Napihovanje v predvolilnem letu

Bežen pogled na zbir podatkov o proračunih primorskih občin kaže, da so voditelji lokalnih skupnosti večinoma zastavili visoke cilje in s tem izkazali svojo ambicioznost. Proračunski prihodki in izdatki, investicije, razvojni projekti švigajo v nebo, več kot polovica občin je ravno v letu 2022 predstavila rekordne proračune. Izvedba predvidenih občinskih investicij bi prinesla nekaj odstotnih točk dviga nacionalnega BDP. Seveda je zagotovo bolje, da so proračuni visoki in poleg zagotovljenega financiranja šolstva, zdravstva, sociale in nujnih običajnih zadev predvidijo še vlaganje v infrastrukturo, nove ceste, vrtce, večje občine tudi v stanovanjsko gradnjo, obrtne cone, kulturne ustanove, a se ob tej načelni drži porajajo tudi vprašanja ali so ti proračunski rekordi sploh realni.

Ne, niso. Prvič zato, ker je država za letos povišala povprečnino za 27 evrov na 645 evrov, drugič zato, ker so občine v predvolilni proračun prenesle tudi projekte, ki bi morali že biti zaključeni lani ali predlani, in tretjič zato, ker so nekateri župani v želji po prikazovanju uspešnosti svojih mandatov napihnili proračune do neslutenih višav. Najbolj izstopajoč primer je Ankaran, kjer je letos predviden kar trikratni običajni proračun. V nekaterih občinah pa so bili pri snovanju bolj konzervativni, morda pa bodo zapisano tudi v večjem deležu uresničili. Papir namreč prenese marsikaj, bolj realno sliko pa bo dal zaključni račun, kjer bodo zabeleženi realizirani projekti.

Občinski proračuni so trenutno tako napihnjeni, da se ne morejo realizirati, ker na Primorskem in v Sloveniji niti ne premoremo tolikšne gradbene operative, da bi izvedli vse proračunske projekte.

Občinski proračuni so trenutno tako napihnjeni, da se ne morejo realizirati že zaradi tega, ker v državi ne premoremo tolikšne gradbene operative, da bi izvedli vse proračunske projekte. Zato je bolj smiselno kot v številke z milijoni evrov pogledati v drobovje proračunov, kjer so navedene (ne)izvedljive postavke.

Volilno leto je in prav nabuhli občinski proračuni nas opozarjajo, da se začenja predvolilna kampanja tudi na lokalni ravni. Brnenje strojev pred volitvami in slovesne otvoritve so stalnica iz prejšnjih mandatov in tudi drugod, a tokrat so visoki proračuni že neužitno visoki. Primorci in Primorke, davkoplačevalci v eni od občin, pa naj bodo pri tem pozorni tudi na učinkovitost, uporabnost, dodano vrednost izvedenih projektov. Vsak evro, ki ga proračun porabi, ni enak drugemu evru. Občine ga lahko vložijo v koristne, lahko pa tudi v nebodigatreba projekte. Uporabniki si morajo zgolj zastaviti vprašanje, koliko se je s tem izboljšala kakovost življenja ljudi in njihovo zadovoljstvo.


Preberite še


Najbolj brano