Časar v zadevi Grafist: Kar se mi očita, ni kaznivo dejanje

Danes se je začelo sojenje Robertu Časarju in Ireni Troha Andrejašič zaradi spornih najemnih pogodb z Grafistom in koprsko občino ter sklenitve gradbene pogodbe z Grafistom za urejanje zemljišč. Tožilstvo je predstavilo obtožbo, po kateri naj bi nekdanji predsednik uprave Luke Koper zlorabil položaj. Irena Andrejašič Troha, ki je takrat vodila razvojno investicijsko službo v Luki Koper, pa naj bi mu pomagala pri tem kaznivem dejanju. Sojenje naj bi se nadaljevalo z zaslišanjem prič.

Robert Časar Foto: Zdravko Primožič/FPA
Robert Časar Foto: Zdravko Primožič/FPA

KOPER > Koprsko tožilstvo Robertu Časarju očita, da je pred desetimi leti, v letih 2007 in 2008, zagrešil nadaljevano kaznivo dejanje zlorabe položaja, Ireni Andrejašič Troha, ki je takrat vodila razvojno investicijsko službo v Luki Koper, pa pomoč pri kaznivem dejanju zlorabe položaja.

Irena Andrejašič Troha se ni zagovarjala. Je pa njen odvetnik Nejc Ukmar oporekal očitkom iz obtožbe. Tudi Časar je zanikal očitke tožilstva z besedami: “To, kar se mi očita, sploh ni kaznivo dejanje. Nisem storil kaznivega dejanja, prav tako ni izkazan obarvan naklep glede očitkov iz obtožbe. Obtožnico sem razumel, ker je v slovenskem jeziku. Nekaterih stvari pa vseeno ne morem razumeti.”

Glede omenjenih poslov je potekal tudi civilni postopek, ki se je pravnomočno končal v škodo Luke Koper. Časar se je skliceval še na sodbo vrhovnega sodišča in v spis vložil fotografije parcel izpred nekaj dni. Na njih so kontejnerji in za nekatere je bilo izdano gradbeno dovoljenje.

Časar že v predobravnavnem naroku na koprskem okrožnem sodišču maja ni priznal krivde za očitke tožilstva, da je zlorabil svoj položaj pri poslih, povezanih z najemom in kasneje z gradnjo deponije za skladiščenje avtomobilov. S temi posli naj bi Grafistu po obtožbi pridobil za več kot 1,5 milijona evrov premoženjske koristi.

Novembra leta 2007 je Časar z družbo Grafist, nato pa decembra istega leta še z Mestno občino Koper, sklenil najemni pogodbi za parcele v katastrski občini Bertoki, na katerih bi Luka zaradi stiske s prostorom skladiščila vozila. Cena mesečnega najema je znašala 0,60 evra na meter zemljišča.

Luka pred sklenitvijo najemnih pogodb ni dobila gradbenega dovoljenja za skladiščne prostore. Že pred tem je na tem območju za enak namen najela zemljišča od občine in na njih ni mogla legalizirati objektov za skladiščenje vozil. Poleg tega naj bi Luka z drugimi družbami sklenila najemne pogodbe za urejene skladiščne prostore za bistveno nižjo ceno.

Luka naj bi nato Grafistu plačevala mesečno najemnino, čeprav zemljišč ni mogla uporabljati do novembra leta 2008, pa tudi takrat je avtomobile tam skladiščila na črno in jih je morala na podlagi inšpekcijske odločbe odstraniti. Po obtožbi naj bi bila sporna tudi najemna pogodba s koprsko občino. Cena po tej pogodbi naj bi bila kar 95 odstotkov višja od tiste, po kateri je Luka od občine zemljišča najela v letu 2006.

Tožilstvo Časarju očita še, da je v začetku leta 2008 z Grafistom sklenil pogodbo za ureditev deponije za skladiščenje vozil na podlagi fiktivnega postopka izbire ponudnika, nadzorniki pa naj ne bi predhodno dali soglasja za to naložbo. Časar naj bi Grafistu s tem pridobil za več kot 1,4 milijona evrov protipravne premoženjske koristi. Pri oddaji del Grafistu naj bi Časarju pomagala Irena Andrejašič Troha.


Najbolj brano