Ekosistemske storitve pomembne za prilagajanja na podnebne spremembe

Projekt “Tržišče ekosistemskih storitev za napredno politiko varovanja območij Natura 2000” (okrajšava: ECO-SMART) je v zaključni fazi. Sofinanciran je v okviru Programa Sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Italijanski partnerji na projektu so Dežela Veneto (vodilni partner), Občina Monfalcone - Tržič in Univerza v Padovi, slovenska partnerja pa sta Regionalni razvojni center Koper (RRC Koper) in Mediteranski inštitut za okoljske študije ZRS Koper.

Obalna mokrišča, sipine in ostali ohranjeni ekosistemi ščitijo obalo pred škodo, ki jo povzročajo podnebni ekstremi in dvig 
morske gladine. Foto: arhiv ZRS
Obalna mokrišča, sipine in ostali ohranjeni ekosistemi ščitijo obalo pred škodo, ki jo povzročajo podnebni ekstremi in dvig morske gladine. Foto: arhiv ZRS

Projekt se je soočal z izzivi krepitve odpornosti ekosistemov in lokalnih skupnosti prek obnavljanja in ohranjanja varovanih habitatov in vrst obalnih območij, ki so vključena v omrežje Natura 2000. Velika biotska raznovrstnost teh območij pomembno zmanjšuje tveganja zaradi podnebnih sprememb, hkrati pa povečuje blaginjo prebivalstva. V dveh letih izvajanja je projekt dosegel zastavljene cilje in okrepil sodelovanje projektnih partnerjev z deležniki projekta. Vsi projektni dosežki bodo v kratkem dostopni v slovenskem in italijanskem jeziku na spletni strani projekta www.ita-slo.eu/eco-smart.

V sklopu projekta smo izvajali številne dejavnosti za boljše ovrednotenje ekosistemskih storitev izbranih obalnih območij Natura 2000, analizo okoljskih tveganj in ranljivosti. Posebnost projekta je promocija shem plačil za ekosistemske storitve. Gre za inovativno finančno orodje, ki lahko podpre udejanjanje na ekosistemih temelječih ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe. Pomemben vidik je bil tudi krepitev znanja, ozaveščenosti in kompetenc lokalnih deležnikov za aktivno sodelovanje v tem procesu.

Obalna mokrišča

Ekosistemske storitve so vse materialne in nematerialne dobrine in storitve, ki jih družba prejema od ekosistemov. Omogočajo naše življenje in prinašajo koristi, tudi gospodarske. Te storitve so bistvene za naš obstoj. Tako nam razkrivajo soodvisnost z naravo. Z degradacijo in uničenjem narave te dobrine in storitve izgubljamo in s tem ogrožamo lasten obstoj. Obalna mokrišča, sipine in ostali ohranjeni ekosistemi ščitijo obalo pred škodo, ki jo povzročajo podnebni ekstremi in dvig morske gladine. Ob obilnih padavinah vpijejo viške vode in uravnavajo njeno odtekanje, s tem pa zmanjšujejo nevarnost poplav. Obalna mokrišča v vročih poletnih dneh z izhlapevanjem hladijo okolico in uravnavajo lokalno podnebje, kot naravni vodni zbiralniki pa blažijo sušne ekstreme. Ta obalna območja omogočajo tudi prepletanje in prehajanje zelenih in modrih koridorjev. Nudijo prostor za rekreacijo, izobraževanje, raziskovanje pa tudi uživanje v naravnem okolju, kar ima pozitiven učinek na fizično in psihično zdravje.

V aprilu bo Mediteranski inštitut za okoljske študije ZRS Koper predstavil izobraževalne dejavnosti namenjene obmejnim šolam. Učitelje bomo povabili na spletno delavnico s priznanimi strokovnjaki na področju vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj ter varstva narave. Skupaj bomo razpravljali o vlogi izobraževanja pri podpiranju na ekosistemih temelječega prilagajanja. Namen teh dejavnosti je krepitev odgovornega odnosa mladostnikov do okolja in njihovo bolj poglobljeno razumevanje vplivov podnebnih sprememb na ekosisteme in lokalne skupnosti. Da bodo učitelji lažje uporabljali vsebine in igre namenjene mladostnikom, pripravljamo izobraževalni spletni portal in e-priročnik. Sledila bosta še izdaja projektne publikacije in vabilo na zaključno konferenco projekta ECO-SMART, ki jo načrtujemo za konec letošnje pomladi, predvidoma v Kopru. Dogodki in publikacije bodo dvojezični, brezplačni in vsem dostopni. O njih bomo javnost obveščali prek medijev in družbenega omrežja projekta. Vabimo vas torej, da se nam pridružite da skupaj proslavimo zaključek uspešnega projekta obmejnega sodelovanja.

Dr. Liliana Vižintin, Mediteranski inštitut za okoljske študije ZRS Koper


Najbolj brano