Dobro za lobije, slabo za okolje?

Preden smo se lani odpravili na trojni referendum, na katerem smo odločali tudi o pravkar zaživeli reorganizaciji vlade, se je v zvezi z med drugim načrtovano razgradnjo ministrstva za okolje in prostor oglasilo tudi več uglednih okoljskih strokovnjakov in nevladnih organizacij. V konkurenci z medijsko veliko bolj odmevno usodo novel zakonov o RTV in o dolgotrajni oskrbi so njihova opozorila ostala v veliki meri preslišana in spregledana. Zdaj, ko sta preoblikovani oziroma na novo oblikovani ministrstvi za naravne vire in prostor ter na drugi strani okolje, podnebje in energijo postali realnost, velja še enkrat spomniti na njihov poziv proti izročitvi okolja energetiki. Takrat so neuspešno izrazili nasprotovanje prenosu upravnih postopkov na področju okolja - vključno z zelo pomembno celovito presojo vplivov na okolje - v isti resor z energetiko, saj gre za velik konflikt interesov. Izrazili so bojazen, da bo rezultat takšne spremembe popolna podreditev okolja in narave investitorskim interesom energetike.

Na Primorskem bosta novi okoljski minister in z njim vlada na preizkušnji že zelo kmalu, denimo pri vetrnicah. Vlada je pred kratkim sprejela sklep o izvedbi državnega prostorskega načrta za polje vetrnih elektrarn Dolenja vas, v kratkem ga bo predvidoma tudi za vetrno polje Griže-Veliko Polje. V pripravi sta tudi načrta za vetrna polja Senožeška brda in Zajčica, skupaj 74 vetrnic na relativno majhnem območju - torej bi bilo treba upoštevati njihov kumulativni vpliv - večinoma v divaški občini. Tam so se že pred leti na referendumu izrekli proti vetrnicam, kot alternativo pa zdaj predlagajo sončne elektrarne. Za nasprotovanje vetrnicam imajo, tako kot nekateri drugi nosilci urejanja prostora, kar nekaj argumentov, vrednih tehtne presoje. Poleg degradacije krajine in uničevanja narave je z vidika vpliva na zdravje pomembna okoliščina pravna praznina na področju predpisov glede nizkofrekvenčnega in infra hrupa ter varne oddaljenosti vetrnic od bivališč.

Z vidika vpliva na zdravje je pomembna okoliščina pravna praznina na področju predpisov glede nizkofrekvenčnega in infra hrupa ter varne oddaljenosti od bivališč.

A za zdaj ne kaže, da bi bila vlada v tem primeru pripravljena referendumsko voljo ljudstva upoštevati, zaradi česar so ji že očitali dvoličnost. Povečanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in energetske samozadostnosti, za kar se bo zavzemalo novo ministrstvo, pristojno za energetiko, je pričakovan cilj. Toda hkrati naj bi se to isto ministrstvo, pristojno tudi za okolje, zavzemalo tudi za varstvo okolja ter načeloma neodvisno in strokovno presojalo dopustnost in vpliv stomilijonskih energetskih investicij, za katerimi so močni lobiji, na okolje. Vprašanje, kaj in zakaj bo prevladalo, se postavlja samo po sebi, skrb, da se bo demontaža varstva okolja, ki se je začela že pod bivšim ministrom Andrejem Vizjakom, zgolj nadaljevala, pa je povsem upravičena.


Preberite še


Najbolj brano