Begunci iz Ukrajine obtičali v birokraciji

Begunci iz Ukrajine, ki želijo pri nas začasno zaščito, so se znašli v dolgih postopkih obravnave na upravnih enotah. Večje upravne enote na Primorskem so prejele po sto in več vlog, doslej pa so jih rešile malo ali nič. A prosilci za začasno zaščito ne morejo čakati v nedogled: šele pridobljen status jim omogoča, da se pri nas legalno zaposlijo ali zaprosijo za denarno pomoč.

  S pozivi, naj delajo tudi ob sobotah in z nadurami, se je na upravne 
enote obrnil pristojni minister za javno upravo.  Foto: STA
S pozivi, naj delajo tudi ob sobotah in z nadurami, se je na upravne enote obrnil pristojni minister za javno upravo.  Foto: STA

PRIMORSKA > Največ, 189 vlog za začasno zaščito, so do zdaj prejeli na UE Koper, pod okrilje katere sodijo tudi begunci v nastanitvenem centru Debeli rtič. Izdali pa so štiri odločbe o priznanju začasne zaščite. “Obravnava vloge vzame nekaj časa, saj moramo skrbno preveriti podatke in jih vnesti v uradno evidenco. Podatki so izpisani tudi v ukrajinskem jeziku, kar zahteva predhodni prevod v jezik, ki ga uradna oseba razume. Vloge so velikokrat tudi nepopolne (niso navedeni vsi podatki za obravnavo, niso priložena vsa ustrezna dokazila), kar podaljša čas reševanja,” je razloge, zakaj postopek traja toliko časa, strnila Rebeka Krmac, vodja Oddelka za upravne notranje zadeve.

Aplikacijo in usmeritve dobili šele konec marca

Podobno je tudi drugod v slovenski Istri. UE Piran je do torka dobila 151 vlog, rešila pa še nobene. Načelnik Bojan Žiberna pričakuje, da jih bodo večino rešili v naslednjem tednu. Reševanje posamezne zaradi številnih preverjanj traja okoli dva tedna, razlog, da ne gre hitreje, pa je tudi preobremenjenost zaposlenih z ostalim delom. Sicer pa lahko vloge rešujejo šele od 28. marca, ko je bila nadgrajena aplikacija za vnos prosilcev v register in je ministrstvo za notranje zadeve upravnim enotam dalo usmeritve za reševanje.

Mirjana Valenčič

načelnica UE Ilirska Bistrica

“Težava lahko nastopi že pri identifikaciji oseb, ki imajo osebne dokumente v ukrajinščini v cirilici in jih je potrebno prevesti v latinico.”

Na UE Izola so dobili 71 vlog in prav tako še nobene rešili. Predvidevajo, da bodo prve rešili še ta teden. Med odločanjem o priznanju začasne zaščite morajo preveriti tudi, ali prosilec ni osumljen kakšnega kaznivega dejanja in ali je pravnomočno obsojen v Sloveniji ali zunaj nje. Vse to terja komunikacijo in vpoglede v evidence drugih organov, kar vzame nekaj časa.

Velik razkorak med prejetimi in rešenimi vlogami je v Novi Gorici. Do torka je tamkajšnja UE dobila 127 vlog, rešila pa tri. “Z gotovostjo vam lahko zatrdim, da se tudi na upravni enoti trudimo po svojih najboljših močeh, da postopki stečejo čim prej,” zagotavlja načelnik Andrej Markočič.

Osebe z začasno zaščito bi morale dobiti izkaznico, s kateri bi uveljavljale pravice. Ker še ni znano, kje in kdo bo tiskal izkaznice, za zdaj dobivajo le pisna potrdila.

Na UE Ajdovščina so do torka dobili 40 vlog, rešili prav tako niso še nobene, jih je pa bilo deset tik pred tem. UE Sežana je dobila 61 vlog, prve odločbe pa bodo predvidoma izdali še ta teden.

Čas reševanja odvisen od vstopnih podatkov

Po drugi strani pa so manjše upravne enote, ki dobivajo manj vlog, učinkovitejše. Na UE Idrija so rešili že 17 od 20 vlog, ki so jih dobili. “Vloge smo rešili v roku enega tedna po sprejetju ustreznih pravnih podlag, ustreznih navodil za delo in izvedbi vseh potrebnih preverjanj v skladu z zakonom,” pojasnjuje načelnica Vanja Močnik Raspet. Tako kot ostali načelniki pa tudi ona opozarja, da je reševanje teh vlog dodatno breme predvsem zaradi poznih navodil in neustreznih računalniških rešitev.

411

vlog za začasno zaščito so dobile tri upravne enote v slovenski Istri,

4

primere so uspele rešiti doslej

V Ilirski Bistrici so do torka dobili 21 vlog, rešili pa so jih 17. Načelnica Mirjana Valenčič pojasnjuje, da je čas reševanja posamezne zelo odvisen od podatkov, ki jih dajo prosilci. “Težava lahko nastopi že pri identifikaciji oseb, ki imajo osebne dokumente v ukrajinščini v cirilici in jih je potrebno prevesti v latinico. Če imajo osebe, na primer, podatke o prestopu meje evidentirane v potnem listu, je ugotovitev časa prehoda meje iz Ukrajine, ki mora biti 24. februar 2022 ali pozneje, razmeroma enostavna, v nasprotnem primeru je potrebno ta podatek ugotoviti na druge načine. Prav tako je potrebno ugotoviti družinska razmerja med osebami in podobno.”

Na UE Tolmin so dobili 57 vlog in izdali 42 odločb. Na UE Postojna pa so dobili 19 vlog, izdali 15 odločb o priznanju začasne zaščite, še dve pa sta v procesu vročanja.

Gre za dodatno in nepredvideno delo, zaradi katerega zaposleni na bolj obremenjenih enotah delajo nadure, načelniki pa kader tudi prerazporejajo. Se pa to delo ne meša z izdajanjem novih osebnih dokumentov, saj sta področji listin in tujcev ločeni.

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik se zaradi povečanega zanimanja za zamenjavo osebnih dokumentov in priznanje začasne zaščite z načelniki upravnih enot dogovarja za delovne sobote in podaljšanje uradnih ur. Zagotovil jim je tudi dodatno tehnično, kadrovsko in finančno pomoč, so sporočili z ministrstva.


Najbolj brano