Kdo se (ne) boji Nata?

Nov postopek za sprejem državnega prostorskega načrta (DPN) za osrednje vadišče Slovenske vojske, s katerim država začenja, ker je ustavno sodišče sedanji DPN razveljavilo, si je težko razložiti drugače kot popuščanje Natu. Tudi vlada je nedavno zapisala, da ima vadišče Poček “v sistemu obrambe države strateški pomen, saj je edino tovrstno območje, kjer lahko Slovenska vojska izvaja usposabljanja za potrebe obrambe države in izpolnjevanja zahtev zavezništva”. Če ga ne bo posodobila, saj zdaj ni več v skladu z merili in standardi, pa bo slednje ogroženo. Oborožene sile zavezništva, zlasti ZDA, so redne udeleženke vaj in utemeljeno se lahko vprašamo, ali bodo še naprej pripravljene vaditi na vadišču z nejasnim statusom. Z razveljavitvijo DPN namreč ne le da ne bo več pravne podlage za načrtovane prostorske ureditve, temveč tudi samo območje formalno ne bo več določeno kot obrambno.

Na drugi strani je več kot jasno izražena volja lokalnega prebivalstva, za katero je zdravo življenjsko okolje na prvem mestu.

Gre za postopek države proti državljanom, v katerem bosta trčila interes do obrambe ter pravica do zdravega življenjskega okolja.

Nedvomno gre torej ponovno za postopek države proti državljanom, v katerem bosta trčila interes do obrambe ter pravica do zdravega življenjskega okolja in pitne vode. Prvič je občina slednji ubranila šele s pomočjo ustavnega sodišča, ki je posebej opozorilo tudi na nov člen ustave o pravici do pitne vode.

Prav zato bo v drugo toliko bolj zanimivo spremljati, kako načelni bodo zlasti na okoljskem ministrstvu ostali tokrat. Najprej kar zadeva odločitev o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje, ki je prvič ni bilo. Zakon o varstvu okolja sicer določa, da se ne izvede za plan, ki je izključno namenjen obrambi države, a ker je tudi ustavno sodišče zavzelo stališče, da tveganje ni izključeno, enaka odločitev zdaj ni več tako samoumevna. Na preizkušnji pa bo tudi direkcija za vode, ki vztraja, da bo pozitivno mnenje k DPN dala, le če bo izkazano, da pitna voda ne bo ogrožena. Kako bo na nepredvidljivem kraškem terenu to mogoče dokazati v le nekaj mesecih, pa bodo morali pripravljalci še povedati. Pri sprejemu uredbe o vodovarstvenem območju za vodni vir Malni se po drugi strani (ne)namerno zatika že več let.


Najbolj brano