Delovati na sebi

Iracionalna želja po demokraciji ima vedno, in to ne po naključju, kot učinek oligarhijo, ki je najbolj razširjena oblika v današnjem tako imenovanem “demokratičnem” svetu. Demokracija v pravem pomenu besede danes ni mogoča. Vendar, če se ljudstvo tega ne zaveda in si misli, da ji je dana možnost odločanja, potem je oligarhija (prek volitev) pooblaščena, da vlada nemoteno s tem, da se naslavlja kot demokratična vlada.

V današnjem času demokracija ne obstaja, ker posamezniki v skupnostih na raznih ravneh ne odločamo o pomembnih vprašanjih, ki so povezana z našimi življenji in bivanjem. Že samo dejstvo, da nas prepričujejo in mi se damo prepričati, da je zasebni sektor bolj učinkovit kot javni ali skupnostni, je nesmisel, ker zmaličijo namene posameznih dejavnosti. To je ideologija, ki zagovarja interese posameznih ozkih skupin na račun številnih in številnih državljank in državljanov.

Lastnosti gospodarskih in negospodarskih dejavnosti in stanj narekujejo njihovo obliko lastnine. Infrastruktura kot so promet, energetika, vodovodno omrežje, zdravstvo, šolstvo, bančništvo in splošno denar, in še bi lahko naštevali, morajo na enak način koristiti vsem osebkom ene države. Zato njeno izgradnjo in delovanje lahko zajamči samo javna lastnina. Za javno lastnino velja, da mora pokriti vse stroške njenega delovanja, morebitne presežke pa mora vlagati v svoj razvoj. Ne prenese profita, ker bi s podražitvijo izključevala njene storitve dobršnemu delu osebkov v državi in s tem bi se preprečevalo, da bi slednja angažirala vse vire za njeno rast. Za skupnostno lastnino velja pravilo vsi za enega in eden za vse. Tipičen primer bi bile vzajemne zavarovalne skupnosti. Vsak morebitni ciljni profit bi povečeval prispevke in bi tudi zaviral pravično in enakopravno poravnavo škode zaradi škodnih dogodkov. Osebna lastnina pripada posameznikom ali družinam in služi njihovim osebnim namenom.

Ob tej priložnosti bi bilo dobro razmišljati o širši kategoriji, ki bi zajemala naravna dobra, to je živo in neživo naravo, ki bi vključevala neodtujljive pravice Zemlje. Lokalni prebivalci bi morali biti njeni pravnomočni zastopniki in nadzorniki, saj so skladni s specifičnimi območji, zato najgloblje poznajo duh teritorija, in iz teh območij izhajajo, zato jim lahko služijo, da bi črpali sočne sadeže. To je toliko bolj nujno, ker smo soočeni z neizmernim in nenadzorovanim izkoriščanjem zemeljskih virov in z neodgovornim onesnaževanjem celokupnega okolja, v katerem živimo.

Politika in s tem demokracija je že po svoji definiciji poslanstvo državljank in državljanov, lokalnih prebivalk in prebivalcev. Tako politiko ne smemo prepustiti rokam mogotcev in maloštevilnih strokovnjakov, novodobnih svečenikov, ki so na plačilnem spisku oligarhije.

Moramo dojeti in ponotranjiti, da odločitve sprejemajo različne globalne oligarhije, ki imajo moč in silo odločanja. Danes je to finančna oligarhija. Smo v obdobju najrazličnejših vojn brez časti, v obdobju navideznega miroljubja, ki prekriva izrazito agresivnost.

Oblastniki si v nobenem primeru ne dovoljujejo, da bi rasla moč množice in bi s tem preprečila plenjenje njihovega ozemlja, njihovih plač oziroma rezultatov njihovega ustvarjalnega dela in javnega premoženja.

Keynes pravi: “..., pritrjujem tistim, ki bi radi zmanjšali gospodarsko prepletenost med narodi, in ne tistim, ki bi jo radi povečali. Ideje, znanje, znanost, gostoljubje, potovanja, to so stvari, ki bi morale biti po svoji naravi internacionalne. Blago naj ostane doma, kadar je to razumno in praktično možno, predvsem pa, da naj bi bile finance nadvse nacionalne.” S slednjim se navezuje na zamejitev neizmernega in nenadzorovanega izkoriščanja zemeljskih virov in na preprečevanje onesnaževanja okolja. Globalna finančna oligarhija gleda samo svoj uničujoči profit.

Delovati politično med drugim pomeni tudi delovati na sebi, na iskanju svojega bistva. Duhovno moramo obvladovati telo, čustva in misli, sicer jih bo namesto nas obvladoval nekdo drugi. Globalna finančna oligarhija z vladnimi strukturami je za zdaj pri tem zelo uspešna.

Črt Tavš, Koper


Pišite nam


Najbolj brano