“Občina zaradi Solisa ob 20 milijonov evrov”

Nadzorni odbor koprske občine je sklenil štiriletni mandat, v katerem so, kot poudarja njegov predsednik Jadran Bajec, opozorili na napake, neprimerne, škodljive in druge sporne prakse v delovanju občine in njenih javnih podjetij. Največ kritik namenjajo projektu garažne hiše pod Muzejskim trgom in prodaji Tomosovega bloka, Solisu, poslovanju Marjetice in delovanju Zdravstvenega doma Koper.

Pri projektu Solis, to je stavba ob dvorani Bonifika, ki jo gradijo od 
leta 2007 in še ni dokončana, so se vsi vpleteni obnašali 
negospodarno, neučinkovito in nesmotrno Foto: Nataša Hlaj
Pri projektu Solis, to je stavba ob dvorani Bonifika, ki jo gradijo od leta 2007 in še ni dokončana, so se vsi vpleteni obnašali negospodarno, neučinkovito in nesmotrno Foto: Nataša Hlaj

KOPER > Predsednik nadzornega odbora Jadran Bajec pravi, da so pri projektih garažne hiše pod Muzejskim trgom in prodaji Tomosovega bloka ter Solisu (vsi trije so nastajali v obdobju županovanja Borisa Popoviča) zasledili nekaj skupnih točk oziroma škodljivih praks. “Šlo je za dolgotrajne projekte, postopki so nepregledni, stroški pa so pri vseh narasli. Odgovornost za takšne prakse je razpršena, saj je občinski svet vedel ali pa tudi ne, o čem točno so odločali na sejah,” meni Bajec.

Olimpijski bazen, ki to v resnici ni

Kot pravi, so med drugim ugotovili, da je pri projektu gradnje garažne hiše slabo utemeljeno, zakaj so to naložbo povezali s prodajo Tomosovega bloka. Projekt Solis je bil sprva opredeljen kot javno-zasebno partnerstvo, a se je na koncu izkazalo, da gre predvsem za zasebni projekt. “Šlo je za večkratno izigravanje zakonodaje, spreminjanje prostorskih dokumentov, sprejemanje obveznih razlag, zato da se projekt prilagodi točno določenim potrebam,” ugotavlja Bajec.

Član nadzornega odbora Valter Krmac obenem dodaja, da je edina javna zadeva v Solisu olimpijski bazen, ki pa to v resnici ni. “Niti ene mednarodne plavalne tekme ni mogoče organizirati, ker bazen ne izpolnjuje standardov, saj nima ogrevalnega oziroma pomožnega bazena. Tudi zato je jasno, da je bilo pri Solisu tako rekoč vse zgrešeno,” opozarja.

Prepričan je, da je šlo pri tem primeru za klientelizem. “Projekt so spremenili tako, da je za nekoga postal rentabilen. Naše ugotovitve smo posredovali ministrstvu za javno upravo, ki bo moralo presoditi, ali je šlo za nezakonitosti in odločiti, kako dalje,” napoveduje Krmac. V nadzornem odboru predlagajo izvedbo forenzične preiskave dokumentacije in postopkov, da se zadevi pride do dna in se ugotovi odgovornosti. Menijo, da je občina zaradi vseh spornih praks v povezavi s projektom Solis izgubila vsaj 20 milijonov evrov.

Ne obravnavajo poročil, da nimajo odgovornosti

Član nadzornega odbora Edmond Gašpar opozarja, da v celotnem mandatu njihovega delovanja ni bilo spoštovano načelo, da sta občinski svet in župan dolžna obravnavati njihova poročila in priporočila. Meni, da tega ne počnejo, ker se želijo otresti odgovornosti, saj bi sicer morali sprejeti kakšne obvezujoče sklepe, medtem ko jim zgolj s seznanitvijo s poročili tega ni treba.

“Vodstvo občine premalo pozornosti namenja ugotovitvam v naših poročilih. Pri nadzoru Marjetice smo ugotovili nesmotrno, neučinkovito in negospodarno poslovanje. Med drugim nadzorni svet tega podjetja ni obravnaval poročila o poslovanju, ki ga je pripravilo revizorsko podjetje, ugotovili pa smo tudi koruptivno poslovanje enega od članov nadzornega sveta, pa tudi, da se nadaljuje delovni spor zaradi nezakonite in revanšistične odpovedi enemu od delavcev, kar zdaj bremeni podjetje,” nepravilnosti našteva Gašpar.

Prav tako v nadzornem odboru opozarjajo, da Marjetica kljub dvema zaposlenima pravnikoma najema zunanjega pravnega svetovalca, za kar so porabili že 120.000 evrov. Nadzorni odbor je sicer pretresal tudi delovanje Zdravstvenega doma Koper, ki mu očitajo, da zaradi manjkajoče strategije primarnega zdravstva izgublja kader na škodo pacientov.


Najbolj brano