Vilenica
Gostje od blizu in daleč
Gostje od blizu in daleč

“Beseda je mejač in pesem rokovanje”
“Beseda je mejač in pesem rokovanje”

Nekoč so vileničarji na Krasu brali, poslušali, razpravljali globoko v noč. Prišla so tudi bolj sušna leta ... in nedavno pandemija z “druženjem” na spletu.

Živi, iskrivi, raznovrstni glasovi
Živi, iskrivi, raznovrstni glasovi

Estonska književnost je bila doslej v Sloveniji precejšnja neznanka. Upala bi si trditi, da tega dejstva ne gre pripisovati nezanimanju Slovencev za literaturo baltskega naroda, še manj je razlog v tem, da nam estonska literatura ne bi imela česa ponuditi. Glavni razlog za zelo majhno število prevodov iz estonščine v Sloveniji je povsem preprost in hkrati logičen: pomanjkanje prevajalcev in literarnih posrednikov iz estonščine.