek. Tudi razlaga, da, če Madžari ne bodo sodelovali, ne bo evropskega denarja, ni verodostojna, saj niso objavljeni nobeni dokumenti, ki bi to dokazovali! Ali jim je Evropska komisija prepovedala objave teh pogojev? Močno dvomimo!

Če bi vlada dobiček Luke Koper iz preteklega leta, 45 milijonov evrov, vsako leto vložila v gradnjo drugega tira, bi izdatno pokrila madžarski vložek in še bi ostalo, posebno če je za gradnjo drugega tira potrebnih celih sedem let, kot trdi vlada oziroma podjetje 2TDK. Tudi sedemletno obdobje gradnje je še kako sporno: spomnimo, da se je sedanja proga gradila slaba tri leta brez današnje mehanizacije, ki občutno odtehta takrat uporabljeno ročno gradnjo.

Vprašanja okrog zamenjave uprave Luke Koper kakor tudi okrog gradnje 2. tira se porajajo kar sama. Na žalost pa pravih odgovorov ni od nikoder. Jih bomo dobili?

ZLATAN ČOK, ekonomist za pomorstvo, pomorski agent v koprskem pristanišču od 15. junija leta 1959


Pišite nam


Najbolj brano