Ponekod bodo izplačali tudi skoraj 2000 evrov regresa

Delodajalci so že začeli razmišljati o višini regresa za letni dopust, ki ga morajo zaposlenim izplačati do konca junija. Višina regresa mora biti enaka vsaj domači minimalni plači, ki letos znaša dobrih 1000 evrov. Najvišje izplačilo regresa ni omejeno, le da je znesek neobdavčen do višine povprečne slovenske bruto plače, ki tačas šteje nekaj več kot 1900 evrov. Do te višine ga namerava izplačati tudi večina podjetij.

Najnižji regres  za letni dopust v višini minimalne plače, torej 
približno 1000 evrov.  Foto: Adriana Buzleta
Najnižji regres za letni dopust v višini minimalne plače, torej približno 1000 evrov.  Foto: Adriana Buzleta

PRIMORSKA > Zaposleni, ki imajo pravico do letnega dopusta, imajo tudi pravico do regresa, ki mora po črki zakona znašati najmanj toliko, kot znaša minimalna slovenska plača. Ta v letošnjem letu šteje 1074,43 evra, kar pomeni, da mora prav toliko znašati tudi najnižji regres.

Ob tem morajo delodajalci upoštevati tudi kolektivne pogodbe, kjer je lahko določeno, da mora delodajalec izplačati višji regres, kot ga določa zakon.

Upokojenci od 450 do 140 evrov

Regres za letni dopust oziroma letni dodatek ob pokojnini bodo dobili tudi upokojenci, njihova junijska pokojnina bo tako višja, višina letnega dodatka pa bo odvisna od višine pokojnine, ki jo sicer prejemajo. Letošnji dodatek za upokojence se bo obračunal po nekoliko spremenjeni lestvici kot lani, in bo tudi z pet evrov višji kot lani. Tisti z najnižjimi pokojninami do 570 evrov bodo prejeli 450 evrov letnega dodatka. Upokojenci z najvišjimi pokojninami nad 970 evrov pa 140 evrov regresa. V javnem sektorju se regres za letni dopust praviloma izplačuje pri majski plači, torej pri izplačilu plače v juniju. Javni uslužbenci prejmejo izplačilo v višini minimalne plače.

Če je minimalni znesek regresa določen bodisi v zakonu bodisi v kolektivni pogodbi, pa je odločitev o tem, ali bodo izplačali višji regres, prepuščena delodajalcem.

Neobdavčen do skoraj 2000 evrov

Ob tem je treba poudariti, da je regres prost plačila prispevkov in dohodnine, a le do višine povprečne plače zaposlenih v Sloveniji. Ta je v februarju znašala 1927,08 evrov bruto. To pomeni, da bo za delavce, ki bodo prejeli regres do tega zneska, izplačilo neobdavčeno, nad tem zneskom pa obdavčeno.

1074

evra znaša najnižji regres

Kot pojasnjujejo v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), se večina podjetji odloča za izplačilo regresa v višini med 70 in 100 odstotki povprečne bruto plače, kar pomeni, da bo kar nekaj zaposlenih letos prejelo nekje med 1500 do skoraj dva tisočaka evrov regresa. “Delodajalci želijo v povezavi s svojimi finančnimi zmožnostmi nagraditi svoje zaposlene. V veliki večini se odločajo za izplačila do višine neobdavčenega zneska. Redki se odločajo za višja izplačila, modra v farmaciji ali zavarovalništvu,” pojasnjujejo na ZSSS.

Podobno je tudi v primorskih podjetjih, kjer so ponekod že določili višino regresa, ponekod, kot denimo v Hitu, Luki Koper ali Pivki Perutninarstvo, se bodo o tem še odločali v prihodnjih dneh in tednih.

1927

evrov je znesek, do katerega regres ni obdavčen

Vsekakor imajo delodajalci čas za izplačilo regresa do konca junija, pozneje (najpozneje do 1. novembra) pa ga lahko izplačajo, če je tako določeno s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. A to zgolj v primeru nelikvidnosti delodajalca.

Eni še čakajo na objavo povprečne plače

Za najvišji neobdavčen znesek, torej za skoraj 1930 evrov (če ne bo konec maja na novo izračunana bruto povprečna plača višja ali nižja), bodo prejeli zaposleni podjetij Bia separations, Saop in Arctur. V podjetju Saop so nam pojasnili, da višine sicer še niso dorekli, da pa ne bo višja od neobdavčenega zneska.

Podjetje Arctur:

“Zdi se nam, da si naši zaposleni za dobro delo, ki ga opravljajo skozi celotno leto, zaslužijo dober regres, da si lahko z njim privoščijo zasluženi dopust.”

V Bia separations bodo prav tako izplačali najvišji možen neobdavčen znesek. Ker pa, kot so pojasnili, zaposlujejo nove kadra, bodo izplačilo izvedli junija, saj želijo proporcionalni polletni znesek regresa izplačati tudi novo zaposlenim v juniju. Regres oziroma njegov proporcionalni del pa bodo do novembrskega zakonskega roka prejeli tudi tisti, ki se bodo v podjetju zaposlili po juniju.

Tudi v podjetju Arctur vsako leto izplačuje regres v mesecu juniju in to maksimalno neobdavčeni znesek. “Zdi se nam, da si naši zaposleni za dobro delo, ki ga opravljajo skozi celotno leto, zaslužijo dober regres, da si lahko z njim privoščijo zasluženi dopust,” pojasnjujejo v podjetju.

1500 evrov regresa bodo letos dobili zaposleni v podjetju Fluidmaster, kar je 100 evrov več kot lani, so nam pojasnili v podjetju. Povedali so, da so se o višini regresa dogovorili s sindikati.


Najbolj brano