Gažon se spreminja v odlagališče gradbenih odpadkov

Na Gažonu so zgroženi, saj se njihova vas spreminja v odlagališče gradbenih odpadkov. Že nekaj let sta tarči ekološko neosveščenih gradbenikov zlasti vaški ekološki otok in območje vodnega vira pod vasjo, kjer je predvidena parkovna ureditev. V krajevni skupnosti so pri opozarjanju nemočni, saj inšpekcijske službe ne ukrepajo.

Vaški ekološki otok na Gažonu je že dalj časa tarča ekološko 
neosveščenih gradbenikov, ki tja vozijo vsakovrstne gradbene 
odpadke.
Vaški ekološki otok na Gažonu je že dalj časa tarča ekološko neosveščenih gradbenikov, ki tja vozijo vsakovrstne gradbene odpadke.  

GAŽON > “Predvidevamo, da tega ne počnejo domača gradbena podjetja, temveč gradbeniki od drugod. Ne vemo več, kaj storiti, zadevo smo prijavili inšpektoratu, vendar ni bilo učinka,” opozarja predsednik sveta KS Šmarje Andrej Medved.

Andrej Medved

5

let se na Gažonu soočajo z nelegalnim odlaganjem gradbenih odpadkov in uničevanjem njihovega okolja

Železna veriga jih ni ustavila

Kot pravi, so jim neformalno svetovali, naj namestijo lovske kamere, a tako pridobljenih podatkov ne smejo uporabiti niti nikjer objaviti posnetkov. “V tem času smo samoiniciativno poskušali ukrepati, vendar nismo bili učinkoviti, saj so verigo ob vodnem viru kmalu uničili in znova začeli voziti odpadke. Na pobudo krajanov smo namreč želeli urediti to območje in vzpostaviti park za medgeneracijsko druženje, a nam to še ni uspelo, ker nam načrte vedno znova prekrižajo kupi odpadkov,” je razočaran Medved.

Podobno je na ekološkem otoku, ki je nekoliko odmaknjen iz središča vasi. Tam odpadki zasedejo vse zmogljivosti, ki so sicer namenjene krajanom Gažona, ki pa na drugi strani plačujejo redne mesečne stroške odvoza komunalnih odpadkov. Če kmalu ne bo rešitve, krajani razmišljajo o uvedbi nočne straže.

Andrej Medved

predsednik KS Šmarje

“Ne vemo več, kaj storiti, zadevo smo prijavili inšpektoratu, vendar ni bilo učinka.”

Kmalu videonadzor na ekološkem otoku

V Marjetici Koper pojasnjujejo, da gre za enega od ekoloških otokov, kjer redno zaznavajo nezakonito odlaganje gradbenih odpadkov. “Gre za ponavljajoče se dejanje, ki je že povzročilo materialno škodo na naši mehanizaciji, saj tovornjaki za prevoz komunalnih odpadkov niso namenjeni gradbenemu materialu, ki je veliko težji. Prav zato smo preverili možnost postavitve video nadzora, kar bomo izvedli v najkrajšem možnem času,” napoveduje Dimitrije Šamšal iz Marjetice.

Dodaja, da ostro obsojajo tako barbarsko odlaganje gradbenih odpadkov po ekoloških otokih in v naravi, zato so v sodelovanju z medobčinskim inšpektoratom opravili več akcij nadzora nad nepravilnim odlaganjem kosovnih in gradbenih odpadkov. “Njihov namen ni bilo kaznovanje, temveč uporabnike poučiti o pravilnem ravnanju in odlaganju tovrstnih odpadkov,” pravi Šamšal.

Prednost imajo resnejše prijave

V okoljskem inšpektoratu so že večkrat pojasnili, da se prednostno lotevajo prijav, iz katerih je mogoče razbrati, da je ogroženo zdravje in življenje ljudi, javna varnost ali premoženje večje vrednosti. Pravijo, da so s kriteriji uvedli metodologijo enotnega razvrščanja prijav, ki velja za vse inšpektorje.

“S tem se je bistveno zmanjšala možnost vpliva zunanjih dejavnikov in pritiskov javnosti na vrstni red obravnave prijav in tudi inšpekcijske postopke,” odločitev utemeljujejo na okoljskem inšpektoratu.


Najbolj brano