Računsko sodišče: Koprska občina kršila obveznost dobrega poslovanja

Mestna občina Koper je v odzivu na revizijo računskega sodišča o pravilnosti dela poslovanja občine v letih 2018 in 2019 v nekaterih delih izkazala le delno zadovoljive popravljalne ukrepe. S tem, ko ni izkazala v celoti zadovoljivih popravljalnih ukrepov za odpravo nepravilnosti, je kršila obveznost dobrega poslovanja, navaja sodišče.

Računsko sodišče je v revizijskem poročilu o pravilnosti dela 
poslovanja Mestne občine Koper v letih 2018 in 2019 občini izreklo 
negativno mnenje. Foto: Luka Carlevaris
Računsko sodišče je v revizijskem poročilu o pravilnosti dela poslovanja Mestne občine Koper v letih 2018 in 2019 občini izreklo negativno mnenje. Foto: Luka Carlevaris

KOPER > Računsko sodišče je v revizijskem poročilu o pravilnosti dela poslovanja Mestne občine Koper v letih 2018 in 2019 občini izreklo negativno mnenje. Ker vse razkrite nepravilnosti niso bile odpravljene med revizijo, je računsko sodišče podalo zahtevo za predložitev odzivnega poročila, so v danes objavljenem porevizijskem poročilu spomnili na računskem sodišču.

Računsko sodišče je sicer ocenilo, da je odzivno poročilo občine verodostojno. Zadovoljivost izkazanih popravljalnih ukrepov so pri tem ocenili na podlagi posredovanega opisa ukrepov in predložene dokumentacije. Tako je računsko sodišče presodilo, da je del izkazanih popravljalnih ukrepov za odpravo nepravilnosti zadovoljiv, del pa le delno zadovoljiv.

Nepravilnosti, za katere je občina izkazala delno zadovoljive popravljalne ukrepe, se nanašajo na poročanje o zadolžitvi občine in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine ter na odhodke za sofinanciranje javnega linijskega prevoza potnikov.

V prvem primeru občina ministrstvu za finance prek aplikacije e-Dolg-občine ni poročala o pogodbi in aneksu k pogodbi, sklenjenima s Škofijo Koper, s katerima se je dogovorila za obročno plačilo kupnine in po vsebini pomenita zadolžitev občine. Čeprav občina konec leta 2021 ni imela več obveznosti iz navedenih pogodb, bi morala ministrstvu za finance poročati o stanju zadolženosti na dan 1. januar 2021 v znesku 100.000 evrov ter odplačilu tega dolga v letu 2021.

Pri poročanju o zadolžitvi pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine Mestna občina Koper ministrstvu ni poročala o stanju zadolženosti vseh pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine konec leta 2021.

Kar se tiče odhodkov za sofinanciranje javnega linijskega prevoza potnikov, občina v odzivnem poročilu ni navedla načrta aktivnosti, ki bi vseboval vzpostavitev in izvajanje nadzora nad nakupom vozovnic, da bi lahko zagotovila, da vozovnic po subvencionirani ceni ne bi mogli kupiti delavci za prevoz na delo in z dela, kot je določeno v sklepu o načinu sofinanciranja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov, ki ga je sprejel koprski občinski svet.

Zaradi vsega navedenega je občina po mnenju računskega sodišča kršila obveznost dobrega poslovanja.


Najbolj brano