Nad nemarneže tudi s kamerami

Predvidoma s 1. julijem prebivalce štirih kraško-brkinskih občin čakajo za desetino višje položnice za smetarino. Večina sežanskih občinskih svetnikov sicer meni, da bi se dvig cen moral nujno poznati tudi na večji urejenosti ekoloških otokov. Stanje teh je katastrofalno in se iz leta v leto slabša. Na sežanski občini zato preučujejo možnost namestitve nadzornih kamer, v kratkem pa naj bi zaposlili tudi dodatnega inšpektorja.

Tak prizor je v ponedeljek zjutraj pričakal delavce KSP Sežana na 
ekološkem otoku pri Kraškem vodovodu v Sežani.  Foto: KSP Sežana
Tak prizor je v ponedeljek zjutraj pričakal delavce KSP Sežana na ekološkem otoku pri Kraškem vodovodu v Sežani.  Foto: KSP Sežana

SEŽANA > Prebivalci štirih kraško-brkinskih občin bodo po novem za smetarino plačevali 6,81 evra na osebo, kar je 57 centov več kot doslej. Kot je pojasnil direktor Komunalno stanovanjskega podjetja (KSP) Sežana Andrej Prunk, “gre za minimalen, vendar nujen dvig cen,” predvsem zaradi višjih stroškov, ki jih imajo pri zbiranju komunalnih odpadkov in so posledica podražitve energentov, dviga minimalne plače in višje cene prevzema bioloških odpadkov. Nove cene, ki so jih prvi potrdili sežanski občinski svetniki, v juniju pa sledijo še ostale tri občine, bi tako začele veljati s 1. julijem.

V zaboju za plastiko celo avtosedež

“Ta dvig cene bi se moral poznati tudi na večji urejenosti javnih površin in ekoloških otokov na Sežanskem,” pa je prepričan Andrej Sila, ki je opozoril na “katastrofalno stanje” ekoloških otokov pri Kraškem vodovodu in za Mercatorjem. Tam je v zabojniku za plastiko naletel celo na otroški avtosedež, v zabojniku za steklo pa naštel čez 40 kozarcev od ajvarja.

Andrej Sila

občinski svetnik

“Ta dvig cene bi se moral poznati tudi na večji urejenosti javnih površin in ekoloških otokov na Sežanskem.”

Nič bolje ni niti po okoliških vaseh, denimo v Šepuljah, kjer so po besedah Milana Mesarja največji problem gradbeni odpadki. “Stanje je katastrofalno, slabše kot lani. Nujne so kamere,” je poudaril. Da opozorila in ozaveščanje ne zaležejo in da bo treba nemarneže “udariti po žepu”, je prepričan tudi Sila.

S takimi prizori nepravilno odloženih odpadkov se na sežanski komunali srečujejo vsak ponedeljek, pravi Vlasta Kukanja s KSP Sežana. Komunala ekološke otoke sicer izprazni trikrat tedensko, vendar pa se na določenih lokacijah med vikendi vedno znova naberejo kupi smeti, med katerimi so pogosto različna plastika, kosovni in tudi gradbeni odpadki, ki sodijo v zbirni center. Poleg tega občani na ekološki otok odlagajo mešane odpadke, ki niso ločeni.

Poleg ekološkega otoka pri Kraškem vodovodu in za Mercatorjem so najbolj problematični ekološki otoki še na Kidričevi in Benčičevi ulici ter na ulicah Ivana Turšiča 12 in I. Tankovske brigade v Sežani. Sicer pa se s podobnimi težavami srečujejo tudi v Gradišču, pri vaškem domu v Križu, pri pršutarnah v Šepuljah in Lokvi ter v Dutovljah.

V zabojniku za papir pločevinke in embalaža. Foto: KSP Sežana

V lanskem letu so na območju vseh štirih občin ločeno zbrali 66,86 odstotka odpadkov, kar je dva odstotka manj kot v letu 2020, delež odpadkov, oddanih na obdelavo pred odlaganjem, pa se je povečal za skoraj osem odstotkov.

Petina podjetij ne plačuje odvoza smeti

“Na komunali iščemo rešitve, vendar nimamo čarobne paličice,” je dejal Prunk. Težava je tudi v tem, da ima le 379 od 2182 podjetij na območju sežanske občine s KSP Sežana sklenjene pogodbe za odvoz smeti. Te zato končajo na ekoloških otokih. To bi zato morali nujno urediti v občinskem odloku o ravnanju z odpadki, je opozoril. Sicer pa rešitev vidijo v postavitvi nadzornih kamer na najbolj perečih lokacijah in zaposlitvi dodatnega inšpektorja.

Na sežanski občini odgovarjajo, da bodo natečaj za zaposlitev inšpektorja v okviru medobčinskega inšpektorata in redarstva objavili še v tem tednu, medtem ko glede postavitve nadzornih kamer še iščejo možne rešitve.

V skladu z določili zakona o varstvu osebnih podatkov mora občina najprej zbrati podatke o vandalizmu, poškodbah in drugih podobnih dogodkih, določiti lokacije postavitve nadzornih kamer, pripraviti analizo skladnosti izvajanja videonadzora z zakonodajo in izdelati presojo učinkov na varstvo osebnih podatkov. Šele nato bo lahko občinski svet sprejel ustrezen akt o uvedbi videonadzora na javnih površinah, še pojasnjujejo na občini.


Najbolj brano