Momento še čaka na pravi trenutek in gradbeno dovoljenje

Po prvotnih napovedih izolskega investicijskega podjetja Projekt 2020 Borisa Kopilevicha Leonidovicha in Marjana Miliča bi morala biti nova soseska Momento s 170 stanovanji v Livadah čez kakšen mesec že zgrajena, a je še niso začeli niti graditi. V podjetju kljub temu pravijo, da nimajo posebnih zapletov, da pa ne morejo vplivati na ministrstvo za okolje in prostor, ki vodi postopek izdaje gradbenega dovoljenja.

Takšna naj bi bila videti nova soseska Momento s 175 stanovanji, 
idejno zasnovo je naredilo  projektantsko podjetje Enota Ljubljana.
Takšna naj bi bila videti nova soseska Momento s 175 stanovanji, idejno zasnovo je naredilo projektantsko podjetje Enota Ljubljana. 

IZOLA > Po prvotnem načrtu bi morali za gradbeno dovoljenje zaprositi do jeseni 2020, vlogo pa so oddali, kot navajajo tudi na spletni strani Momento.si, maja lani. Oktobra so jo morali dopolniti.

“Vse, kar se zahteva od nas kot investitorjev ali naših pooblaščencev, opravimo v najkrajšem možnem času, vendar posamezni postopki terjajo čas. Upamo, da bomo gradbeno dovoljenje kmalu dobili in takoj zatem objavili razpis za izvajalca ter nato začeli z gradnjo. Glede na to, da je v zadnjem letu že covid vplival na hitrost postopkov, smo se od napovedi pričakovanih rokov ogradili,” pravi direktor in solastnik Projekta 2020 Marjan Milič.

Projekt 2020 v Izoli dobro poznajo

Podjetje Projekt 2020 je 1,7 hektarja zemljišča kupilo na javni dražbi oktobra 2019 kot edini dražitelj po izklicni ceni 2,38 milijona evrov (142,82 evra za kvadratni meter). Po dražbi so drugi morebitni kupci opozorili, da zanjo niso vedeli. Običajnega sporočila za javnost iz kabineta župana Danila Markočiča niso poslali in prav zaradi ne dovolj transparentne napovedi dražbe je Komisija za preprečevanje korupcije občini prejšnji teden priporočila, naj prodaje nepremičnin naznani na različne načine. Decembra lani pa je občinski svet sprejel obvezno razlago Odloka o zazidalnem načrtu Livade-zahod, ki velja prav za zemljišče Projekta 2020. Čeprav so mu dopustili desetodstotno povečanje zazidane površine stavbe ali sklopa stavb, nam je Milič takrat zatrdil, da “obvezna razlaga ne bo vplivala na število stanovanj, ki ostaja 170”. Omogočila naj bi jim, da “parkirna mesta izvedemo pod nivojem terena in s tem ohranimo zelene površine”, obenem naj bi se jim povečala “pravna varnost” v postopku izdaje gradbenega dovoljenja.

Na ministrstvu presojajo tudi vplive na okolje

“Ker gre za objekt z vplivi na okolje, vodimo integralni postopek, v katerem sta združena postopek presoje vplivov na okolje in postopek izdaje gradbenega dovoljenja,” pojasnjujejo na okoljskem ministrstvu. V začetku marca so uvedli enomesečni rok, v katerem vsi, ki so pristojni za podajanje uradnih mnenj k predloženi projektni dokumentaciji in poročilu o vplivih na okolje, dajejo mnenja o skladnosti načrtovane gradnje s predpisi.

Kdaj bi lahko izdali gradbeno dovoljenje in kaj vse naj bi vsebovalo, ne navajajo. Omenjajo le, da podjetje Projekt 2020 v postopku zastopa koprsko podjetje Epik konzultiranje, ki se ukvarja s pravnimi storitvami.

Cene stanovanj še uganka

V Projektu 2020 se v tem obdobju ukvarjajo tudi z izdelavo projektov za izvedbo in gradnjo prestavljajo na letošnje in prihodnje leto. Čeprav na spletni strani omenjajo 175 stanovanj, jih bodo po Miličevih besedah zgradili 170. Vseljiva naj bi postala leta 2024, njihove cene bodo dorekli po pridobitvi gradbenega dovoljenja in jih takrat začeli tudi prodajati.

“Prodajo stanovanj pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja in pripravo splošnih pogojev prodaje prepoveduje Zakon o varstvu kupcev stanovanja in enostanovanjskih stavb,” utemeljuje Milič. Opozarja še, da so postale razmere na trgu gradbenih storitev in materialov izjemno negotove in nepredvidljive. “Ko bo gradbeno dovoljenje pravnomočno in bomo objavili razpis za izvajalce, bomo dobili podatke, s katerimi bomo določili izhodiščne cene gradnje in takrat bomo lahko določili tudi cene stanovanj.”

Kot je razbrati z že omenjene spletne strani, jih bodo umestili v 23 vila blokov. Bila naj bi funkcionalna, manjša bodo imela 50 do 60 kvadratnih metrov, srednje velika 80 do 90 kvadratnih metrov in velika 120 do 250 kvadratnih metrov. Večino od 351 parkirnih mest so predvideli v podzemni garaži. Že v preteklosti, ko so še razmišljali o 180 stanovanjih, je Milič povedal, da si želijo, da bi soseska dihala in da bodo uredili številne zelene površine, tudi terase naj bi bile prostorne. O novem apartmajskem naselju naj ne bi nikoli razmišljali. Objekti naj bi imeli nad pritličjem eno do štiri etaže, z višino naj bi se prilagajali terenu.


Najbolj brano