Meja je metoda za izkoriščanje

Meja ni le ograja ali zid, ki ločuje - ne, v globalnih procesih je meja tudi metoda, s katero nekateri brezsramno bogatijo na račun trpljenja drugih.

Sandro Mezzandra, 
Brett Neilson: $@  
Meja kot metoda ali 
Pomnoževanje dela, 
prevedel Jure 
Škerl, Znanstvena 
založba Filozofske 
fakultete v 
Ljubljani, 
349 strani, 
cena 24,90 evra.
Sandro Mezzandra, Brett Neilson: $@ Meja kot metoda ali Pomnoževanje dela, prevedel Jure Škerl, Znanstvena založba Filozofske fakultete v Ljubljani, 349 strani, cena 24,90 evra. 

Tako v študiji Meja kot metoda ugotavljata univerzitetni profesor iz Bologne Sandro Mezzadra in njegov avstralski kolega Brett Neilson.Iščeta odgovore na vrsto vprašanj: kaj so meje, kakšne so bile skozi zgodovino, kako bodo videti v prihodnje, kakšna bo njihova vloga pri oblikovanju nacionalnih ekonomij in globalne družbene ureditve, ali bo vstop v razvite države omogočen le izbranim ali pa bodo meje postajale - in temu pritegujeta - vse bolj namenjene rekrutiranju nove delovne sile, ki bo ohranjala privilegije bogatega sveta?

Dokazujeta, da mejam ne bo popuščala moč. Kje pa, še krepila se bo njihova vloga v svetovni ekonomiji in pri usodnem soustvarjanju družbe. Študija premore tako znanstveni aparat kakor ogromno navezav na druga dela ter kljub primerom iz vsakdanjega krutega življenja ni najlažje čtivo. V predgovoru jo Ksenija Vidmar Horvat poveže z našo deželo, ki se je po vstopu v schengensko območje iz obljub o brezmejni Evropi zbudila v resničnost, obdana z rezilno žico.


Najbolj brano