Od prazgodovine prek družine Tarsia do lova na zaklad

Sedež muzeja, kjer so predstavljene arheološka, umetnostna in kulturnozgodovinska zbirka, je v palači Belgramoni Tacco. Imeniten primer beneške palače iz začetka 17. stoletja nudi obiskovalcu priložnost, da pobliže spozna takratno plemiško arhitekturo v Benetkah. Njene značilnosti se kažejo v bogatem kamnoseškem okrasu na pročelju, v notranji tlorisni in višinski razporeditvi s poudarkom na reprezentativnih prostorih ter tudi v prisotnosti parkovno urejenih vrtov za palačo, ki so danes zasnovani kot lapidarij na prostem.Stopnišče palače Belgramoni Tacco z galerijo portretov družine 
Tarsia
Stopnišče palače Belgramoni Tacco z galerijo portretov družine Tarsia 

V monumentalnem atriju obiskovalca pozdravi bogata heraldična in epigrafska zbirka. Zapisi, vklesani v kamen in grbi koprskih plemiških družin Gravisi, Gavardo, Verzi, Tarsia, Sabini in drugih so predstavljeni tudi v lapidariju na prostem, kjer se srečamo z več upodobitvami krilatega leva, simbola Serenissime.

V stalni arheološki zbirki so razstavljeni izbrani predmeti s pomembnejših arheoloških najdišč Istre, Krasa in Brkinov, ki pripovedujejo zgodbe o načinu življenja od prazgodovine do srednjega veka. Prvi sklop zbirke, Skozi spiralo časa, prikazuje materialno kulturo obsežnega obdobja prazgodovine, ki sega od najstarejših dokazov prisotnosti človeka na tem prostoru v srednjem paleolitiku (pred okoli 60.000 leti) do rimske osvojitve Istre v 2. stol. pr. n. št. Sledi razstava Od amfore do žare, ki govori o življenju in smrti v zgodnjerimski dobi. Sugestiven prostor pod stopniščem zavzema antični lapidarij, poimenovan V kamen vklesan spomin, kjer si lahko obiskovalec podrobneje ogleda napise na rimskih kamnitih spomenikih.

Muzejsko pot nadaljujemo po reprezentativnem stopnišču, kjer je v medetaži na ogled zadnji sklop arheološke zbirke, naslovljen V znamenju križa, prikazuje pa predmete poznorimske dobe in srednjega veka. Drugi razstavni prostor ponuja razstavo srednjeveškega kiparstva z najbogatejšo zbirko pleteninaste ornamentike iz 8. in 9. stoletja na Slovenskem.

V najrazkošnejši del palače, piano nobile, nas povabita bogat kamnoseški okras stopnišča in galerija portretov družine Tarsia, v kateri najdemo tudi znamenite dragomane, tolmače in odposlance beneškega doža na turškem dvoru v Carigradu.

Najimenitnejša stoletja koprske zgodovine uvede razstava Renesansa in renesanse. Naročniki iz vrst županov, škofov in plemičev v okrilju akademij so z naročanjem vrhunskih umetniških del omogočali razcvet Kopra kot umetnostnega in intelektualnega centra. Umetnostna zapuščina beneškega kulturnega kroga je na ogled v glavni dvorani ter v dveh stranskih prostorih ob njej.

Preden se povzpnemo do drugega nadstropja, se nam v prehodnem razstavnem prostoru razkrije umetnostno in kulturno dogajanje v zaledju beneških obalnih mest s specifičnimi izrazi lastne kulture, kot so poznogotske cerkvene poslikave ter uporaba staroslovanske pisave glagolice, ki jo zasledimo v številnih klesanih napisih pa tudi na freskah.

Kulturnozgodovinske zbirke muzeja obsegajo bogat fond predmetov z različnih področij zbiranja (pohištvo, ure, svetila, orožje) in so predstavljene v ambientalnih postavitvah Med Serenissimo, Napoleonom in Habsburžani ter v glasbeni zbirki v drugem nadstropju. V obsežni muzejski knjižnici so hranjene starejše izdaje knjig; nekatere, kot npr. knjige Santoria Santoria, so kot del predstavitev pomembnih Koprčanov tudi na ogled.

Stalna razstava z naslovom Srce Kopra zaključuje muzejsko pot. V prvem prostoru je zgoščeno prikazana zgodovina Kopra in njegovega agra od najstarejših začetkov preko obdobij bronaste in železne dobe, ko se je življenje odvijalo na “kaštelirjih”, do zgodnje rimske poselitve tik pred koprskim otokom. V drugi sobi se spoznamo z zgodovino samega mesta, ki je zraslo na skalnatem otoku; od prvih rimskih rezidenčnih vil do urbanih zametkov v času bizantinske nadvlade pa vse do današnjih dni. Urbanistični razvoj mesta skozi čas nazorno prikaže 3D model.

Zbirka novejše zgodovine z naslovom Od Avstro-Ogrske do Jugoslavije se nahaja v posebnem paviljonu za muzejskimi vrtovi. Prikazuje dogodke na področju slovenske Istre, Brkinov in Krasa med leti 1867 in 1954. Skozi dokumente, fotografije, predmete in dogodke spoznajo obiskovalci obdobje dveh svetovnih vojn ter povojno obnovo v času Jugoslavije.

Prihajajoči dogodki in razstave

Z razstavnim projektom Koper-Capodistria1500 potujemo v preteklost našega mesta: do sredine aprila obiskovalci v atriju muzeja še lahko ujamejo pregled pomembnih osebnosti iz obdobja 1380 - 1797, v drugi polovici leta pa bomo predstavili starejše obdobje, zamejeno z letnicama 932 in 1380.

V letošnjem letu praznujemo 330 let od rojstva Giuseppeja Tartinija, zato je vlada razglasila letošnje leto za Tartinijevo leto. Slavnemu glasbeniku je posvečena medinstitucionalna razstava, ki jo bomo otvorili 19. aprila . v Mali loži na Titovem trgu ter v atriju Pokrajinskega muzeja Koper, kjer bo v večernih urah koncert na originalno Tartinijevo violino.

20. aprila na Slovenskem veleposlaništvu v Washingtonu odpiramo razstavo z naslovom Whose Child Is Resting Here?, ki osvetljuje prve kontakte med staroselskimi Histri in novonaseljenimi Rimljani. Razstava se hkrati navezuje na podobna srečanja 1700 let kasneje med staroselskimi Indijanci in kolonizatorji.

22. in 23. aprila se bodo v muzeju zbrali vzgojitelji, učitelji, profesorji, muzejski pedagogi in kustosi na 5. mednarodni konferenci EDUCA, namenjeni teoriji in praksi muzejske pedagogike.

V soboto, 18. junija, bo potekala jubilejna, dvajseta Poletna muzejska noč, katere koordinator je Skupnost muzejev Slovenije. Na ta dan bo obisk muzeja brezplačen, v popoldanskih in večernih urah pa se bodo odvijali razni dogodki: od delavnic za otroke do tematskih vodenj in predavanj.

Leto 2022 je bilo razglašeno za Mednarodno leto stekla, ki ga slovenski muzeji, fakultete in znanstvene institucije praznujemo s skupnim projektom Po stekleni poti. V oktobru bomo pripravili muzejsko vitrino, ki bo prikazovala s steklarsko obrtjo povezan arheološki predmet, ki ga bomo podrobneje predstavili s spremljajočim programom.

V lanskem letu realizirana med muzejska razstava Ženske zgodbe bo gostovala v Pomorskem muzeju “Sergej Mašera” Piran. Na razstavi sodeluje tudi naš muzej, ki bo ob tej priložnosti organiziral več obrazstavnih dejavnosti (delavnice, predavanja, vodstva).

Pa še celoletno vabilo otrokom in družinam:

Otroci lahko v muzeju aktivno preživljajo prosti čas in se veliko naučijo o naši preteklosti. Poučne in ustvarjalne vsebine še posebej zaživijo na počitniških delavnicah, ki so krasna priložnost za spoznavanje zgodovine ob ustvarjanju, druženju in sklepanju novih prijateljstev. Družine se lahko lotite samostojnega raziskovanja muzeja s pomočjo Lova na zaklad. Zabavno odkrivanje muzejskih vsebin bodo popestrili interaktivni kotički, kjer se boste lahko dotikali predmetov, reševali kvize in sestavljanke.

Brigita Jenko, Maša Saccara, Špela Prunk, Marko Bonin, Tjaša Miklavčič


Najbolj brano