Vodji lekarne bolnišnice Valdoltra prisodili tri leta zaporne kazni

Senat, ki ga je vodila okrožna sodnica Dejana Fekonja, je Nataši Faganeli, vodji lekarne v Ortopedski bolnišnici Valdoltra, včeraj zaradi nedovoljenega sprejemanja daril v zameno za pridobitev in ohranitev točno določenega posla z družbo Emporio Medical, prisodil triletno zaporno kazen, 35.000 evrov denarne kazni in ji vzel protipravno pridobljeno korist v višini 89.000 evrov.

Vodjo lekarne  v  ortopedski bolnišnici Valdoltra  Natašo   Faganeli je 
senat  obsodil na  triletno zaporno kazen. Foto: Damijana Žišt
Vodjo lekarne v ortopedski bolnišnici Valdoltra Natašo Faganeli je senat obsodil na triletno zaporno kazen. Foto: Damijana Žišt

LJUBLJANA > Sodni senat ljubljanskega okrožnega sodišča je včeraj izrekel še eno, sicer še ne pravnomočno sodbo, zaradi korupcije v zdravstvu. V to korupcijsko zgodbo so bili vpleteni podjetje Emporio Medical, nekateri slovenski zdravniki, nekdanja komercialista podjetja Emporio Medical ter vodja lekarne v Ortopedski bolnišnici Valdoltra Nataša Faganeli.

Senat je pri izreku kazni Nataši Faganeli skoraj v celoti sledil predlogu tožilstva, ki je za obtoženo sicer predlagalo tudi izrek varnostnega ukrepa prepovedi opravljanja poklica magistre farmacije za obdobje dveh let. Tega ukrepa sodišče ni izreklo. Nataša Faganeli je s svojim odvetnikom Črtom Šatejem že napovedala pritožbo na višje sodišče.

Ljubljansko sodišče je ortopedoma izreklo po tri leta zaporne kazni

Pred istim sodnim senatom kot včeraj Nataša Faganeli je bil januarja letos na triletno zaporno kazen, kar je leto manj od tega, kar je v sklepni besedi zanj predlagal tožilec, obsojen novomeški ortoped Gregor Kavčič. Doletela ga je še stranska kazen v višini 50 tisoč evrov, v primeru pravnomočne sodbe mora vrniti tudi 106.898 evrov, kolikor naj bi bil prejel podkupnin od podjetja Emporio Medical. Pred drugim sodnim senatom je bil aprila letos na triletno zaporno kazen obsojen zdravnik Zoran Miloševič, vodja dejavnosti intervencijske nevroradiologije UKC Ljubljana. Vrniti pa mora tudi premoženjsko koristi v višini 101.300 evrov. Sodišče pri obtoženima ni sledilo predlogu tožilca, ki je zanju predlagal tudi prepoved opravljanja poklica za dve leti. Sodba še ni pravnomočna.

Podkupnine je v gotovini prejemala na roke

Ob začetku kazenskega postopka sta s Faganelijevo na zatožni klopi sedela tudi novomeški ortoped Gregor Kavčič in nekdanja komercialistka v Emporio Medical Jana Šturm ter podjetje Advanta. Šturmova naj bi po trditvah tožilstva sprva podkupovala lekarnarko prek podjetja Emporio Medical, ko je od tam odšla in ustanovila Advanto, pa naj bi podkupnine za to, da je Faganelijeva naročala medicinske izdelke od nje, črpala iz Advante.

Med sojenjem je sodišče zaradi pridobivanja določenih izvedenskih mnenj ločilo postopek za Kavčiča, Faganelijevi in Šturmovi pa so sodili skupaj. A ker ima Šturmova zadnje mesece zdravstvene težave, je sodišče do razglasitve sodbe pripeljalo le sodni postopek za Faganelijevo, Šturmovi bodo sodili naprej, ko se bo njeno zdravje izboljšalo.

“Miselnost, da podkupnine niso nič takega, se po moji oceni v Sloveniji še nekaj generacij ne bo spremenila,” je prepričana sodnica Dejana Fekonja.

Kot je v obrazložitvi sodbe pojasnila sodnica Dejana Fekonja, sodišče ocenjuje, da je Faganelijeva svoj poklic zlorabila, vendar pa senat meni, da bo zaporna kazen zadostovala za odvrnitev od ponovitve kaznivega dejanja. “Sodba temelji na številnih dokazih, in sicer na izpovedih prič, ki so opisovale postopke nabave in vlogo Faganelijeve pri tem, na listinah ter obširni elektronski korespondenci,” je poudarila sodnica.

Izpostavila je tudi pričanje nekdanje direktorice in solastnice podjetja Emporio Medical Urške Jurkovič, da je Nataša Faganeli prejemala nedovoljene nagrade v višini, ki jo je izračunavala Šturmova. Ta ji je tudi izročala denar. Sodišče je ocenilo, da je Faganelijeva prek Šturmove od podjetja Emporio Medical od februarja 2008 do decembra 2011 prejela približno 66.000 evrov podkupnine v gotovini. V letu 2013 pa naj bi od Šturmove kot predstavnice podjetja Advanta v gotovini prejela še nekaj manj kot 23.000 evrov. Sodišče je ocenilo še, da je podjetje Advanta odgovorno za dajanje podkupnin in mu naložilo denarno kazen v višini 50.000 evrov.

Korupcijo je mogoče izkoreniniti le s prijavami pristojnim organom

Sodnica Dejana Fekonja se je ob obrazložitvi sodbe vprašala, kako odpraviti korupcijo v zdravstvu. Ob koncu dolgotrajnega sojenja v več ločenih postopkih, kjer so obravnavali korupcijo v zdravstvu - isti sodni senat je v ločenih postopkih na zaporne kazni obsodil še štiri ortopede in nekdanjega komercialista iz Emporio Medical-, sodnica ugotavlja, da so v vseh bolnišnicah, ki so jih v sojenju obravnavali (UKC Ljubljana, novomeška bolnica, Ortopedska bolnišnica Valdoltra) postopki nabave “na papirju formalno urejeni”. Problem, ki omogoča korupcijo, pa je po njeni oceni, da bolnišnice ne dobavljajo neposredno od proizvajalcev, ampak prek posrednikov.

“Drugo pa so ljudje in njihov pohlep. Miselnost, da podkupnine niso nič takega, se po moji oceni v Sloveniji še nekaj generacij ne bo spremenila,” je prepričana sodnica Fekonja. Meni, da bo mogoče kazniva dejanja korupcije lažje odkriti šele, če jih bodo policiji ali komisiji za preprečevanje korupcije prijavili zaposleni, ki bodo korupcijska dejanja zaznali in bodo vedeli, da za to ne bodo kaznovani. S sodnico se je strinjal tudi tožilec Iztok Krumpak s specializiranega tožilstva, ki je po končanem sojenju dejal: “Borba zoper korupcijo je neprestani boj, ta borba se ne bo nikoli končala, sploh pa na področju zdravstva, kjer je še posebej pereča.”


Najbolj brano