Niso krivi ptiči in sulci

Sulci zavirajo gradnjo hidroelektrarn, ptiči vetrnih elektrarn, trije čudaki veliko tovarno ... slišimo očitke na račun varuhov narave, ki da preprečujejo posege v prostor in s tem razvoj. Rešitev se torej zdi preprosta: ukinimo varuhe narave in razvoj bo imel prosto pot.

V nekoliko milejši obliki poskuša zdaj to storiti država s predlogom novele zakona o ohranjanju narave. Na predlog SNS je parlamentarni odbor za infrastrukturo, okolje in prostor v torek potrdil zaostritev pogojev nevladnih organizacij za sodelovanje v postopkih. Novela zakona sicer utegne priti na ustavno sodišče in na njem pasti, saj med drugim določa pogoje delovanja nevladnih organizacij za nazaj, a ključni problemi niso v tem.

A to je le gašenje požara. In država hoče zdaj ukiniti gasilce, namesto da bi pogasila ogenj.

Ključni problemi so drugje in drugačni. Eden od njih je napačno ugotavljanje glavnih krivcev za dolgotrajnost postopkov. To niso nevladne organizacije, ki poskušajo s pripombami preprečiti škodljive posege za naravo in prostor, temveč predvsem dolga vrsta soglasodajalcev in državnih organov, ki si za izrekanje soglasja ali odločitev v delu postopka vzamejo preveč časa. Če bi bilo državi v interesu, da pohitri postopke in jih ne poslabša, bi vse roke preprosto skrajšala, vključno z roki odzivanja upravnega sodišča in državne revizijske komisije.

Drugi, še večji problem je pomanjkanje dobrih in med seboj usklajenih strategij za urejanje prostora, gradnje, ohranjanje narave, urejanje infrastrukture, energetike, turizma in sploh vsega, kar si deli in posega v naš skupni prostor.

Če bi te strategije sprejeli z dobrimi strokovnimi podlagami ter s soglasjem nevladnih organizacij in vseh, ki se jih dotikajo, bi imeli v njih že dorečene temelje in vsaj v grobem usklajene vse interese v prostoru. Investitorji bi že iz njih razbrali, ali je njihova investicija možna. Ker pa nobena strategija denimo ni dorekla, na kakšen način bomo nadomestili fosilna goriva ali kako usmeriti razvoj tako, da jih ne bomo več potrebovali, ker ni dorekla, koliko vetrnih elektrarn in kje - če sploh - je smiselno umestiti v Slovenijo, da to ne bo v nasprotju s strategijo zelenega turizma, potem so okoljevarstveniki primorani poseči po edinem orodju - zavarovanih ptičih in ribah.

A to je le gašenje požara. In država hoče zdaj ukiniti gasilce, namesto da bi pogasila ogenj.


Preberite še


Najbolj brano