Gradnja pivške obvoznice bi lahko stekla čez tri leta

Pivško obvoznico bi lahko začeli graditi aprila 2025. Tako predvideva dogovor o terminskem načrtu izgradnje prve faze južnega dela obvoznice in podhoda pod železniško progo v Hrastju, ki sta ga še pred volitvami podpisala župan Robert Smrdelj in minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec. Gradnja obvoznice pa ne izključuje načrtovane avtocestne povezave med Postojno in Jelšanami, zagotavlja minister.

Skozi brežino levo od zdajšnjega podvoza pod železniško progo v 
Hrastju bodo zgradili nov podvoz  v obliki manjšega tunela. Foto: Katja Kirn Vodopivec
Skozi brežino levo od zdajšnjega podvoza pod železniško progo v Hrastju bodo zgradili nov podvoz v obliki manjšega tunela. Foto: Katja Kirn Vodopivec

PIVKA > “Podpis dogovora o terminskem načrtu je za nas pomemben, ker smo z njim opredelili, kaj vse je še potrebno postoriti, da se končno lahko zasadi prva lopata. Aktivnosti okrog obvoznice se namreč vlečejo že skoraj 20 let,” je dejal pivški župan Robert Smrdelj, ki je vesel, da se aktivnosti pri gradnji obvoznice počasi, a vztrajno premikajo naprej. V občinskih prostorskih aktih je gradnja obvoznice, ki bi potekala od križišča pri kavarni po Snežniški cesti čez novo krožišče pri Javorju skozi predor Kerinov hrib in bi prometno razbremenila središče Pivke, začrtana že dvanajst let.

Pomemben korak naprej je uspešno končan postopek izbire izvajalca za projektiranje, ki bo pripravil dokumentacijo za izvedbo projekta in pridobitev gradbenega dovoljenja. Direkcija za infrastrukturo je z izbranim podjetjem za projektiranje tudi že podpisala pogodbo. Po besedah ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca bi se gradnja prve faze južne obvoznice Pivka in prometne ureditve na območju podvoza Hrastje po sedanjih načrtih lahko začela aprila 2025, odvisno tudi od tega, kako uspešni bodo pri odkupu zemljišč. Del so jih sicer že pridobili.

Robert Smrdelj

župan Občine Pivka

“Pomembno je predvsem to, da smo projekt pripeljali do te faze, ko je z denarjem v proračunu sploh mogoče kaj narediti.”

Avtocesta ostaja v državnih načrtih

Sam terminski načrt sicer za novo vlado ni zavezujoč, vendar Smrdelj ostaja optimističen. “V vseh teh letih so se vlade večkrat zamenjale, nikoli pa se načrti za gradnjo obvoznice niso zaustavili do te mere, da bi podvomili v njeno izvedbo.”

Poleg tega je obvoznica načrtovana tako, da ne izključuje nadaljevanja umeščanja v prostor načrtovanega avtocestnega kraka med Postojno in Jelšanami. “Tudi pri študiji ekonomske upravičenosti je bilo ugotovljeno, da bi bila tudi po izgradnji avtocestnega kraka med Postojno in Jelšanami obvoznica v Pivki še vedno ekonomsko upravičena,” še dodaja.

25

milijonov evrov je trenutna ocenjena vrednost obvoznice Pivka

Vrednost celotnega projekta je ocenjena na okoli 25 milijonov evrov, vendar pa bo končna ocena znana šele pri izdelavi investicijske dokumentacije. V državnem proračunu je za obvoznico Pivka do leta 2025 sicer predvidenih 3,3 milijona evrov, kar vključuje projektiranje, investicijsko dokumentacijo, odkupe in geološke raziskave, po letu 2025 pa slabih 16 milijonov. Svoj delež bo za ureditev kolesarskih poti in pločnikov morala dodati tudi občina.

Sama sredstva, zapisana v proračunu, sicer ne pomenijo kaj dosti, pravi Smrdelj. “Pomembno je predvsem to, da smo projekt pripeljali do te faze, ko je z denarjem v proračunu sploh mogoče kaj narediti,” poudarja.

Podvoz v Hrastju ne bo posegal v naselje

Pivška občina ta čas pripravlja tudi spremembe občinskega prostorskega načrta (OPN), ki naj bi jih potrdili še pred poletjem in se v delu nanašajo tudi na obvoznico. “Eden glavnih razlogov za spremembo OPN je bil ravno podhod pod železniško progo v Hrastju, kjer bi obvoznica v enem delu potekala tudi čez kmetijsko zemljišče, kar pa bi z vidika pridobivanja gradbenega dovoljenja predstavljalo velik problem,” pojasnjuje Smrdelj.

Občina je sprva sicer načrtovala, da bi podvoz v Hrastju začeli graditi še pred obvoznico. “Projektna dokumentacija je bila na direkciji že v fazi priprave za izbiro izvajalca del, vendar se je izkazalo, da je končna različica projekta, ki je vključevala tudi nekakšen viadukt oziroma nadvoz ob Hrastju, precej bolj posegla v samo naselje, kot pa je to predvideval idejni projekt, ki smo ga predstavili krajanom,” pojasnjuje Smrdelj.

Na občini so se zato odločili za drugačno rešitev, ki bo manj posegala v samo naselje. Podvoz bodo speljali skozi brežino v obliki manjšega tunela, ki se bo začel levo od zdajšnjega podvoza iz smeri Pivke in končal ob parkirišču Parka vojaške zgodovine.


Najbolj brano