Z izborom direktorja ortopedske klinike naj bi se nenavadno mudilo

Medtem ko se je svet zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra odločil, da bo Radoslavu Marčanu podelil še en mandat direktorja bolnišnice, dva člana sveta zavoda opozarjata, da je bilo pri imenovanju toliko nepravilnosti, da je zakonitost postopka vprašljiva. Hitenju pri imenovanju Radoslava Marčana naj bi botroval strah pred potezami nove vlade.

Ortopedska bolnišnica Valdoltra se sooča z očitki, da je v strahu pred novo vlado, ki bi znala kritično 
pogledati kadrovanje v bolnišnici, pohitela z izborom direktorja in pri tem preskočila pravilo ali dve.  Foto: Tomaž Primožič/FPA
Ortopedska bolnišnica Valdoltra se sooča z očitki, da je v strahu pred novo vlado, ki bi znala kritično pogledati kadrovanje v bolnišnici, pohitela z izborom direktorja in pri tem preskočila pravilo ali dve.  Foto: Tomaž Primožič/FPA

ANKARAN > Pozivi k odstopu letijo na Bojana Mevljo, predsednika sveta zavoda, ki naj bi svoje obveznosti slabo izpolnjeval, s svojim ravnanjem grobo kršil temeljne organizacijske akte zavoda ter zasejal dvom v legalnost izbire in imenovanja direktorja Radoslava Marčana.

“Žal mi je za direktorja, visoko usposobljenega strokovnega zdravstvenega delavca, ki ga izjemno cenim, da je ob njegovi izvolitvi padla senca dvoma v legalnost postopka izbire in njegovega imenovanja za direktorja,” je v pismu, ki ga je naslovila na ministrstvo za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter je prišlo tudi v javnost, svojo kritiko strnila Alenka Šik, ki v sedemčlanskem svetu zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra predstavlja zavod za zdravstveno zavarovanje.

Nada Zajec Čibej

pomočnica direktorja za poslovno pravno področje

“Če je na razpis prispela samo ena vloga, je težko govoriti o dogovoru.”

Samovolja predsednika sveta zavoda

Bojanu Mevlji, ki je že drugi mandat predsednik sveta zavoda, očita, da je dovolil ne le nepravilnosti v postopkih vodenja sej sveta zavoda, temveč tudi nepravilnosti v postopkih imenovanja direktorja.

Opozarja na nespoštovanje temeljnih internih aktov zavoda, saj da Mevlja pri pogojih razpisa za direktorja ni upošteval veljavnega statuta zavoda niti poslovnika o svetu zavoda. Pravna služba Ortopedske bolnišnice Valdoltra mu je sama predlagala, naj objavi razpis, ki bi imel bolj splošne pogoje, kot to določa statut. S tem se je strinjal.

Kršil naj bi tudi sklepe sveta zavoda, ker je samovoljno spreminjal časovnico razpisa za direktorja. Člani sveta so se namreč februarja soglasno dogovorili, da bodo razpis za direktorja objavili aprila, maja pa odprli prijave, a je Mevlja pohitel.

Bojan Mevlja Foto: Alenka Penjak

Razpis je objavil 11. marca, 21. aprila pa je sledilo odločanje. Upošteval naj ne bi niti predlogov posameznih članov sveta glede postopka in vsebine razpisa.

Radoslav Marčan, ki bi mu mandat potekel 26. avgusta, je bil edini, ki se je prijavil na razpis.

Že vnaprej dogovorjeno?

Sodu je dno izbila prav seja, ki se je zgodila 21. aprila in je bila namenjena imenovanju direktorja. Alenka Šik in tudi Iztok Mermolja, ki je takrat v svetu zavoda še predstavljal Občino Ankaran, sta pozvala predsednika Bojana Mevljo, naj točko o imenovanju direktorja premakne na kasnejši termin in dovoli, da se razčistijo vse dileme glede samega razpisa. Mevlja je vztrajal, odprli so edino prispelo vlogo.

Radoslav Marčan Foto: Zdravko Primožič/FPA

“Ostaja grenak občutek, da je bil izbor kandidata in imenovanje direktorja že vnaprej dogovorjeno, delo same komisije pa zlorabljeno in da se je postopek imenovanja brez ustreznih sklepov sveta zavoda pospešil zaradi političnih razlogov in bližajočih se volitev,” je zapisala Alenka Šik.

Dvomi že v preteklosti

Iztok Mermolja je že izstopil iz sveta zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra. Zakaj?

“S sklicem seje, ki je bila konec aprila, se je zelo mudilo. Sklic ni bil skladen z določili poslovnika, dokumentacija glede točke o imenovanju direktorja ni bila poslana. Ker so se že v preteklosti pojavili dvomi glede razpisov za direktorja Ortopedske bolnišnice Valdoltra, sem predlagal, da bi najprej veljalo te dvome odpraviti. Napovedal sem, da bom sejo zapustil, če se bo odločalo o imenovanju direktorja. Ker moj predlog, da bi se ta točka preoblikovala, ni bil sprejet in se odločanje ni prestavilo na naslednjo sejo, sem sejo zapustil,” nam je pojasnil Iztok Mermolja.

Kaj pričakuje od ministrstva za zdravje - ustanovitelja Ortopedske bolnišnice Valdoltra? “Potrebno bo strokovno presojati, ali je bila ta seja speljana skladno s poslovnikom. Nekdo mora res temeljito presoditi, ali je bilo to imenovanje sploh zakonito. In nenazadnje bi moral nekdo presoditi, ali je enotirni sistem Ortopedske bolnišnice Valdoltra, kjer sta poslovni in strokovni direktor v isti osebi, še vedno primeren.”

Se bojijo Danijela Bešiča Loredana?

Vlada do opravljanja tekočih poslov ni imenovala direktorja Ortopedske bolnišnice Valdoltra, politične razloge, ki botrujejo prehitevanju pri imenovanju Radoslava Marčana za še en mandat, pa hitro najdemo. Danijel Bešič Loredan, kandidat za zdravstvenega ministra, je že pred devetimi leti Ortopedski bolnišnici Valdoltra in njenemu direktorju Radoslavu Marčanu očital mobing in preskakovanje čakalnih vrst, sum korupcije pa tudi prijavil.

Danijel Bešič Loredan Foto: STA

Ko se je Danijel Bešič Loredan čez dve leti želel vrniti v bolnišnico kot član sveta zavoda, ga je kolegij ortopedske bolnišnice z Marčanom na čelu označil za neprimernega kandidata z dvomljivo integriteto.

Odgovore ministrstva za zdravje na vprašanja, kako bodo ukrepali glede zadnjega dogajanja v bolnišnici in ali bodo razveljavili imenovanje direktorja, še čakamo.

Zaupnica Bojanu Mevlji

Včeraj pa sta spregovorila tako predsednik sveta zavoda Ortopedske bolnišnice Valdoltra Bojan Mevlja kot Nada Zajec Čibej, pomočnica direktorja za poslovno pravno področje. Izjavo sta dala po seji sveta zavoda, na kateri so člani glasovali o predlogu, da se Bojana Mevljo razreši z mesta predsednika sveta zavoda. Med sedmimi prisotnimi člani štirje predloga niso podprli, en član je bil proti, en pa vzdržan.

“Ravnal sem zakonito, transparentno in pošteno,” pravi Bojan Mevlja. Poudarja, da časovnica, ko naj bi objavili razpis in odpirali vloge, ni bila zavezujoča. Prav tako se mu zdi, da je ravnal pravilno, ko je sledil pravni službi bolnišnice in objavil bolj splošen razpis. Po statutu bi lahko iskali samo ortopeda, kar bi preveč zožilo izbor kandidatov. “Imamo tudi zunanjo odvetniško službo, ki nam je prav tako povedala, da je postopek iskanja direktorja pravilno izpeljan,” dodaja Nada Zajec Čibej.

Zakaj so z razpisom pohiteli, saj bi Radoslavu Marčanu mandat potekel šele 26. avgusta? “Želeli smo zagotoviti, da se ne bi prekinila kontinuiteta vodenja bolnišnice, ne glede na to, kdo bi se na razpis prijavil. Lahko bi prišlo tudi do pritožb, kar bi imenovanje zavleklo in bi morali avgusta imenovati vršilca dolžnosti,” pojasnjuje Nada Zajec Čibej.

Glede na to, da se je Radoslav Marčan edini prijavil na razpis za direktorja bolnišnice, se zdijo Bojanu Mevlji in Nadi Zajec Čibej očitki, da je bilo imenovanje direktorja že vnaprej dogovorjeno, neresni. “Če je na razpis prispela samo ena vloga, je težko govoriti o dogovoru,” meni Nada Zajec Čibej.

Ministrstvu za zdravje so že poslali odgovore na obtožbe Alenke Šik. “Kaj pa bo vlada storila, ni več v naših rokah,” sta sklenila oba sogovornika.


Najbolj brano