Gospod minister, motite se!

Vse - od mlačne evropske direktive o okoljski odgovornosti preko kopirane slovenske zakonodaje do pišmeuhovstva Idrijčanov - je razlog za neukrepanje v zastrupljenem okolju slednjih. Res imajo vsa območja pravico do zdravega okolja in vsaj tako je res, da vlade (sedanja in bivše) nimajo ne denarja ne volje, da bi ga zagotovile. Ni pa res, da gre med Idrijo in onesnaženimi okolji v državi vleči enačaj, kot je to nedavno storil okoljski minister.

Gospod minister: motite se! Ne gre za razliko med najstarejšim, 500-letnim rudnikom in mestom nad labirintom rovov in okolji z nekaj stoletij krajšo tradicijo (onesnaževanja). Jasno je, da presplošna evropska direktiva odvezuje od ukrepanja v vseh degradiranih okoljih. Ker naj pač plača tisti, ki onesnažuje. Idrija je zaradi svoje brezbrižnosti izgubila naslovnika onesnaževanja. A jo je v to porinila država, da bi se znebila bremena zapiranja rudnika. Naslov je izginil. Rovi in vsebina - krute okoljske in zdravstvene posledice, ki so ostale -, pa v birokratskem pragozdu ne štejejo.

Naslov je izginil. Vsebina - krute okoljske in zdravstvene posledice, ki so ostale -, pa v birokratskem pragozdu ne štejejo.

Na drugi strani hriba, pod bivšim rudnikom urana, ki je bil odprt s 130 milijoni dolarjev, da je šest let prideloval rumeno pogačo za predrage tablete za pogon JEK, se občina silovito bori za odškodnino. Kapo dol njeni uspešnosti! Sočasno jo je država sama opozorila, naj s svojimi bitkami naslovnika, to je Rudnik Žirovski vrh, ne rine v likvidacijo, da ne bo izgubila 20 milijonov evrov evropskega kredita za sanacijo rudnega jalovišča.

Uran so najprej našli v Idriji. Čeprav so Idrijčani pomen raziskovanj vseskozi zatajevali, je dejstvo, da je za razliko od predelanega iz rud pod žirovskim vrhom v Idriji uran oziroma njegovi kratkoživi radioaktivni potomci ostal v jalovini, na kateri je zgrajen dobršen del občine.

Kar nikomur ni mar. Idrijčani se niti za posledice strupenega, prepovedanega živega srebra, ne menijo. Zakonodaja pa v varnih okoljih jedrskih objektov določa okoljsko odškodnino. Te rastejo v prid ljudem. Najbolj obsevana Idrija pa tone. Ker Idrijčani zatajujejo temnejši del preteklosti, nimajo prihodnosti, a so kot potrpežljivi državljani všeč vsakokratnim vladam. Ki bodo kljub krizi le morale odpreti oči. In z njimi še kaj!


Preberite še


Najbolj brano