Vsa narava čuti, misli, sanja ...

Želi si predvsem, da “pri ravnanju z živim sosvetom pokažemo več spoštovanja, naj gre za živali ali rastline”, nemški gozdar Peter Wohlleben poudarja v knjigi Skrivno življenje živali, ki sledi njegovemu Skrivnemu življenju dreves.

 Foto: Andraž Gombač
Foto: Andraž Gombač

Leta 1964 rojeni Peter Wohlleben je bil več kot dvajset let uradnik na deželnem gozdnem gospodarstvu, zadnja leta pa vodi okolju prijazno gozdarstvo v gorski pokrajini Eifel. Tam si prizadeva za obnovitev pragozdov, kakršne občuduje pri nas. “V Sloveniji imamo približno 1,3 kvadratnega kilometra gozdnih rezervatov oziroma ostankov pragozdov. Na teh površinah je tako mogoče opazovati nebrzdano igro sil,” piše v Skrivnem življenju dreves, kjer podkrepljen z znanjem in izkušnjami zavrača številne posege, ki jih imajo “strokovnjaki” za nujne - podiranje in odstranjevanje dreves v boju proti lubadarju je nespametno, saj odmrle smreke in bori pomagajo pri rojstvu mladega listnatega gozda, skladiščijo vodo in hladijo poletni zrak, so neprehodna ovira za divjad, zaradi česar se lahko razraste mlado drevje. Iz strohnelih iglavcev nastane dragocen humus ...

Drevesa se medsebojno sporazumevajo, ljubeče skrbijo za naraščaj, negujejo betežne sosede, imajo občutke, čustva in spomin.

Peter Wohlleben: Skrivno življenje dreves in Skrivno življenje živali, prevedla Petra Piber, Narava, cena posamezne knjige 19,90 evra.

Da niti ne govorimo o živalih, ki jim je gozdar namenil drugo knjigo, prav tako obogateno s privlačnim pripovednim slogom in kupom zanimivih podatkov. Knjiga, kakor prejšnja lepo poslovenjena, živali kaže kot presenetljivo podobne človeku -tudi mi se najpogosteje odzovemo nagonsko, medtem ko živali zmorejo misliti in čustvovati, biti hvaležne, se sramovati ... Avtor ne poziva k veganstvu, marveč k čim bolj spoštljivemu odnosu do vsega živega. Ker ljudje nismo zmožni fotosinteze, moramo izkoriščati druga živa bitja. A manj kot uničujemo, več sreče je v naravi okrog nas.


Najbolj brano