Domača naloga o korporativnem upravljanju Luke Koper

Luko Koper so gradili ljudje, okoliški ljudje, ki so bili zmotivirani od zagnanih vizionarjev. Potem je Luka gradila naprej sama sebe. Tudi prvi železniški tir. Pri tem je imela država bolj malo, še največ je prispevala ovir. Pa je prišel čas, ko si je država napisala zakon, ki je določil, da je pretežni del Luke njen. Bilo je dobro vključiti tudi male vlagatelje, kajti ti smo prinesli živ, tekoči denar ali podobno drugo sredstvo. In smo bili vsi zadovoljni. Toda nekateri so izviseli: pravi graditelji luke, ki so za delo dobili enega belega in enega črnega, ali pa nič. Niti Luka ni dobila nič same sebe. Večino Lukinih delnic ima v rokah država skupaj s svojimi družbami. To lastništvo ji omogoča absolutno glasovalno premoč na skupščini delničarjev. Mali delničarji smo v Luki v absolutni manjšini, ali smo na skupščini vsi ali nobeden, država bo izglasovala, kar bo hotela.

Zdaj pa k sami skupščini. Mali delničarji lahko dajemo pripombe na objavljeno gradivo, ne moremo pa dobiti pojasnil. Če smo mali in se ne znajdemo, je to naš problem. Pravila korporativnega upravljanja?

Zadnje tedne pred skupščino je nadzornemu svetu Luke ostrina pred časom objavljenega poročila izredne revizije o poslovanju Luke z izvajalci pristaniških storitev, ki nakazuje tveganja, in ki naj bi bila tudi temelj za razrešitev uprave, bežala iz rok. Poleg tega je predstavnik nadzornega sveta zadnje dni napovedoval 25 očitkov upravi, dan prej pa smo po zboru luških delavcev slišali: “Jutri na skupščini boste izvedeli!"” Zaradi te zmede sem se, lokalpatriotska mikrodelničarka, udeležila skupščine. Naivno sem pričakovala, da bo predlagatelj svoj predlog sklepa o nezaupnici upravi utemeljil. Toda ne: na vprašanje sem namesto odgovora dobila pojasnilo, da je (stara) utemeljitev sklepa objavljena na spletu in bi si jo tam lahko pogledala. No, sledil je še poduk iz korporacijskega prava. Et ignorantia legis corporatum nocet! Tudi nepoznavanje korporacijskega prava škoduje, ha!

Konec koncev, zakaj bi nadzorni svet morje svojih krivdnih razlogov sploh razlagal delničarjem, saj upravo ja odpoklicuje nadzorni svet. Za to ne potrebuje napotkov delničarjev. Scenarij: najprej insceniran sklep skupščine in potem "zavezujoče" sledenje nadzornega sveta temu sklepu je prozorno umivanje rok nadzornega sveta: “Takšen je bil sklep skupščine!” Več kot očitno je, da je bila skupščina, ki je vse sklepe izglasovala z več kot 99 odstotno večino, namenjena zamišljeni zadostitvi zahtev korporativnega upravljanja, ki gredo gladko mimo tega, da je glasovalna moč države nesorazmerna njenemu vložku v Luko. Glasovali so dobro plačani ljudje, ki Luki nikoli niso nič dali. Ljudje, ki jim nidovoljeno misliti s svojo glavo. Takoj, ko pokažejo šibkost poslušnosti, dobijo novo infuzijo plače, in stanjšana koža se jim spet odebeli. Se je še kdo vprašal, kako to, da slabo plačani politiki tako dobro plačujejo izvrševalce svojih naročil? Enako spregledano je bilo, sicer nedopustno ugotovljeno, cepetajoče zagotavljanje, da odstranjevanje uprave ni politično. In še najbolj v skladu s korporativnim upravljanjem naj bi bil v takih razmerah izglasovan sklep o nezaupnici upravi, naslednji dan na seji nadzornega sveta Luke uporabljen kot glavni razlog za krivdni odpoklic trodelne uprave Luke!

Ven iz korporativnega upravljanja! Od na novo postavljene uprave Luke je v prvih stotih dneh njenega vladanja pričakovati, da bo z zaprtimi očmi izpolnila vse zahteve države. Pozneje bi znalo biti prepozno. Glede na do sedaj znano in spoznano se je ta uprava za ta namen tudi pustila postaviti. Ne bo ji pomembno, če je to v škodo Luke, delavcev in širšega okolja. Prozorni državni nasmeški ji bodo odtehtali vse prebavne težave. Najprej pa mora podpisati dotacijo koprskemu nogometu. In luški hrup, ki ga poganja hropeča nogometna sapa, se Koprčanom ne bo več zdel moteč. Elektronska pošta je še v veljavi.

Lahko bi se vseeno vprašali, ali je to, kar ni dobro za Luko, res dobro za državo. Morda so to le osvajalski interesi posameznih črnih vranov.

Luka srečno, ker boš preživela!

NADJA BAŽEC,

mikrodelničarka Luke Koper


Pišite nam


Najbolj brano