Med apatijo in optimizmom

To je prvi korak. A za kilometer poti jih je treba še veliko. Upamo, da ne bo trajalo toliko časa, kot je, da smo prišli do teh sprememb. Tako je pred dobrima dvema letoma ob sprejemu občinskega odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v naselju Goče, s katerimi so vipavski svetniki zožili območje spomenika in njegovega vplivnega območja, dejal tedanji predsednik sveta KS Goče Simon Žorž. Njegove besede se danes zdijo kar preroške, saj se zdi, da je cilj še vedno zelo oddaljen. S strani nekdanjega vodstva občine napovedanih nekaj mesecev za izdelavo konservatorskega načrta prenove in OPPN, ki sta ključna prostorska dokumenta za načrtovanje prihodnjega razvoja vasi in dolgo načrtovane naložbe, se je zavleklo v tri leta, krajani pa so se nedavno seznanili z njunima osnutkoma. Zato ne presenečajo besede zdajšnje predsednice sveta KS, da so domačini po vseh letih čakanja, da se v vasi začne prenova komunalnega omrežja, zgradi igrišče in mladim družinam omogoči gradnjo hiš, apatični in naveličani poslušanja obljub, prebiranja študij in dokumentov o razvoju njihove vasi. Še posebej, ker te pišejo drugi, in kot pravijo domačini, po meri nekoga drugega, ne pa njih, ki v vasi živijo in vsak dan občutijo dobre in slabe plati “pozabljenega dragulja” z nazivom kulturnega spomenika.

Ob tem pa sedanje vodstvo KS še ohranja optimizem in verjame, da ves napor ni zaman in da bodo v doglednem času vendarle dobili dokumente, ki bodo pravna podlaga za bodoče urejanje vasi. Medtem pa ne sedijo prekrižanih rok. Pred dvema letoma so ob podpori občine prenovili prostore podružnične šole, letos pa nameravajo urediti otroško igrišče.

Domačini so apatični in naveličani poslušanja obljub, prebiranja študij in dokumentov o razvoju njihove vasi.

Posebno energijo vlagajo v povezovanje domačinov in obogatitev družabnega življenja v vasi. Tako skoraj ne mine teden, da se na Gočah ne bi kaj dogajalo, prirejajo predavanja, delavnice, pohode, kulturne in kulinarične prireditve. To pa je najboljša popotnica, da bo vas ohranila dovolj pozitivne energije in zagona do dne, ko bo OPPN končno sprejet in bo občina začela prenavljati komunalno infrastrukturo ter po napovedih župana polepšala znamenite goške gase in trge po vzoru srednjeveškega Vipavskega Križa.


Najbolj brano